Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
2018-05-22 10:30:40 kotternieuws.punt.nl
De nieuwe SM 934107 ‘Emeraude’ is bezig met haar eerste visreis. De 80 meter lange witvistrawler is deze maand in de vaart gekomen voor twee Franse rederijen waarin het Katwijkse Parlevliet & Van der Plas deelnemingen heeft: Euronor en Compagnie des Pêches St. Malo.
2018-05-22 10:18:55 visserijnieuws.punt.nl
Jozua 23:1-16 1-2 De HEER had Israël aan alle grenzen rust gegeven door het volledig van zijn vijanden te verlossen. Vele jaren later riep Jozua, die toen op hoge leeftijd was gekomen, heel Israël, de oudsten, stamhoofden, rechters en griffiers bijeen. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb niet lang meer te leven. 3  U hebt zelf kunnen zien wat de HEER, uw God, met al die volken heeft gedaan. Hij was het immers die voor u streed. 4  Ik heb voor uw stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik heb uitgeroeid, van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen; en eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. 5  Die zal de HEER, uw God, zelf voor u verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun land in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd. 6  Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften van Mozes. Wijk daar op geen enkele manier van af. 7  Vermeng u niet met die vreemde volken die nog bij u overgebleven zijn. Neem de naam van hun goden niet in de mond en zweer er nooit bij, dien die niet en buig u nooit voor ze neer. 8  U moet alleen de HEER, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. 9  De HEER roeide grote en machtige volken voor u uit, niemand kon tegen u standhouden, tot op de dag van vandaag. 10  Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts een van u wel duizend man achtervolgde? Dat kwam doordat het de HEER was, uw God, die voor u streed, zoals hij had beloofd. 11 Daarom is het voor u van levensbelang hem lief te hebben. 12-13 Weet dat wanneer u zich van hem afwendt en bevriend raakt met die volken die nog bij u overgebleven zijn, wanneer u zich daarmee vermengt door huwelijken met ze aan te gaan, dan zal de HEER, uw God, die volken niet meer voor u uitroeien. Dan worden ze voor u een klapnet en een valstrik, een zweep die u geselt en een doorntak die u de ogen uitsteekt, net zolang tot u allemaal bent weggevaagd uit dit goede land dat de HEER, uw God, u gegeven heeft. 14  Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken. 15-16 Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Dan zal zijn woede tegen u losbarsten en zult u heel snel worden weggevaagd uit dit goede land, dat u van hem gekregen hebt.’(NBV) Als we het over de Bijbel hebben denken mensen vaak over preken. Nu wordt er wat afgepreekt in kerken maar in de Bijbel staan overwegend verhalen. Preken kom je in de Bijbel niet zo veel tegen. Vandaag lezen we een uitzondering. Een preek van Jozua. Een preek die nodig was. Toen Mozes afscheid had genomen van het volk had hij een heel boek voorgelezen, het boek Deuteronomium, dat om het volk nog eens op het hart te drukken zich aan de richtlijnen van de God van Israël te houden. Later was daar nog het verhaal over de dood van Mozes aan toegevoegd, voor zover het volk dat had begrepen. Daarmee werd de leer van Mozes afgesloten. Van de schepping van de wereld tot aan de intocht in het land dat overvloeit van melk en honing. Dat was een verhaal waaruit geleerd moest worden. Het is de God van Israël die de aarde had geschapen om aan de mensen te geven, het was die God die richtlijnen had gegeven om de aarde voor mensen bewoonbaar te maken. Het was die God die een volk had gekozen om te laten zien wat die richtlijnen voor vrede, recht en welzijn voor alle volken zouden kunnen betekenen. Maar dat volk had de neiging voortdurend van die richtlijnen af te wijken. Ook Jozua werd met die neiging tot afwijken geconfronteerd. De verovering van het land Israël had veel strijd gekost. De volken die het vruchtbare land niet hadden willen delen met de arme woestijnzwervers moesten worden verslagen. Ze hadden zich achter hoge muren verscholen om de vreemdelingen buiten te houden. Ze hadden bondgenootschappen gesloten om de vreemdelingen buiten de deur te houden. Vergeefs. Het volk Israël had wel willen delen. Het volk Israël was niet hebzuchtig geweest. Niet de beste soldaten kregen de buit die was veroverd, maar het werd eerlijk verdeeld over het volk. Nu Jozua oud geworden was liep de strijd nog lang niet ten einde. Er waren nog volken die tot delen bewogen moesten worden. Jozua was er vast van overtuigd dat het zou lukken, God had het land beloofd en zou zijn belofte waarmaken. Maar dan zou het volk zich aan de richtlijnen moeten houden zoals die door Mozes waren doorgegeven. Dat was niet gemakkelijk. Israël kende geen beeld van hun God. Volgend die leer van Mozes konden ze het beeld van hun God zien in hun medemens, de mens was immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Die vreemde volken hadden prachtige beelden van hun goden. Mooie rituelen ook voor de vruchtbaarheid van hun land. Die weduwen en de wezen waar die richtlijnen van Mozes over gingen waren lang zo mooi niet. Toen veel en veel later door mensen die de leer van Mozes hadden bestudeerd aan Jezus van Nazareth werd gevraagd wat hij beschouwde als het hart van de leer van Mozes, hoe je die leer in een zin zou kunnen samenvatten citeerde Jezus twee regels uit die leer, heb God lief boven alles en heb uw naaste lief als uzelf. Daar gaat de preek van Jozua dus ook over. In het Hebreeuws hebben Jezus en Jozua overigens dezelfde naam. Christenen geloven dat zoals Jozua de verovering van het land van melk en honing had geleid om te laten zien wat de God van Israël wel allemaal niet voor elkaar  kon krijgen, Jezus van Nazareth de leer van Mozes zo heeft vertaald dat iedereen op de hele wereld er aan mee kan doen en de hele wereld dus een mensenland wordt dat overvloeit van melk en honing. Die leer van Mozes is niet eenvoudig, gij zult niet doden staat er in die regels en onze legers en bommenwerpers vechten voortdurend tegen die regel. Heb de vreemdeling lief staat er in die regels en angstige schreeuwers proberen de vreemdelingen weg te zetten als misdadigers. Wanhopige jongeren zien geen andere uitweg dan met geweld zich een plaats in de wereld te verschaffen. Dat is vergeefs. Jozua bleef aandringen om als uitgangspunt voor de samenleving in Israël vast te houden aan de leer van Mozes. Jezus van Nazareth zou oproepen om zelfs je vijanden lief te hebben. Vandaag hebben we het meer dan nodig om die oproep tot ons door te laten dringen.
2018-05-22 07:56:43 basalk.punt.nl
Kabinet wil honderden miljarden uitgeven, Europa moet betalen - Italië koerst af op invoering parallelle munt of binnenlandse digitale betaaleenheid naast de euro  Giuseppe Conte, rechten professor aan de universiteit van Florence, wordt waarschijnlijk de nieuwe ‘compromis’ premier. (Afbeelding: (2)). Financiële analisten zien de toekomst van de eurozone somber in nu het nieuwe Italiaanse kabinet, bestaande uit de rechts-populistische Lega en de link populistische M5S, een regeerakkoord is overeengekomen waarin niet alleen een halt toe wordt geroepen aan de door Brussel geëiste massa immigratie, maar ook wordt gebroken met het restrictieve financiële beleid, en de rekening van honderden miljarden euro’s op conto van de EU –lees: de Noord Europese landen, met name Duitsland en Nederland- wordt gezet. De schuldenlast van Italië is met € 2,6 biljoen onhoudbaar en tevens veel te hoog om het land net als Griekenland te ‘redden’. Zeker nu de nieuwe machthebbers geen enkele intentie hebben om daar iets van terug te betalen, is een eurocrisis onafwendbaar.  
2018-05-21 23:37:52 xandernieuws.punt.nl
Als afsluiter op terugweg het For Freedom Museum in Knokke Heist bezocht
2018-05-21 21:07:58 froggy.punt.nl
Een fijne zondag in Blankenberge ... een paar gsm-beelden van de namiddag
2018-05-21 21:03:55 froggy.punt.nl
Een weekendje op stap met mijn vader. Tussenstop op zaterdag : Oldtimer Motoren MuseumOudenburg Fotoverslag, klik hieronder
2018-05-21 21:00:40 froggy.punt.nl
Op een ochtend kocht ik bij mijn supermarkt in plaats van halfvolle melk een pak amandelmelk. Living the dangerous life, zeg maar. Een vreemde aankoop, want ik heb geen lactose-neurose, al heb ik ooit weleens een lelijk stukje geschreven over koeienmelk.☻ Wij mensen zijn namelijk de enige zoogdieren die ook na onze zoogtijd melk blijven drinken, hoewel niet van onze eigen soort. Onze voorouders zijn melk van andere zoogdieren gaan stelen en die praktijk hebben wij vervolmaakt.☻ Door onze schreeuwende behoefte aan melk hebben onze loeiende melkmachines echter nogal vaak ziektes. Volgens de ook door mij weleens verspreide urban myth zou als gevolg een deel van het zogenoemde ‘uierontstekingsvocht’ (in de volksmond ‘etter’ of ‘pus’ genoemd) in de melk terechtkomen. Dat schijnt niet helemaal waar te zijn, hoewel op onze immense melkproductie heus een en ander valt aan te merken. ☻ Melk heeft veel voor-, maar ook veel tegenstanders, en dat is een van de redenen dat sommige mensen tegenwoordig overstappen op lactosevrije melkdranken, zoals bijvoorbeeld amandelmelk. Ik moet bekennen: toen ik het pak aanschafte voelde ik me een halve wereldverbeteraar, of in ieder geval iemand die heel milieubewust of duurzaam bezig is.☻ Thuis begon ik te googelen naar hoe amandelmelk eigenlijk wordt gemaakt. Binnen twee muisklikken kwam ik terecht in de Wondere Wereld Van De Lactosevrije Melkdranken. ☻ Alternatieve zuiveldranken zijn booming, maar niet onomstreden, want amandel- en sojamelk bevatten dan wel geen dierlijke vetten, maar zijn wel degelijk ook een aanslag op het milieu. Wetenschappers hebben berekend dat een liter koemelk ongeveer tien keer zoveel broeikasgas produceert als een liter amandelmelk, maar dat er voor een liter amandelmelk 17 keer zoveel water nodig is als voor een liter koemelk. De vraag is dus of we met onze melkinname de aarde willen laten stikken of laten uitdrogen.☻ En toen kwam het moment om de amandelmelk te proeven. Ik houd van amandelen en het leek me dat ik amandelmelk ook wel zou waarderen. En dat klopte. ☻ Amandelmelk heeft het zachtzalvende van melk, zonder de lichte smaak van verrotting die je altijd overhoudt na het slurpen van een glas echte melk. Als zelfverklaarde wereldverbeteraar ben ik vervolgens gaan zoeken of ik wellicht mijn eigen melk kon bereiden, en dat bleek eenvoudiger dan ik dacht. Vandaar deze week een recept voor pindamelk.☻ Bron:AD
2018-05-21 16:15:53 leesbron.punt.nl
Maar mensen die graag rijk willen worden, lopen in de val van de duivel. Ze krijgen allerlei dwaze en verkeerde verlangens, waardoor het langzaam maar zeker slecht met hen afloopt. Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terecht gekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden. (1 Timotheüs 6: 9-10)☻   Ondanks overweldigend bewijs van het tegendeel geloven de meeste mensen nog steeds dat geld gelukkig maakt. Rijke mensen die naar nog meer rijkdom hunkeren, raken gevangen in een vicieuze cirkel die uitloopt op ellende en ondergang. Hoe kun jij vrij blijven van hebzucht? Besef dat alle rijkdom op een dag zal voorbijgaan. Wees tevreden met wat je hebt. Bewaak nauwgezet wat je zou willen doen om meer geld te verdienen. Geef meer om mensen dan om geld te verdienen. Geef meer om Gods werk dan om geld. (Als u Jezus reeds kent, bent u gelovig). Deel wat je hebt gul met anderen. GEBED: Vader in de Hemel alles is door u en tot u geschapen. Dat mensen geholpen mogen worden die gebukt onder geldzucht gaan en van af willen komen. Kom naar Jezus Hij houdt van U.
2018-05-21 15:27:44 debronenleven.punt.nl
Spreuken 31:10-31 10 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. 11  Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. 12  Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. 13  Ze zoekt wol en linnen uit,  en spint en weeft met vreugde. 14  Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. 15  Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op. 16  Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard. 17  Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. 18  Handeldrijven gaat haar heel goed af, ‘s nachts gaat haar lamp niet uit. 19  Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok, ze houdt altijd de weefspoel vast. 20  Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp. 21  Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen,  zij heeft hen allen warm gekleed. 22  Ze maakt de mooiste dekens, ze gaat gekleed in linnen en purperen wol. 23  Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudsten in de poort. 24  Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui. 25  Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. 26  Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen. 27  Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend. 28  Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: 29  ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’ 30  Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen. 31  Moge zij de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden geprezen in de poorten. (NBV) De moeder van Koning Lemuël heeft hem nog een liedje geleerd waarmee het boek Spreuken besluit. Dat liedje heeft hij zorgvuldig opgeschreven al was het in een vorm die het onthouden gemakkelijk maakt. Elk couplet uit het liedje , wij lezen dat als elke spreuk, begint met een letter uit het Hebreeuwse Alfabeth. Het is een ABC'tje dus om de teksten uit dit deel van de Bijbel te volgen. Commentatoren op de Bijbel, dat zijn bijna altijd mannen, hebben dit liedje dan ook losgekoppeld van de moeder van Koning Lemuël. Er wordt wel gezongen dat vrouwen wijze woorden spreken maar dat moet je in de Kerk dan niet direct aan vrouwen toedichten. Een verkeerde uitleg van een woord van Paulus maakt immers dat velen vinden dat de vrouw moet zwijgen in de Kerk. Paulus had het over de orakels van zijn tijd die alleen vrouwelijk waren maar ook onder de hoede van een man stonden. Tegen betaling voorspelden zij de toekomst zoals goden die in petto zouden hebben. Die vrouwen horen niet in een kerk thuis. Maar de vrouw die doet wat God heeft opgedragen als uitvoering van zijn verbond hoort ook in de Kerk door te klinken en dat Woord te verkondigen. Het gedeelte van vandaag wordt nog wel eens gelezen op begrafenissen van ondernemende vrouwen, als lof op de verstandige huisvrouw. Maar dat is jammer, want dan is het eigenlijk te laat. Het zou beter in het begin van de puberteit gelezen kunnen worden, als een meisje tot vrouw wordt. Ze heeft dan een eigen kompas of richtlijn voor de rest van haar leven. En als ook jongens het lied leren weten ze wat ze kunnen hebben aan een partner die ze als gelijke mogen ontvangen, hoewel menige jongen geen fractie kan wat aan de verstandige en ondernemende vrouw in dit Bijbelgedeelte wordt toegedicht. Maar ja, die jongen hoeft zich dan ook alleen met recht en rechtvaardigheid bezig te houden. Dat is tenminste wat er in de poort gebeurd, daar horen de armen en de minsten tot hun recht te komen. Daar wordt de weduwe en de wees beschermd. Daar wordt uitgemaakt wie de weduwe in zijn huishouden moet opnemen om haar een deel van leven en van een toekomst te verzekeren. Een vrouw vinden die voor de rest zorgt is een kostbaar geluk, die vrouw is meer waard dan edelstenen. Een vrouw die aan de beschrijving uit dit slot van het boek Spreuken beantwoord zou ook met gemak een minister van economische zaken kunnen zijn, ze zoekt wol en linnen uit, zorgt voor de textielproductie, handelt met verre landen en haalt wat voor ons land nuttig is. Ze werkt van vroeg tot laat voor de samenleving. Ze handelt en zorgt voor de voedselproductie, zelfs in de nacht gaat ze er mee door als het nodig is. Maar niet alleen voor zichzelf, ze heeft weet van delen met de armen en de behoeftigen. Het gaat haar ook niet om schoonheid voor zichzelf, want schoonheid vergaat, het is de lelijkheid die blijft nietwaar. Haar man staat als rechtvaardige bekend en zij spreekt liefdevolle lessen, ziedaar het Christelijk gezin als middelpunt van het goede, niets dan het goede. Niks de vrouw thuis en de man icn de samenleving, ze zijn samen en elk apart voorbeelden in de samenleving en elk voor zich zorgen ze dat daar het goede gebeurt, elke dag weer. Daar mogen wij ons dag in dag uit bij aansluiten en door inspireren laten, of we mannelijk of vrouwelijk zijn, in de Christelijke gemeente vervalt het onderscheid en eigenlijk hebben we dat vandaag ook uit het boek Spreuken gelezen.  
2018-05-21 11:18:05 basalk.punt.nl
2018-05-21 10:34:19 kotternieuws.punt.nl
Met ingang van 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing zijn. Wij hebben binnen ons Centrum voor Ouderenpsychiatrie het gegevensbeheer geheel overeenkomstig de nieuwe wetgeving ingericht. 
De plannen voor Wind op Zee gaan met een roekeloze snelheid voort. In naam wordt aan visserij gedacht bij die plannen makerij, maar in de praktijk wordt er geen rekening met de visserij gehouden. Dat komt omdat wat we nu zien de uitwerking is van het beleid wat al 'op de plank lag'. Maar de overheid geeft aan in nieuw beleid wel rekening met visserij te willen houden. Voor VisNed komt dat echter als mosterd na de maaltijd. De rampspoed is geschied. Het VisNed bestuur overlegde hierover afgelopen woensdag en stond voor een duivels dilemma. Verzetten of meebewegen was de vraag. Volgens VisNed is een transitie naar een nieuwe en innovatieve vloot die past bij de nieuwe realiteit van veel windparken op een steeds kleiner wordende Noordzee uiteindelijk de enige manier om er uit te komen. In de bestuursvergadering schetsten vertegenwoordigers van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het lange termijn beeld over wind op zee en alles wat daar mee samen hangt. Het scenario van het Planbureau voor de Leefomgeving dat ordegrootte 25-30% ruimtebeslag voor Wind op Zee claimt is beslist niet denkbeeldig. En dat is alleen Nederland nog maar. De spanning tussen visserij en windparken wordt veroorzaakt door simpelweg de palen en de kabels. Veilig navigeren tussen de palen en vissen over al die kabels met de huidige vloot lijkt een hele lastige opgave. Verzekeringstechnische problemen maken het vissen in de windparken feitelijk onmogelijk. Vanuit ecologisch oogpunt zijn er grote vragen over de negatieve effecten van onderwatergeluid, veranderde zeestroming, veranderende windvelden en magnetisme. Er is een enorme kennislacune. Desondanks gaat de ontwikkeling voort met een aan roekeloosheid grenzende snelheid. Er kan onherstelbare schade aan het ecosysteem van de Noordzee worden aangericht. De snelheid van beleid betekent dat het wel eens te laat kan zijn als die ecologische schade straks ontdekt gaat worden. Zonder een fundamentele verandering valt er niet meer rendabel te vissen. Voor een groot deel van de vloot dreigt dan het doek te vallen, net als voor een aantal visafslagen en visverwerkers/handelaren. Dat is het ‘afknijp scenario’ en betekent de ondergang van nogal wat familie bedrijven. Dat is voor VisNed een onacceptabel vooruitzicht. Als bedrijven moeten verdwijnen vanwege Wind op Zee, moeten zij ‘gewoon’ netjes weggesaneerd kunnen worden. Maar dit is niet vanzelfsprekend. In het regeerakkoord wordt de spanning tussen Wind op Zee en visserij erkend. Daarom rekenen we op een serieus gesprek over dit onderwerp. En we hebben een mede slachtoffer: de natuur. Want ook die belangen dreigen volkomen ondergeschikt te raken aan de ongebreidelde uitrol van Wind op Zee, zoals gezegd: die gaat met een roekeloze snelheid. [Nieuwsbericht VisNed – 16 mei 2018] >>> Klik hier voor meer recente nieuwsberichten van VisNed <<< De plannen voor Wind op Zee gaan met een roekeloze snelheid voort
2018-05-21 08:13:26 kotternieuws.punt.nl
2018-05-21 08:08:42 kotternieuws.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:5ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl