Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Weer een Groene Wissel wandeling gekozen. Dit maal nr 609 bij Den Bosch (Moerputten. Rijskampen en Vughtse Lunetten). Het is echt een aanrader deze tocht over het vroegere tracé van de "halve zolen-treinlijn", zo genoemd omdat deze lijn speciaal aangelegd was voor de schoenindustrie. De route liep door het moerasachtig gebied Moerputten, o.a. over een oude spoorbrug van 600 meter lang, welke geschikt gemaakt is voor voetgangers en welke dwars over het moerasgebied gaat. De rails liggen er nog. Hierna liep de route over een grasdijk door de Rijskampen, een vogelrijk gebied. Hierna liepen we over beboste dijken langs het Drongelens Kanaal en door het bos van de Vughtse Lunetten. Terug in Den Bosch liep je via de Paleisbrug en langs de rivier de Dommel weer terug naar het station. Op doordeweekse dagen kun je nog langs gaan bij bakker Jan de Groot voor een lekkere Bossche bol. Op zondag is deze bakker echter gesloten. Het was een zeer mooie route, in het begin soms wat modderig. En, ook belangrijk, het was prima weer. We zullen deze tocht heus nog wel een keer lopen in het late voorjaar, zodat we op een bloemenveld, waar we langs kwamen, de vlinders kunnen bewonderen.  
2018-02-18 23:12:44 wandelaar.punt.nl
Piloot kreeg bevel om een UFO neer te schieten, dat zal wel niet de enige geweest zijn die dat bevel kreeg? ... Pilot was ordered to shoot a UFO, that would not have been the only one to get that order? ...
2018-02-18 21:50:50 mijnavatar.punt.nl
"In de gehele VS mag je geen contact hebben met buitenaardse wezens en hun voertuigen. Op straf van 1 jaar cel of een boete van $5000" ... "Op 5 oktober 1982, Dr. Brain T. Clifford van het Pentagon aangekondigd tijdens een persconferentie ("The Star", New York, 5 oktober 1982) dat contact tussen Amerikaanse burgers en buitenaardsen of hun voertuigen strikt illegaal is" ... "You may not have contact with extraterrestrials and their vehicles throughout the US, on a 1-year sentence or a $ 5000 fine" ... "On October 5, 1982, Dr. Brain T. Clifford of the Pentagon announced during a press conference ("The Star", New York, October 5, 1982) that contact between American citizens and extraterrestrials or their vehicles is strictly illegal" ... http://www.nutteloze-feiten.nl/rare-wetten/rare-wetten-amerika/ https://translate.google.be/translate? https://partyflock.nl/en/flocktopic/
2018-02-18 17:34:00 mijnavatar.punt.nl
Heerlijke zonnige dag, weer eens onderlangs gelopen, een kudde koniks liep vooraan in de polder.
2018-02-18 16:21:35 utrechtseheuvelrug.punt.nl
Mueller heeft inderdaad geen enkel bewijs tegen Trump gevonden – Hillary gaf 53 x meer uit dan Russen aan campagne, maar verloor toch – CIA veteranen: Rusland heeft niets verkeerds gedaan, wij bemoeien ons ook altijd met verkiezingen andere landen (‘maar wij hebben de juiste motieven’)  Afbeelding: WikiMedia Commons (via Infowars (2)). Nu de speciale aanklager Robert Mueller feitelijk tot de conclusie is gekomen dat er geen enkel bewijs is van een samenzwering tussen president Trump en de Russen (2), heeft Lee Smith van het Hudson Institute gezegd dat ‘alles waar ze Trump van hebben beschuldigd... door de regering Obama werd gedaan.’ Tevens heeft een groep CIA veteranen en researchers in een artikel in de New York Times bevestigd dat Rusland niets verkeerds of vreemds deed, en dat de VS zelf altijd en overal de verkiezingen probeert te beïnvloeden. ‘Maar wij mogen dit, want wij hebben de juiste motieven.’  
2018-02-18 15:18:56 xandernieuws.punt.nl
Raw & fat techno music selected from the back catalogue of Tanzmusic. Fat basses, wild rhythms. Bang your head. You can download it here
2018-02-18 13:39:53 tanzmusic.com
Vrijdag moesten we even naar bouwinkel En ineens kwam ik op een idee Jaap als we paar varens kopen met hangpotten kunnen die boven de tv hangen En dus daarna naar tuincentrum En toen ik gisteren thuis kwam van werk kijk     grappig he hangt aan een zwaard van mijn pa
2018-02-18 10:18:50 flop.punt.nl
VisNed wijst al lange tijd op de grote klap (de 'big bang') die we in januari 2019 gaan meemaken als de aanlandplicht wordt ingevoerd. Waar andere landen jaren over een succesvolle implementatie hebben gedaan, ontbreekt hier de tijd om de essentiële innovatie te realiseren. Meer draagvlak voor discardban dan voor aanlandplicht Noorwegen, Nieuw-Zeeland en de VS, hebben er tientallen jaren over gedaan om een discardban in te voeren. Goede invoering vergt dus tijd. Daar komt bij dat het verbod op 'discarden' wat anders is dan de verplichting om alles aan te landen. Een discardban kent de problematiek van bemanning, werktijden, opslagcapaciteit en walverwerking niet. Daardoor is een discardban een maatregel die op meer draagvlak kan rekenen en daardoor gemakkelijker is in te voeren dan de aanlandplicht. Dat lijkt misschien een woordenstrijd, maar is het dus niet! Intensieve samenwerking om oplossingen te zoeken VisNed is fel tegenstander van de onwerkbare aanlandplicht. Maar de wet is nu eenmaal de wet. Daarom werkt VisNed nauw samen met wetenschap, overheid en ngo's om chaos te voorkomen. Onder andere in sectorprojecten waar VisNed de trekker van is: Best Practices II en Overleving. De tussenrapportgage is vorige week uitgebreid aan de orde geweest in Visserijnieuws. De kennis die onze projecten aandragen is uitermate waardevol. Ze onderbouwen onze eerdere stellingnames door middel van onafhankelijk en geverifieerd onderzoek. Ze tonen aan dat het echt anders moet. Mogelijke oplossing via 'Discardplannen' Innovatieve regelgeving en technische innovatie die de selectiviteit verbetert zijn de enige oplossingsrichtingen. Daarover zijn steeds meer betrokkenen het eens. Maar we zitten ondertussen met een 'in steen gebeitelde' regelgeving. Die regelgeving kent echter wel bepalingen die de situatie de komende jaren werkbaar kunnen houden. De discardsplannen. In het overleg met LNV (de z.g. 'uitvoeringsagenda') zoeken we naar een werkbare oplossingsrichting die hier optimaal gebruik van maakt. Innovatie neemt wel meer tijd en budget. Budget komt nu misschien met een fonds waar 3x € 5 miljoen uit beschikbaar komt. Maar tijd is het grote knelpunt. Er gebeurt rondom de Noordzee heel veel en we moeten op dit innovatieve gebied alle beschikbare krachten bundelen, VisNed gaat daar initiatieven voor nemen. Repressie is echter geen oplossing!! Vanuit de vissers komt het geluid dat lokale NVWA-inspecteurs hebben gemeld dat de touwtjes strakker worden aangehaald. Als dat door gaat, zal het tot een stroom aan proces-verbalen leiden. Net als 30 jaar geleden. Daarom heeft VisNed keer op keer gemeld dat een onwerkbare regeling nooit succesvol via repressie geïmplementeerd kan worden. Deze benadering past bovendien helemaal niet bij de tekst van het regeerakkoord. Omdat we het idee hebben dat dit nu toch dreigt te gebeuren, hebben we om een bestuurlijk overleg met de Directeur-Generaal van het Ministerie en de Inspecteur-Generaal van de NVWA gevraagd. [Nieuwsbericht VisNed - 15 februari 2018] Lees ook: Aanlandplicht: vrijstelling roggen komt dichterbij En: Verslag van bijeenkomst Discards Action Group in Londen
2018-02-18 09:55:18 kotternieuws.punt.nl
Jesaja 58:1-5 1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden. 2  Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. 3 ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’ Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, 4 omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. 5  Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt? (NBV) In sommige protestantse kringen lijkt de Zondag wel zo'n vastendag met rouw, inkeer en afkeer van de wereld. Iedereen loopt in het zwart, het gezang uit de kerken klinkt als gehuil en de gezichten staan ernstig. Het is gelukkig maar een kleine minderheid die zich zo gedraagt, maar die minderheid valt daardoor wel des te meer op. Helaas wordt de strijd voor het behoud van de zondagsvrijheid aan die kleine minderheid toegeschreven en niet aan de grote meerderheid van Christenen die ten minste één dag in de week de loonslaven willen zien bevrijd van hun slavernij. Ook de kleine middenstanders die één dag in de week zich willen richten op hun gezin en familie zouden bevrijd moeten zijn van de dwingende wetten van winst en profijt. De vastendagen waar hier sprake van is zijn de dagen van boete die het volk Israël één keer per jaar had om zich opnieuw te kunnen verzoenen met de God van Israël. Jesaja schrijft over deze uitbarsting na terugkeer van de ballingen. Want niet alleen ballingen keerden terug naar Jeruzalem, ook de vluchtelingen die bij het begin van de ballingschap naar Egypte waren gevlucht. En in Babel en in Egypte hadden de grote groepen Israëlieten een heel verschillende ontwikkeling doorgemaakt. Beide waren ze beïnvloed door de hen omringende volken en de eisen die door de verschillende culturen aan hen waren gesteld. Nu ze teruggekeerd waren ontvlamden steeds weer nieuwe conflicten. Het handelen en arbeiders laten werken op de vastendagen was in de oude tijden van Mozes altijd verboden geweest. Dat was ook verboden op de Sabbat en die vastendagen werden omschreven als een Sabbat, een dag bestemd voor de God van Israël, een dag waarop die God de Heer van het leven zou moeten zijn en dus een dag waarop het heb Uw naaste lief als Uzelf zou moeten gelden. Voor gelovigen in deze tijd is de Zondag ook zo'n dag waarop die richtlijn zou moeten gelden. Niet een dag om in rouw te zijn, in het zwart te lopen, te zingen alsof er gehuild moet worden, maar een feestdag. We vieren immers het feest van de overwinning op de dood, de Sabbat hebben we overigens niet overgenomen maar de Zondag is een dag waarop je familie kunt bezoeken, een dag voor vrijwilligerswerk, voor creativiteit, voor samen de natuur in of samen muziek te maken. Voor gelovigen uiteraard om samen te komen en samen de Heer van het leven lof te zingen voor het leven waarvoor men mag kiezen. Maar voor gelovigen ook een dag om zich samen te beraden op de noden van de wereld, om samen te zorgen voor bevrijding van de arbeid, voor het opgeven van de aanbidding van winst en profijt. Daarom gaat dit deel van het boek van de profeet Jesaja ook over de Zondagsvrijheid en de noodzaak daar in onze dagen pal voor te staan. Gelukkig hebben we elke dag om iedereen te overtuigen van de noodzaak het geschenk van de God van Israël van de zondagsvrijheid te aanvaarden. Ook vandaag mag dat weer.
2018-02-18 08:35:09 basalk.punt.nl
Ik zie geen mensen op de Maan, maar de maker van deze YouTube video beweert dat daar 250 miljoen mensen zijn, hij zal buitenaardsen bedoelen denk ik ... "Wauw, John Lear heeft gezopen?" ... I do not see people on the Moon, but the creator of this YouTube video claims that there are 250 million people, he will mean extraterrestrials? ... "Wow,..John Lear has gone off the deep end" ... Ik leef op deze planeet, dus kan ik niets weten over de Maan, ben er nooit geweest! Zou wel kunnen dat daar buitenaardsen zijn, maar bewezen is dat zeker niet, veel mensen maken van die beweringen die ze niet kunnen & niet willen bewijzen, dat is fantaseren! Zo zijn er ook die beweren dat ze in contact staan met buitenaardsen & zelfs door hen gezonden! I live on this planet, so I can not know anything about the Moon, have never been there! Could it be that there are extraterrestrials, but that is certainly not proven, many people make of those claims that they can not & do not want to prove, that is fantasizing! There are also those who claim to be in contact with extraterrestrials and even sent by them!
2018-02-17 23:57:26 mijnavatar.punt.nl
Gaan buitenaardsen dit jaar deze planeet overnemen? Ik weet dat niet, ze hebben dat van andere jaren eerder ook al beweerd, maar volgens mij zal het geen kwaad kunnen want het kan niet erger dan het nu is al zovele duizenden jaren onder het juk van godsdienstigen & politiekers ... Are extraterrestrials taking over this planet this year? I do not know, they have already claimed that from other years before, but I think it will not hurt, because it can not be worse than it has been for thousands of years under the yoke of religious and politicians ...
2018-02-17 21:07:58 mijnavatar.punt.nl
Alle rassen streven naar overheersing, daarom dat ze liever een eigen plaats op de wereld hebben, dan is overheersing niet meer de hoofdzaak maar de eigen plaats. Dus kunnen de rassen maar beter op hun eigen grondgebied blijven, dan is er rust & leefbaarheid voor allen, als alles tot een gedwongen mix wordt gebracht creeert men conflicten, dat heb je nu met de multicul dictatuur van de zogenaamde democraten ... All races strive for domination, that is why they prefer to have their own place in the world, then domination is no longer the main thing but the own place. So the breeds can stay better on their own territory, then there is peace & livability for all, if everything is combined into a forced mix, you create conflicts, you now have that with the multicul dictatorship of the so-called democrats ...  De linkse stemmen blijven maar zeuren dat de moordpartij in Florida vanuit extreem rechts was gemotiveerd, volgens mij is de multicul droom van de linksen de oorzaak van veel ellende in de wereld. Linksen steunen ook gemakkelijk de instroom van moslim nazi's in het Westen. Maar het is erger, het is de overheersing van de getaanden die door de linksen wordt opgedrongen aan iedereen! De linksen zijn dus de echte rassisten want hun willen overheersing van de moslims & de donker getinten! Wie snel het woord rassisme in de mond nemen zijn het dus zelf. Moslims willen wereldoverheersing maar daar hebben dan de linksen geen problemen mee! The left-wing voices keep complaining that the murder in Florida was motivated from the far right, I think the multicul dream of the left is the cause of much misery in the world. The Left also easily supports the influx of Muslim Nazis in the West. But it is worse, it is the domination of the people pushed by the leftists to everyone! The leftists are therefore the real rassists because they want domination of the muslims and the dark hues! Those who quickly take the word racism are it therefore themselves. Muslims want world domination but the leftists have no problems with that!
2018-02-17 17:02:43 mijnavatar.punt.nl
Sterke pijnstillers, zoals iboprufen, diclofenac en naproxen zouden niet zomaar in de supermarkt verkrijgbaar moeten zijn. Dat vindt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik(IVM). Ze starten vandaag een petitie waarin ze Albert Heijn oproepen te stoppen met de verkoop. Volgens de directeur van het IVM is de veiligheid van patienten 'echt in gevaar'. De pijnstillers kunnen bij onjuist gebruik voor ernstige bijwerkingen zorgen, zoals hartproblemen en maagbloedingen. Dat zegt het instituut tegen EenVandaag. Niet genoeg voorlichting Volgens het IVM zijn er ieder jaar zo'n 2000 vermijdbare overlijdens als gevolg van verkeerd geneesmiddelgebruik, een deel hiervan wordt ook veroorzaakt door medicijnen als diclofenac. Ze roepen in hun petitie Albert Heijn op om per direct te stoppen met de verkoop van de pijnstillers. Het IVM vindt dat de supermarkt haar klanten niet genoeg voorlicht over de risico's van het gebruik van de medicijnen. "Wat in ieder geval niet de bedoeling kan zijn, is dat je een supermarkt binnenloopt, diclofenac en naproxen uit de schappen haalt en scant, om vervolgens zonder ook maar één persoon tegen te zijn gekomen de zaak weer uitloopt." Niet stoppen met gebruik Het IVM vindt niet dat mensen de middelen helemaal niet moeten gebruiken, maar waarschuwde eerder bij EditieNL wel dat het minder onschuldig is dan het kan lijken. Vooral doordat mensen de medicijnen overal kunnen kopen, kan volgens de organisatie een beeld ontstaan dat er geen gevaren aan ibuprofen zitten. "Er is ooit besloten om het uit de apotheeksfeer te halen zodat je ook in het weekend een pijnstiller kunt halen. Dit is de keerzijde ervan." Reactie Albert Heijn Albert Heijn zegt desgevraagd dat zij en andere supermarkten in Nederland dit soort zelfzorggeneesmiddelen al jaren aanbieden. Volgens een woordvoerder biedt Albert Heijn 'de juiste, verantwoorde zorg,  zoals vastgelegd in de wet'. "In 197 winkels ligt in het schap met geneesmiddelen een tablet waarmee de klant meer informatie over de werking en het gebruik van geneesmiddelen kan vinden, of via een audio- of videoverbinding advies op maat van een gediplomeerd assistent drogist kan krijgen. In winkels waar de tablet niet aanwezig is, is op openingstijden altijd een (assistent) drogist aanwezig om klanten verantwoorde zorg te bieden." Bron:RTL4
2018-02-17 15:56:33 leesbron.punt.nl
Blue-eyed pony, een heel leuke, vriendelijke ijslander, de kleur wordt cremello genoemd. Een cremello-kleurig paard is een paard met een roze huid en blauwe ogen en ontstaat uit een vos-basiskleur met 2 creme-genen. De vacht is wit of licht crème gekleurd, de manen zijn wit.
2018-02-17 15:48:50 utrechtseheuvelrug.punt.nl
GODS PLAN Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. (Jacobus 4:14) Hoe lang we ook leven, het leven is altijd kort. Laat je niet bedriegen door te denken dat je nog zeeën van tijd hebt om voor Christus te leven, te genieten van je geliefden of om dat te doen waarvan je weet dat het jouw taak is. Leef vandaag voor God! Hoe je leven ook eindigt, je kunt dan zeker zijn dat je volgens Gods plan hebt geleefd.
2018-02-17 15:39:50 debronenleven.punt.nl
VisNed wijst al lange tijd op de grote klap (de 'big bang') die we in januari 2019 gaan meemaken als de aanlandplicht wordt ingevoerd. Waar andere landen jaren over een succesvolle implementatie hebben gedaan, ontbreekt hier de tijd om de essentiële innovatie te realiseren.
2018-02-17 11:08:23 visserijnieuws.punt.nl
In december haalde Brussel opgelucht adem: de onderhandelingen over de uittreding konden beginnen. Dat loopt toch weer een beetje anders dan gedacht. Pim Visser schijft daarover in de Brexit column van deze week in Visserijnieuws.
2018-02-17 09:55:10 visserijnieuws.punt.nl
Jesaja 57:14-21 14  Toen werd er gezegd: ‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder elk struikelblok.’ 15  Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. 16  Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft. 17 ¶  Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, ik heb hen gestraft en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. 18-19 Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij- zegt de HEER -,ik zal genezing brengen. 20  Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op. 21  Goddelozen zullen geen vrede kennen-zegt mijn God. (NBV) Het zijn niet de ballingen die afgoden zijn nagelopen en het overspel hebben gepleegd dat in het gedeelte hier vooraf werd genoemd. Zij hebben op een harde manier moeten leren hoe het is om verlaten te worden door de God van Israël. In psalm 137 kun je het klagen van de ballingen nalezen. Maar ze hadden ook hun identiteit als volk weer vorm gegeven. En daarmee hun godsdienst en ze waren er achter gekomen dat de God van Israël met je meetrekt als je weet te delen van wat je hebt, als je weet te zorgen voor de minsten. Profeten als Jeremia hadden ze geschreven dat ze groente moesten gaan verbouwen en moesten zorgen dat ze zo met elkaar moesten samen leven dat ze goed bekend zouden staan. In het boek Daniël kun je nalezen hoe dat in de ballingschap toeging en in het boek Ester kom je het verhaal tegen hoe de Jood Mordechai de koning weet te behoeden voor een aanslag en dat die daad mede de redding zal betekenen van het hele volk. Uiteindelijk loopt dat inderdaad uit op Koning Cyrus die de ballingen opdracht geeft terug te keren naar Jeruzalem en daar de stad en vooral de Tempel weer op te bouwen. Hij geeft hen het goud en zilver mee dat uit de Tempel was meegenomen als oorlogsbuit. Daarom kan de profeet hier roepen dat er een weg door de woestijn gereed gemaakt moet worden. Want ze komen er weer aan, de ballingen keren terug. De God van Israël blijft niet eeuwig kwaad. En let even op, dat nalopen van die afgoden was nog niet eens het allerergste, dat nalopen kwam voort uit hebzucht en dat was het ergste. Daarom kunnen we die afgoden uit de Hebreeuwse Bijbel vandaag herkennen als de goden van winst en profijt. Goden die ons tot loonslaven maken en ons beroven van de zondagsvrijheid. Zelfs kleine winkeliers houden ze in hun greep van economische wetten die gaan boven een samenleving van vrije mensen. De God van Israël brengt vrede, of je nu veraf staat van geloof of dat je er dichtbij staat of zelfs hoort bij de gelovigen in de God van Israël. Zijn vrede is voor iedereen. Alleen goddelozen kennen geen vrede, zij reageren op de wereld uit angst, zij zien in iedereen die anders is een bedreiging en iedereen die niet in hun macht is een concurrent. Zij blijven vuil en modder opwoelen, noemen de Islam een ideologie gericht op moord en geweld en zien voorbij aan de pijler van vrede en gerechtigheid die ook daar gekend wordt. Juist de grote richtlijn van de God van Israël, heb Uw naaste lief als Uzelf, blijkt de wereld te hebben overwonnen, daarmee kun je bij iedereen aankomen en daar kun je iedereen op aanspreken, iedereen van welke godsdienst dan ook. Ook vandaag weer en aan ons de roep om dat ook vandaag weer te gaan doen.  
2018-02-17 08:30:14 basalk.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:2ms Retrieval time:5ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl