Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Gisteren dus heerlijk weer en lekker rondgelopen in de pluktuin, drie bossen bloemen geplukt wat op het terrasje gezeten en gedronken, daarna de bloemen bij mijn dochter thuis in de vazen gezet. Dat gaan we vaker doen, het is een leuk uitje en je neemt bloemen mee terug. Van een afstandje denk je dat er niet veel te plukken valt, maar er was meer dan genoeg . En ook nog veel verschillende soorten. Iets dichterbij (een deel van de pluktuinen) zie je al meer om af te knippen, verser kun je het niet krijgen. Natuurlijk is ook het terras vol bloemen. Nog eventjes wachten tot mijn limonade komt, even een schaduw op de stoel van mamma maken, net een enge spin lijkt het wel. We hadden genoeg bloemen voor wel drie vazen geknipt. Ik vind het mooi zoveel bloemen in huis.      
2018-06-24 09:39:47 habadroomt.punt.nl
Job 38:1-15 1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: 2  ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? 3  Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. 5  Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? 6  Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7  terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? 8  En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? 9  Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. 10  Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk, 11  en zei: “Tot hiertoe en niet verder, dit is de grens die ik je trotse golven stel.” 12 Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen, 13  om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? 14  Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. 15  Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht, hun opgeheven arm wordt gebroken. (NBV) Wie elke dag het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap volgt, waar de dagelijkse column op is gebaseerd zal het opvallen dat ineens een aantal hoofdstukken uit het boek worden overgeslagen. Het maakt de discussie tussen Job en zijn God duidelijker.  Het boek Job is het boek waarin de vraag wordt gesteld waarom ook goede, rechtvaardige, mensen soms moeten lijden en waarom succes niet verzekerd is voor gelovigen. De vrienden van Job hadden hem gezegd dat het lijden van Job zou worden veroorzaakt door fouten die hij had gemaakt en als straf van God moest worden gezien maar daar had Job zich fel tegen verzet. Een liefdevolle God is volgens Job ook bij zijn kinderen als ze lijden en dat lijden is geen straf van die liefdevolle God. De vrienden van Job waren uitgesproken. Job had uiteindelijk zijn God ter verantwoording geroepen. Hij begon een rechtszaak tegen God. Zijn pleidooi kwam er op neer dat hem niets te verwijten viel. Hij had de armen te eten gegeven en de vreemdelingen onderdak. Dan neemt in het verhaal God zelf het woord, in een storm. De God van Job bedient zich van een storm. De oppergod van de inwoners van Babel, waarheen het volk van Israel in ballingschap zou worden heengevoerd, was zelf een stormgod, de storm als god. De God van Israel heerst over de storm. Dat beeld zullen we veel later ook van Jezus van Nazareth te zien krijgen. Angst is geen drijfveer voor geloof in de God van Israel. De natuurkrachten zijn ondoorgrondelijk voor een eenvoudig mens als Job. Daar kun je als mens niets uit afleiden. Daar kun je geen conclusies over God uit trekken. God kan gebruik maken van de storm maar valt niet samen met de storm. Het God kwalijk nemen dat de natuurkrachten slachtoffers maken heeft geen zin. Die natuurkrachten zijn niet door aanbidding of offers gunstig te stemmen en de God van Israel laat zich niet door mensen sturen. Hij vraagt alleen vertrouwen van mensen zoals we eerder Job hoorden antwoorden aan zijn vrienden. Die God vraagt het vertrouwen dat ook in het ergste lijden die God naast je blijft staan. Zo zijn er mensen die durven zeggen dat die God met zijn kinderen de gaskamers van Auswitz betrad en hen daar niet in de steek liet. Wel, de afwezigheid van die God bij de misdadigers van de Holocaust maakt hen tot goddelozen waar inderdaad geen sprankje licht bij te bekennen was en is. De vraag is dus nooit waarom God dat lijden veroorzaakt maar de vraag is altijd wat wij bereid zijn voor onze naasten te doen. Hebben wij oog voor de mensen die lijden, of zijn we alleen bezig met religieuze rituelen of zelfgroei. Het verbond dat deze God met mensen sloot was, dat dit de enige God voor hen moest zijn en dat dienst aan die God dienst aan de mensen zou moeten zijn. Of wij ons dus maar aan onze kant van het verbond willen houden.  
2018-06-24 07:53:58 basalk.punt.nl
    omdat het daaglijks leeven een wonder is/ en ieder opstaan een herrijzenis! vieren we op 30 juni vanaf ongeveer 13.00 maar weer eens dat we een gezellige buurt hebben, met kinderspelletjes, buurtbbq, pannenkoeken, fikkie, katapultschieten, huttenbouwen, pony s (1400-1630), goochelaar (1530-1615), ballonnen vouwen, mooi weer (7.00 -22.00). Kortom kom je ook? Het leven is een feest, dus vier het!
2018-06-23 22:44:00 speeltuinamsteldorp.nl
  omdat het daaglijks leeven een wonder is/ en ieder opstaan een herrijzenis! vieren we op 30 juni maar weer eens dat we een gezellige buurt hebben, met kinderspelletjes, buurtbbq, pannekoeken, fikkie, huttenbouwen, pony s (1400-1630), goochelaar (1530-1615), ballonnen vouwen, mooi weer (7.00 -10.00). Kortom kom je ook?
2018-06-23 22:27:09 speeltuinamsteldorp.nl
Het is weekend en ik zit heerlijk in de caravan. Mijn man kijkt voetbal dus maak ik maar weer eens een lesje.
2018-06-23 21:40:00 stien.punt.nl
De agenda is aangevuld met de drie maande juli, augustus en september. Vrijdansen en lesavonden. Groetjes Elly de Vries
2018-06-23 17:05:07 linedance.punt.nl
Moslimdespoot heeft nu al totale controle over media, overheidsinstanties kiescommissies, rechterlijke macht en het leger  Erdogans belangrijkste tegenstander, CHP leider Muharrem Ince, is in korte tijd zeer populair geworden. (Afbeelding: Getty Images (2)). De Turkse islamistische dictator Recep Tayyip Erdogan zette de afgelopen jaren honderdduizenden mensen van wie alleen al verdacht werd dat ze tegen hem waren gevangen, beschoot en bombardeerde weerloze Koerdische dorpen, en liet een ´false flag´ staatsgreep plegen om wetten erdoor te drukken die hem uiteindelijk voor onbepaalde tijd onbeperkte macht moeten geven. Desondanks is één van de gevaarlijkste dictators uit onze tijd nog steeds topkandidaat van Brussel om zich bij de EU aan te sluiten – beter gezegd: om de EU door Turkije te laten inlijven in het moslimblok. Op papier heeft de oppositie morgen een serieuze kans om Erdogan te verslaan, maar in realiteit heeft hij zijn overwinning allang zeker gesteld.  
2018-06-23 14:04:50 xandernieuws.punt.nl
Job 31:16-40 16 Onthield ik aan de armen ooit waar ze om vroegen, liet ik de ogen van weduwen versmachten? 17  At ik mijn brood alleen, deelde ik het niet met wezen? 18  Hadden zij van kindsbeen geen vader in mij, stond ik weduwen niet van jongs af bij? 19  Als ik een zwerver zag die geen kleren had, een verschoppeling die zich met niets kon bedekken, 20  zegende hij mij dan niet met heel zijn hart, wanneer hij zich warmde met de wol van mijn schapen? 21  Als ik mijn vuisten tegen wezen heb gebald, omdat de rechters in de poort mijn vrienden waren, 22  mogen mijn schouders dan ontwricht worden en mijn arm doormidden breken bij de elleboog- 23  want één ding vrees ik: een door God gezonden ramp- tegen zijn oppermacht ben ik niet opgewassen. 24 Heb ik mijn hoop gevestigd op goud, van het fijnste goud gezegd: “Daarop vertrouw ik”? 25  Heb ik mij verheugd over mijn vermogen, omdat ik eigenhandig zoveel had verworven? 26  Keek ik ooit naar de zon, haar stralende licht, naar de maan in haar wassende pracht, 27  terwijl mijn hart zich heimelijk liet lokken en ik in verering mijn mond op mijn hand drukte? 28  Ook dat zou een misdrijf zijn dat bestraft moet worden, want dan zou ik God daar boven verloochend hebben. 29  Verheugde ik mij over de ondergang van mijn vijand, juichte ik wanneer hij door het kwaad getroffen werd? 30  Nooit heb ik mijn mond laten zondigen door met een vloek zijn leven te verlangen. 31  Zullen mijn verwanten niet getuigen: “Ieder deed zich te goed aan het vlees van zijn kudden”? 32  Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten, voor elke reiziger opende ik mijn deuren. 33 Heb ik als anderen mijn overtredingen verhuld en mijn zonden weggeborgen in mijn binnenste, 34  omdat ik in angst en beven voor de menigte verkeerde en de verachting van anderen mij angst aanjoeg, zodat ik mij stilhield en geen stap naar buiten deed? 35  O, wilde er maar iemand luisteren! Ik sta in voor wat ik heb gezegd. Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven, laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven! 36  Dan zou ik die op mijn schouders dragen, als een krans zou ik hem om mijn hoofd vlechten. 37  Ik kan van al mijn gangen rekenschap afleggen, fier als een vorst treed ik hem tegemoet. 38  Als mijn akkers ooit geroepen hebben om vergelding, als uit hun voren een jammerklacht is opgestegen, 39  als ik hun vruchten heb verteerd zonder te betalen en de boeren tot wanhoop heb gebracht- 40  mogen er dan dorens opschieten in plaats van tarwe en woekerkruid in plaats van gerst.’  Hier eindigen de woorden van Job. (NBV) Vandaag geeft Job ons een lesje in het houden van je naaste. Job heeft slaven en slavinnen. Daar begint het mee. Maar aan slaven en slavinnen het recht op een eigen mening toekennen? Dat spoort niet met wat wij gewend zijn uit onze geschiedenis over slavernij. Job kende kennelijk geen werknemers. De eerste boeken van de Bijbel, daar waar de wetten van het volk Israel staan opgeschreven, suggereren dat arme Israëlieten zich gedwongen zagen zich als slaaf te verhuren. Het lijkt er soms op dat loondienst gelijk staat aan slavernij. Dat zal vele werknemers ook in de huidige samenleving niet verbazen. Job beschouwt deze slaven als gelijken, ze zijn immers allemaal op dezelfde manier ter wereld gekomen als hij. Armen iets geven, weduwen steunen, brood delen met wezen, zwervers kleden, geen partij trekken voor de machtigen tegen de zwakken we kennen het allemaal. Job voert het aan als rechtvaardiging voor zijn verzet tegen de rampen die hem hebben getroffen. Houden van je naaste is dus wat je hebt in dienst stellen van mensen die het niet hebben en zonder dat niet kunnen. In het slot van het gedeelte van vandaag gaat Job nog een keer na wat hij toch fout zou kunnen hebben gedaan en waarvoor hij gestraft had moeten worden. Hij had zich niet beroepen op zijn rijkdom, noch zijn rijkdom tot zijn God gemaakt. Een fout die ons allemaal bekend is. Dure merkkleding, het fijn goud, of brokaat zoals de Naardense Bijbel het vertaalt, Job maalde er niet om. Hij waant zich niet de baas van zon en maan. Ook zijn vijanden liet hij in hun waarde. En zijn gezin was er getuige van dat hij de vruchten van zijn akkers altijd wist te delen. Ja, geen vreemdeling liet hij buiten overnachten. Gelovigen zijn in de geschiedenis nog wel eens voor streng uitgemaakt. Je moet zo veel hoor je tot op de dag van vandaag. Nou dat moeten valt wel mee. Voor gelovigen is het vanzelfsprekend. Je deelt wat je hebt met hen die het nodig hebben om zelf weer op de been te kunnen komen. En voor vreemdelingen doe je wat extra's. Je deur open zetten voor vreemdelingen maakt dat je zelf niet in een vreemde omgeving komt te wonen. Veel mensen zijn bang voor die rare vreemdelingen die naast hen zijn komen wonen. Nou vallen naaste buren vaak nog wel mee, maar die rare overburen uit weer een ander land met weer een andere taal, die dat rare Islam geloof weer op een andere manier beleven zijn natuurlijk eng. En dan zijn er ook vreemdelingen die nog meer aan de gewoonten uit hun eigen land gaan hangen dan ze in dat land zelf doen. Dat vreemdelingen bang kunnen zijn voor de rare gewoonten die wij er op na houden ontgaat ons vaak. Dat wij onze christelijke godsdienst op tenminste 275 verschillende manieren beleven ontgaat ons ook, maar zoveel christelijke kerkgenootschappen waren er een paar jaar geleden ingeschreven. Alleen de deuren voor elkaar openzetten kan ons van onze angst afhelpen. En als je met elkaar vertrouwt raakt woon je weer in een vertrouwde omgeving. Doen, en betrek iedereen er maar bij, want iedereen mag deel hebben aan dat Koninkrijk waar ook Job zich toe rekende.
2018-06-23 07:41:58 basalk.punt.nl
Vandaag is het plan om met 'de meiden' naar een pluktuin te gaan om daar bloemen te plukken. Nu kan ik zelf geen bloemen meer op tafel zetten, omdat Molly ook graag plukt. Ze haalt 's nachts de bloemen uit de vaas en verstrooit ze door kamer en keuken. Maar ach dan heeft mijn dochter twee boeketten om over haar kamer te verdelen. Of misschien kan ik heel kleine bloempjes plukken die ergens boven op de kastr gezet kunnen worden, wie weet. Allemaal een fijn weekend gewenst.
2018-06-23 07:15:12 habadroomt.punt.nl
 Na alweer een onvolledige week en ook nog een studiedag op maandag zijn we begonnen aan de laatste periode van het schooljaar. Deze week is een overgangsweek op weg naar het nieuwe thema: Politie. Dit onderwerp vinden de kinderen super interessant. We praten er al veel over en ze komen ook met ideeën voor een speelhoek. Er wordt deze week extra veel gespeeld: bv. met de kleine Knex,  samen puzzelen  en het bloemenspel.  We vieren de verjaardag van Eehem. Hij is 7 jaar geworden. GEFELICITEERD!!!!  De jarige mag altijd een kort filmpje kiezen zodat we rustig kunnen genieten van de tractatie. Eehem kiest voor Buurman en Buurman.  Binnenkort zijn de oudergesprekken. De kinderen maken altijd een menstekening voor in het rapport. Zo leuk om te zien hoe de tekenontwikkeling verloopt.  Kiezen.  Maandag komt er belangrijk bezoek. De wijkagent komt lvertellen over haar werk. We hebben een hele waslijst met vragen voor haar bv. Weet je waar mijn mama's fiets is? Heb je de sleutel van de gevangenis bij je? Schiet je met een pistool of met een shotgun? Maar ook: Wil je koffie? en Hoe heet jouw speurhond? Er is al een politiebureau (inclusief gevangenis) in aanbouw. Ze kunnen niet wachten om erin te gaan spelen.   Tot volgende week.  Groeten,
2018-06-22 20:09:13 juffrouwria.punt.nl
Archiefopname van Hillary Clinton en George Soros, die zo’n 10 jaar geleden in alle stilte de macht in de Democratische Partij overnamen, en deze vervolgens misbruikten voor tal van illegale en criminele activiteiten. (Afbeelding: Getty Images (2)). De bij velen inmiddels bekende voormalige agent van de Amerikaanse geheime dienst Gary Byrne heeft een officiële aanklacht ingediend tegen de corrupte, door Democraten overheerste ‘Deep State’ rond de Clintons en EU-partner/globalist George Soros. Omdat het een privé persoon en niet de staat is die hen aanklaagt, zullen ze echter nog niet zo snel achter de tralies belanden. Desondanks is het een duidelijk signaal van het toenemende verzet tegen de neofascistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ kabaal in Washington en Brussel.  
2018-06-22 14:31:41 xandernieuws.punt.nl
  Bijna elke vrijdag ga ik zwemmen..... nou ja, eigenlijk is het watergym (aquavitaal).  Heerlijk om te doen, in het water zijn veel dingen beter te doen, andere dingen zijn juist weer moeilijk. Officieel is het voor 50-plussers, maar jonger is geen probleem, daar wordt niet moeilijk over gedaan. Het is vooral voor het stevig en soepel houden/maken, coördinatie van de spieren en een klein beetje conditie. Voor mensen met een nog heel goede conditie stelt dat laatste niet veel voor, maar veel dingen kunnen in een hoger tempo gedaan worden dan aangegeven wordt en conditie kan op andere manieren ook opgebouwd worden. Als de spieren goed zijn lukt alles beter en vallen mensen ook minder. En voorkomen is beter dan genezen, soepel houden is eenvoudiger dan soepel maken etc.  Ieder kan zijn eigen tempo aanhouden..... veel doen we tegelijk, maar zo nodig doen sommigen het sneller of langzamer.... we zijn nou eenmaal allemaal anders en omdat sommige mensen al behoorlijk op leeftijd zijn is de kans groter dat het er wel eens dingen zijn die niet lukken.... geen probleem, die kunnen het aanpassen, andere oefening of ander tempo.   Het is een leuk groepje, ook leuk dat er juist op vrijdag  regelmatig (oud-)personeel meezwemt, een beetje reünie voor mij elke week. Na afloop kunnen we nog even gewoon zwemmen..... of even bubbelen...... heerlijk! Het is een ontspannende inspanning elke vrijdag. Op de eerste vrijdag van de maand is er koffie/thee drinken.... er is dan altijd wel iemand die trakteert op wat lekkers. Na afloop, in de zwemzaal even gezellig kletsen. Het is een leuke groep, maar de groep wordt kleiner...... de laatste tijd zijn we vaak met een klein groepje. Nou is het natuurlijk mooi weer geweest, veel zullen er met vakantie gegaan zijn, dus ik hoop dat na de zomervakanite er weer wat meer zijn. (in de zomervakanite is ons zwembad een tijdje dicht i.v.m. onderhoud). Ik vind het een aanrader!!! Dit is natuulijk in meer zwembaden, maar ik zwem altijd in Monnickendam en kan dus alleen daar over oordelen.  Om kwart over 9, probeer het eens of kom een keertje kijken! https://sportfondsenbadmonnickendam.nl/ 
2018-06-22 13:00:08 opoegaatdigitaal.punt.nl
Job 31:1-15 1 Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken. 2  Wat heb ik van God in de hemel te verwachten, wat valt mij ten deel van de Ontzagwekkende daar boven? 3  Wacht de boosdoener geen rampspoed, treft het ongeluk niet hen die onrecht doen? 4  Ziet hij niet de wegen die ik ga, telt hij niet al mijn stappen? 5  Heb ik het pad van het bedrog bewandeld, vluchtte ik ooit in de leugen? 6  Laat hij mij op een eerlijke weegschaal wegen, dan zal hij zien dat ik onschuldig ben. 7  Als mijn voet is afgeweken van de goede weg, als mijn hart heeft toegegeven aan mijn oog, als er aan mijn hand een smet is blijven kleven, 8  dan zal ik zaaien, maar anderen zullen eten, en wat ik voortbreng zal verdelgd worden. 9 Als mijn hart zich door een vrouw heeft laten lokken en ik geloerd heb bij mijn buurmans deur, 10  laat mijn vrouw dan koren malen voor een vreemde, laat anderen maar bij haar liggen, 11  want het zou een schanddaad zijn, een misdrijf dat bestraft moet worden, 12  een vuur dat een mens de afgrond in drijft, dat de oogst verdelgt tot aan de wortels. 13  Als ik mijn slaaf of slavin ooit hun recht ontzegd heb wanneer wij van mening verschilden, 14  wat zal ik dan beginnen als God voor mij oprijst, en als hij mij ondervraagt-wat kan ik dan antwoorden? 15  Maakte hij hen in de moederschoot niet net als mij, vormde een en dezelfde ons niet eender in de moederbuik? Job is een man. In de Bijbel gaat het vaak over mannen. Net als het in de wereld vaak over mannen gaat. Mannen eigenen zich macht en bezit toe. Ze eigenen zich zelfs de taal toe. Probeer maar eens een dag te spreken zonder te doen of er alleen mannen bestaan, probeer maar eens alles te zeggen zo dat vrouwen en mannen beiden inbegrepen zijn in de taal die je spreekt. Dat is moeilijk. Mannen zijn een gevaar voor vrouwen. Er worden meer vrouwen door mannen verkracht dat mannen door vrouwen. Seriemoordenaars die meerdere vrouwen vermoorden zijn vaker mannen dan dat er vrouwen zijn die meerdere mannen vermoorden. Als vrouwen over straat gaan worden ze nagefloten, soms nageroepen maar vaak genoeg ook nagestaard. Begerige blikken worden op haar geworden heet het dan. Omgekeerd hebben mannen daar toch veel minder last van. De Bijbel leert ons dat mannen vrouwen en vrouwen mannen niet als object, als voorwerp moeten zien maar als elkaars gelijke. Als Job gevraagd wordt naar de zonden die hij begaan zou kunnen hebben en die zouden kunnen hebben geleid naar zijn ellende dan antwoord hij dat hij zelfs nooit begerige blikken op een andere vrouw heeft geworpen. Het partnerschap dat hij is aangegaan met de vrouw die hem haar man kan noemen is hem heilig. Zo zouden alle mannen moeten kunnen spreken. En omdat het voor de hand ligt dat ze dat niet kunnen zijn er vrouwen die zich onttrekken aan die begerige blikken, die sluiers dragen of in het ergste geval boerka's. Slechte mannen als Geert Wilders willen dat verbieden, met mooie praatjes verdedigen zij hun recht hun begerige blikken te mogen blijven werpen op wie ze willen. Vrouwen als gelijke beschouwen is er niet bij. Hoewel blijkt dat vrouwen tegenwoordig zelfs gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen is het loon dat vrouwen krijgen voor hetzelfde werk over het algemeen nog lager. En de helft van onze regering, en de helft van ons parlement, en de helft van de binnenkort opnieuw te kiezen provinciale staten bestaan nog steeds niet uit vrouwen. Er zijn zelfs Nederlandse politieke partijen die vrouwen het recht ontzeggen zich met politiek en openbaar bestuur bezig te houden. Voor mannen van die partij, juist voor die mannen die Job vandaag wel kunnen lezen maar niet in de ikvorm kunnen nazeggen. Er is nog een wereld te winnen.  
2018-06-22 08:07:39 basalk.punt.nl
Wat een dag eerst naar mondhygniste en die was zo klaar Voor een verandering normaal is ze half uurtje bezig nu 10 min. Gauw naar fotowinkel voor pasfoto te maken en hup naar de gemeente Deze foto komt straks op mijn rijbewijs te straan Beetje bewerkt want nee dat is Levi niet die van mij schrikt hahahha Goed daarna naar huisarts en die heeft mij door verwezen naar orthopedie arts Hij zelf heeft me ook naar ziekenhuis gestuurd om foto;s van nek en ruggewerf temaken omdat hij iets anders voelde dan voorheen. Of foto's van mijn heup moeten gemaakt worden laat hij aan arts van orthopedie over. Ook heb ik oproep gekregen van kno arts voor operatie op woensdag 4 juli dus heb het druk met ziekenhuis bezoeken Ik ga morfine afbouwen op mijn verzoek en arts is ermee eens wat hij heel vreemd vind is de pleisters zo goed hielp. De dosis van de pillen morfine behoorlijk verhoogd maar ik hou enorme pijn zo erg dat ik misselijk van word en van zweet. We wachten af hoe en wat  dinsdag 3 juli krijg ik uitslag van de foto's   Hier een foto van Pepper zo heerlijk lui kan hij liggen        Om uurtje of 5 komt er een auto van bloemenwinkel aanrijden En pardoes belt bij mij aan Enorm bos bloemen voor mij van rijschool Joro zo lief Zaterdag heb ik al afspraak dat ik om 3 uur naar hun toe kom met taart            
2018-06-21 23:15:16 flop.punt.nl
De Jay Kipps Band komt uit de Canadese provincie Ontaria, uit de plaats Orangeville om precies te zijn. De band bestaat uit naamgever Jay Kipps (zang, harmonica, gitaar), Chad Burford (leadgitaar), Chris Lubker (bas) en Corey Bruyea (drums). Muzikaal betreden zij het al vaak betreden pad van de americana, blues en roots. Niets nieuws onder de zon, zou je denken. Maar deze heren zijn toch in staat gebleken om met hun debuutalbum “How To Polish Your Longhorns” een fris geluid te laten horen. Dat valt meteen op bij de opener “Colt 45” met een ouderwets c&w klank dat zo in een spaghettiwestern zou passen. Op de bluestoer gaat het verder met “Rotten Apple Bues”, een heerlijke door harmonica en gitaar gedomineerde shuffle. De Jay Kipps Band bewandelt het eerder genoemde pad in al haar breedte. Country, blues, rootsrock, een hint psychedelica, wat funk. Het zit er allemaal in. Dynamisch in “Big Old Engine” en bedachtzaam in “Everyone But Me”. In nummers als dit en “The Only Reason” bewijzen de heren ook dat het ook met het schrijven van teksten wel goed zit. Een indrukwekkend debuut. Website: www.jaykippsband.com
2018-06-21 18:40:47 barnowlblues.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:7ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl