Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Tadaa...hier is 'ie dan. De muurkerstboom van dit jaar!   Klaar. Maar niet echt, iedere dag wordt er wel iets nieuws toegevoegd. Dat gaat vast door tot de dag dat 'ie weer wordt afgebroken... Tot Babbelzzz PS; Sorry voor de wat donkere avond/flitsfoto: als de gelegenheid zich voordoet zal ik hier een heldere 'overdag' foto plaatsen.
2014-12-17 21:57:39 babbelzzz.punt.nl
Ik ben de jongste uit een gezin met zes kinderen. Met vier oudere broers heb ik snel geleerd voor mezelf op te komen. En als ik iets niet zelf kon, vroeg ik hen om hulp.   Op het ogenblik ben ik mantelzorger voor mijn moeder en daarom weet ik uit ervaring waar ouderen zoal tegenaan lopen. Ik draag graag bij aan het welzijn en welbevinden van mensen die door hun leeftijd en toenemende ongemakken steeds meer van hun vrijheid inleveren.   Ik kan goed organiseren en krijg daardoor veel voor elkaar. Ik heb altijd gewerkt, voornamelijk in de dienstverlening. Daarbij vind ik een menselijke benadering en servicegerichtheid heel belangrijk. Ik wil graag mensen helpen verder te komen, sterker te worden, zelfstandig te zijn.   Mijn kracht is dat ik zelf het contact met u leg en ook zelf met en voor u werk. Persoonlijker kan niet!
2014-12-17 21:37:54 nandalevertcompany.nl
Het project stadsrandzone Meppel-Reestdal is op 17 december feestelijk afgesloten. In dit gebied is nieuwe natuur gerealiseerd, met ruimte voor water, wandelen, fietsen en beleven. Vlakbij de stad is het idyllische Reestdal nu van dichtbij te beleven. Waterschap Reest en Wieden, het Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Staphorst en Meppel hebben de afgelopen jaren dit stukje Reestdal aangepakt. Op 17 december is het project feestelijk afgesloten met alle betrokken partners, grondeigenaren, bewoners en andere belangstellenden. Er waren zo’n 50 aanwezigen, die een tour hebben gemaakt door het gebied.
2014-12-17 21:09:10 cuzzo.nl
De gemiddelde temperatuur over Europa voor 2014 ligt op koers om als warmste jaar sinds 1500 de geschiedenis in te gaan. Grafiek van de Europese jaargemiddelde temperaturen, als afwijking van het 1981-2010 gemiddelde. Temperaturen onder normaal zijn blauw, temperaturen boven normaal zijn rood. Het voorlopige jaargemiddelde van 2014 is in groen (bron: ECA&D) Gebaseerd op waarnemingen en verwachtingen lijkt de jaargemiddelde Europese temperatuur uit te komen op 10.5 graden; dat is 0.3 graden hoger dan het vorige record uit 2007. In de top tien van warmste jaren in Europa zijn er nu negen van het jaar 2000 of recenter, met 1989 als enige uitzondering die op de zesde plaats staat. Een groot aantal Europese landen heeft met 2014 een warmterecord te pakken: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Servië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en waarschijnlijk Zweden. Volgens onafhankelijke berekeningen van het KNMI, de universiteit van Oxford, de universiteit van Melbourne en de Australian National University is de kans op een gemiddelde jaartemperatuur voor Europa zoals in 2014 met tenminste een factor 35 toegenomen. De kans hierop was aan het begin van de 20e eeuw heel klein, minder dan 1 op 10.000. De onderzoekers stellen ook dat de hoge Europese gemiddelde temperatuur van 2014 veel waarschijnlijker is geworden door de wereldwijde opwarming. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door de toegenomen concentraties broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk CO2.
2014-12-17 21:01:12 112hoogeveen.nl
Kijk dit is weer een nieuwe foto van oma's  (film)sterretje. Zo heb ik gelukkig afgelopen jaar ook prachtige ervaringen opgedaan, ik hoop dat ik haar nog lang mag meemaken. In ieder geval gewoon genieten van dit wondertje , mijn lief zou vast niet willen dat ik deze feestdagen treurend door zou brengen, dat ga ik ook niet doen.Natuurlijk zijn er momenten waarop je alles opnieuw lijkt te beleven. Maar zeg nu zelf, zo'n kleintje haalt je daar zeker weer uit.
2014-12-17 21:00:00 habadroomt.punt.nl
De gemiddelde temperatuur over Europa voor 2014 ligt op koers om als warmste jaar sinds 1500 de geschiedenis in te gaan. Grafiek van de Europese jaargemiddelde temperaturen, als afwijking van het 1981-2010 gemiddelde. Temperaturen onder normaal zijn blauw, temperaturen boven normaal zijn rood. Het voorlopige jaargemiddelde van 2014 is in groen (bron: ECA&D) Gebaseerd op waarnemingen en verwachtingen lijkt de jaargemiddelde Europese temperatuur uit te komen op 10.5 graden; dat is 0.3 graden hoger dan het vorige record uit 2007. In de top tien van warmste jaren in Europa zijn er nu negen van het jaar 2000 of recenter, met 1989 als enige uitzondering die op de zesde plaats staat.
2014-12-17 20:59:03 cuzzo.nl
In het voorjaar van 2015 verandert de vorm van afvalinzameling in de gemeente De Wolden. De gemeente heeft als doel om in 2020 75% van het afval te scheiden. Dat is haalbaar als inwoners nog beter hun afval scheiden dan ze al doen, zo’n 65% van het afval wordt nu al gescheiden. De gemeente heeft hiervoor maatregelen voorgesteld in een concept afvalbeleidsplan. Dit plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Inwoners hebben in deze periode aangegeven het niet eens te zijn met een aantal voorgestelde maatregelen. Het college heeft daarom het afvalbeleidsplan aangepast aan de wensen van de inwoners.AanpassingenInwoners willen niet dat de gft-afval container maar eens in de drie weken wordt geleegd. Stankoverlast en het hebben van te veel tuinafval worden hiervoor als reden aangedragen. Naar aanleiding van de reacties van inwoners wordt het concept-plan op de volgende punten aangepast:• De gemeente blijft de minicontainer voor gft- en restafval eens per twee weken legen.• De voorgestelde extra maatregelen voor het inzamelen van gft-afval komen te vervallen.Dat betekent dat inwoners takken en kerstbomen niet gratis kunnen laten ophalen. En het gft-afval kan niet gratis worden gestort bij de milieustraat.• Het mobiele afvalbrengstation blijft opgesteld worden in Ruinen, maar er komen geen extra brengpunten voor grof huisvuil.Ongewijzigd blijft:•   De inwoners kunnen een minicontainer krijgen voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval. Dit is op vrijwillige basis. Met de container kan de inwoner ook drankenkartons gescheiden inzamelen.• De gemeente plaatst in elk dorp containers waar inwoners glas en textiel in kunnen deponeren.• De gemeente plaatst bij de ondergrondse containers voor glas en textiel recyclezuilen waar inwoners kleine afgedankte elektrische apparaten, spaarlampen, batterijen en CD’sin kunnen deponeren.Doel: meer afvalscheidingDe maatregelen moeten samen met een communicatiecampagne leiden tot een nog betere afvalscheiding. Zodat er minder afval in de restafvalcontainer beland. Met als gevolg dat het niet meer nodig is dat de restafvalcontainer iedere twee weken geleegd wordt.ProcesHet concept –afvalbeleidsplan heeft van 23 oktober tot 4 december 2014 ter inzage gelegen. In deze periode konden inwoners reageren op het plan. Dit kon ook tijdensinformatiebijeenkomsten in De Buddingehof en De Alke. Van de inspraak is een eindverslag gemaakt. Dit verslag is te lezen op dewolden.nl. Het afvalbeleidsplan staat op donderdag 15 januari op de agenda van de gemeenteraad.2016 en verderIn 2016 wordt een tussenbalans opgemaakt. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid restafval niet voldoende vermindert, dan overweegt het college om de gemeenteraad alsnog een voorstel te doen om de restafvalcontainer minder vaak te legen.
2014-12-17 20:39:07 cuzzo.nl
In het voorjaar van 2015 verandert de vorm van afvalinzameling in de gemeente De Wolden. De gemeente heeft als doel om in 2020 75% van het afval te scheiden. Dat is haalbaar als inwoners nog beter hun afval scheiden dan ze al doen, zo’n 65% van het afval wordt nu al gescheiden. De gemeente heeft hiervoor maatregelen voorgesteld in een concept afvalbeleidsplan. Dit plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Inwoners hebben in deze periode aangegeven het niet eens te zijn met een aantal voorgestelde maatregelen. Het college heeft daarom het afvalbeleidsplan aangepast aan de wensen van de inwoners.AanpassingenInwoners willen niet dat de gft-afval container maar eens in de drie weken wordt geleegd. Stankoverlast en het hebben van te veel tuinafval worden hiervoor als reden aangedragen. Naar aanleiding van de reacties van inwoners wordt het concept-plan op de volgende punten aangepast:• De gemeente blijft de minicontainer voor gft- en restafval eens per twee weken legen.• De voorgestelde extra maatregelen voor het inzamelen van gft-afval komen te vervallen.Dat betekent dat inwoners takken en kerstbomen niet gratis kunnen laten ophalen. En het gft-afval kan niet gratis worden gestort bij de milieustraat.• Het mobiele afvalbrengstation blijft opgesteld worden in Ruinen, maar er komen geen extra brengpunten voor grof huisvuil.Ongewijzigd blijft:•   De inwoners kunnen een minicontainer krijgen voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval. Dit is op vrijwillige basis. Met de container kan de inwoner ook drankenkartons gescheiden inzamelen.• De gemeente plaatst in elk dorp containers waar inwoners glas en textiel in kunnen deponeren.• De gemeente plaatst bij de ondergrondse containers voor glas en textiel recyclezuilen waar inwoners kleine afgedankte elektrische apparaten, spaarlampen, batterijen en CD’sin kunnen deponeren.Doel: meer afvalscheidingDe maatregelen moeten samen met een communicatiecampagne leiden tot een nog betere afvalscheiding. Zodat er minder afval in de restafvalcontainer beland. Met als gevolg dat het niet meer nodig is dat de restafvalcontainer iedere twee weken geleegd wordt.ProcesHet concept –afvalbeleidsplan heeft van 23 oktober tot 4 december 2014 ter inzage gelegen. In deze periode konden inwoners reageren op het plan. Dit kon ook tijdensinformatiebijeenkomsten in De Buddingehof en De Alke. Van de inspraak is een eindverslag gemaakt. Dit verslag is te lezen op dewolden.nl. Het afvalbeleidsplan staat op donderdag 15 januari op de agenda van de gemeenteraad.2016 en verderIn 2016 wordt een tussenbalans opgemaakt. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid restafval niet voldoende vermindert, dan overweegt het college om de gemeenteraad alsnog een voorstel te doen om de restafvalcontainer minder vaak te legen.
2014-12-17 20:38:50 112hoogeveen.nl
‘Erkenning Hamas zal terreur doen overslaan naar Londen, Parijs en Brussel’ – Mogelijk toch Amerikaans veto tegen VN-resolutie tegen ‘bezetting’ door Israël De terreur van Hamas tegen Israël wordt vanaf nu ondersteund door het Europese hof. Enkele uren voordat het Europese Parlement zoals verwacht besloot om een Palestijnse staat ‘in principe’ te erkennen, werd Hamas geschrapt van de lijst terreurorganisaties. Een boze premier Netanyahu eist dat ‘de EU onmiddellijk Hamas terugzet op de lijst. Iedereen begrijpt dat het hier onlosmakelijk deel van uitmaakt, omdat Hamas een moorddadige terreurorganisatie is die in zijn handvest als doel de vernietiging van Israël heeft opgenomen.’
2014-12-17 20:31:11 xandernieuws.punt.nl
De gemeente De Wolden organiseert op dinsdag 6 januari 2015 haar jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Alle inwoners, ondernemers en afgevaardigden van verenigingen en instellingen zijn van harte uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in het gemeentehuis van 19.30 uur tot 21.30 uur. De gemeente zorgt voor live muziek. Globale programma:19.30 - 20.00 uur: ontvangst met koffie/thee20.00 - 20.10 uur: toespraak burgemeester Roger de Groot20.10 - 21.30 uur: gelegenheid voor een hapje en een drankjeIn informele sfeer verwacht het gemeentebestuur opnieuw veel mensen te mogen verwelkomen.
2014-12-17 20:31:09 112hoogeveen.nl
De gemeente De Wolden organiseert op dinsdag 6 januari 2015 haar jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Alle inwoners, ondernemers en afgevaardigden van verenigingen en instellingen zijn van harte uitgenodigd om te toasten op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsontmoeting vindt plaats in het gemeentehuis van 19.30 uur tot 21.30 uur. De gemeente zorgt voor live muziek. Globale programma:19.30 - 20.00 uur: ontvangst met koffie/thee20.00 - 20.10 uur: toespraak burgemeester Roger de Groot20.10 - 21.30 uur: gelegenheid voor een hapje en een drankjeIn informele sfeer verwacht het gemeentebestuur opnieuw veel mensen te mogen verwelkomen.
2014-12-17 20:30:09 cuzzo.nl
Het werk aan het riool in Ruinerwold zit er op! Om de afronding van het werk te markeren draagt de aannemer in aanwezigheid van de projectgroep Dijkhuizen en ondernemers de uitvoeringsadministratie over aan wethouder Jan van ‘t Zand. De rioleringsproblemen zijn opgelost, de projectgroep Dijkhuizen gaat nu verder met de herinrichting van de straat.Genomen maatregelenGemeente De Wolden heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Reest en Wieden nagedacht over een reeks van maatregelen aan de riolering in Ruinerwold. Bij hevige regenval kon het rioolstelsel de toevoer van water niet verwerken, waardoor via meerdere riooloverstorten het vervuilde water werd geloosd op de sloten. Reden voor het college om te besluiten maatregelen te nemen. De maatregelen bestonden uit het aanleggen van een regenwaterriool in de Kerkweg (2003), in Dijkhuizen is het riool dit jaar vervangen door een groter riool en is het regenwater afgekoppeld.Uitvoering werkzaamhedenBij de uitvoering van de werkzaamheden was Dijkhuizen lange tijd gestremd. Hoewel geprobeerd is de periode van afsluiting zoveel mogelijk te beperken, leverde de uitvoering van het werk voor ondernemers en inwoners overlast op. Daarom wordt de afronding van het werk gemarkeerd in aanwezigheid van ondernemers, gemeente en de projectgroep Dijkhuizen.Projectgroep DijkhuizenNu de rioleringsproblemen zijn opgelost, kan de projectgroep Dijkhuizen verder met de planvorming voor de herinrichting van deze straat. In oktober heeft de projectgroep het plan van aanpak voor de herinrichting van Dijkhuizen aangeboden aan de gemeenteraad van De Wolden. Met het plan van aanpak komt een veilig, groen en gebruiksvriendelijke dorpsstraat met een karakteristieke uitstraling, voor en door de inwoners van Ruinerwold, een stap dichterbij.
2014-12-17 20:26:22 cuzzo.nl
Het werk aan het riool in Ruinerwold zit er op! Om de afronding van het werk te markeren draagt de aannemer in aanwezigheid van de projectgroep Dijkhuizen en ondernemers de uitvoeringsadministratie over aan wethouder Jan van ‘t Zand. De rioleringsproblemen zijn opgelost, de projectgroep Dijkhuizen gaat nu verder met de herinrichting van de straat.Genomen maatregelenGemeente De Wolden heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Reest en Wieden nagedacht over een reeks van maatregelen aan de riolering in Ruinerwold. Bij hevige regenval kon het rioolstelsel de toevoer van water niet verwerken, waardoor via meerdere riooloverstorten het vervuilde water werd geloosd op de sloten. Reden voor het college om te besluiten maatregelen te nemen. De maatregelen bestonden uit het aanleggen van een regenwaterriool in de Kerkweg (2003), in Dijkhuizen is het riool dit jaar vervangen door een groter riool en is het regenwater afgekoppeld.Uitvoering werkzaamhedenBij de uitvoering van de werkzaamheden was Dijkhuizen lange tijd gestremd. Hoewel geprobeerd is de periode van afsluiting zoveel mogelijk te beperken, leverde de uitvoering van het werk voor ondernemers en inwoners overlast op. Daarom wordt de afronding van het werk gemarkeerd in aanwezigheid van ondernemers, gemeente en de projectgroep Dijkhuizen.Projectgroep DijkhuizenNu de rioleringsproblemen zijn opgelost, kan de projectgroep Dijkhuizen verder met de planvorming voor de herinrichting van deze straat. In oktober heeft de projectgroep het plan van aanpak voor de herinrichting van Dijkhuizen aangeboden aan de gemeenteraad van De Wolden. Met het plan van aanpak komt een veilig, groen en gebruiksvriendelijke dorpsstraat met een karakteristieke uitstraling, voor en door de inwoners van Ruinerwold, een stap dichterbij.
2014-12-17 20:25:52 112hoogeveen.nl
In de zomervakantie van 2015 wordt van 3 tot en met 7 augustus voor de vierde keer op rij het Sport- en cultuurkamp georganiseerd. Ook in2015 wordt het kamp gezamenlijk georganiseerd door de combinatiefunctionarissen van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen enWesterveld, de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden en in samenwerking met SWW Hoogeveen. Het kamp duurt vijf dagen en isspeciaal voor basisschoolkinderen uit deze gemeenten die vanwege verschillende redenen zelf niet op vakantie kunnen.Vol programma in HoogeveenIeder jaar vindt het sport- en cultuurkamp plaats in een van de organiserende gemeenten. Komend jaar vindt het kamp plaats in Hoogeveen. De kinderensporten overdag veel en daarnaast is er natuurlijk een filmavond, bingo,cultuurmiddag, zwemmen, bonte avond en nog veel meer. De inschrijving voor het kamp start op 1 februari 2015. Er zijn geen kosten verbonden aan het kamp.Grote rol vrijwilligersIeder jaar is er weer een grote club met enthousiaste vrijwilligers. Ook dit jaar is er voor de vrijwilligers de mogelijkheid om bij te dragen in de voorbereiding en uitvoering van het sport- en cultuurkamp. De vrijwilligers kunnen verschillende taken vervullen zoals het invullen van de bingoavond, organiseren van een speurtocht, tienkamp of cultuurmiddag of het begeleiden van een groep kinderen.Vrijwilligers die graag een bijdrage willen leveren, kunnen zich melden bij één van de gemeenten, combinatiefunctionarissen of jongerenwerkers. Dit kan ook via gemeente@dewolden.nl.
2014-12-17 20:21:53 112hoogeveen.nl
We zijn weer in Nederland. Na een voorspoedige reis. Waarbij we allebei zo’n zeven uur hebben kunnen slapen. We hadden zitplaatsen achterin het vliegtuig gekozen, waar nog heel wat lege plaatsen waren. Daardoor kon Truus op drie stoelen liggen. We vlogen opnieuw via Londen. Dat gaf ditmaal een vreemd geschommel met de tijd. Nu Nederland weer wintertijd heeft, is Zuid-Afrika één uur op Nederland voor. Maar twee op Engeland. We vertrokken tegen negen uur dinsdagavond en kwamen half negen onze tijd in Londen aan. Maar daar was het dus nog maar half zeven. Om ruim half negen Engelse tijd vlogen we naar Nederland, maar daar kwamen we toen om ruim half elf Nederlandse tijd aan, hoewel het maar een uur vliegen is. Gerda en Johannes stonden ons weer op te wachten. Ik heb eerst op Schiphol een nieuw paspoort aangevraagd, bij de zogenaamde Schipholbalie. Op de Nederlands/Belgische tv bij ins in het buitenland is regelmatig een spotje te zien waarop deze balie aangeprezen wordt voor Nederlanders die geen domicilie meer in Nederland hebben. Wanneer we terugvliegen, kan in het nieuwe paspoort ophalen. En toen zijn we met de trein, net als de vorige keer, weer naar Mariënberg gegaan (Gerda en Johannes zijn gezellig meegegaan tot Zwolle) om onze auto, met daarin ondermeer winterjassen, pet, mutsen, op te halen. En nu slapen we een nacht bij Gertjan in Zwolle om vandaar naar Leiderdorp te gaan waar we mogen bivakkeren in het huis van broer en schoonzus Eppo en Tjakelien, die momenteel vanuit ons huis in Durbanville vakantie houden en de Kaap e.o. verkennen. 
In de zomervakantie van 2015 wordt van 3 tot en met 7 augustus voor de vierde keer op rij het Sport- en cultuurkamp georganiseerd. Ook in2015 wordt het kamp gezamenlijk georganiseerd door de combinatiefunctionarissen van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen enWesterveld, de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden en in samenwerking met SWW Hoogeveen. Het kamp duurt vijf dagen en isspeciaal voor basisschoolkinderen uit deze gemeenten die vanwege verschillende redenen zelf niet op vakantie kunnen.Vol programma in HoogeveenIeder jaar vindt het sport- en cultuurkamp plaats in een van de organiserende gemeenten. Komend jaar vindt het kamp plaats in Hoogeveen. De kinderensporten overdag veel en daarnaast is er natuurlijk een filmavond, bingo,cultuurmiddag, zwemmen, bonte avond en nog veel meer. De inschrijving voor het kamp start op 1 februari 2015. Er zijn geen kosten verbonden aan het kamp.Grote rol vrijwilligersIeder jaar is er weer een grote club met enthousiaste vrijwilligers. Ook dit jaar is er voor de vrijwilligers de mogelijkheid om bij te dragen in de voorbereiding en uitvoering van het sport- en cultuurkamp. De vrijwilligers kunnen verschillende taken vervullen zoals het invullen van de bingoavond, organiseren van een speurtocht, tienkamp of cultuurmiddag of het begeleiden van een groep kinderen.Vrijwilligers die graag een bijdrage willen leveren, kunnen zich melden bij één van de gemeenten, combinatiefunctionarissen of jongerenwerkers. Dit kan ook via gemeente@dewolden.nl.
2014-12-17 20:21:24 cuzzo.nl
Singer-songwriter Wessel Klooster uit Meppel en de bands Toycar Taxi (Emmen) en Holy Beggars (Meppel) mogen een optreden verzorgen op Eurosonic 2015. Onder de noemer ‘Drenten Uit De Pap’ presenteren de talenten zich vrijdag 16 januari in café De Troubadour in Groningen tijdens het grootste showcasefestival voor Europese muziek dat op verschillende locaties in de stad plaats vindt. Ook verschillende bands uit Groningen, Friesland en Overijssel presenteren zich in café De Troubadour. Het café aan de Peperstraat is daarmee een podium geworden van jong Noord-Nederlands talent. Het initiatief hiervoor is genomen door de noordelijke popkoepels.
2014-12-17 20:02:01 112hoogeveen.nl
Singer-songwriter Wessel Klooster uit Meppel en de bands Toycar Taxi (Emmen) en Holy Beggars (Meppel) mogen een optreden verzorgen op Eurosonic 2015. Onder de noemer ‘Drenten Uit De Pap’ presenteren de talenten zich vrijdag 16 januari in café De Troubadour in Groningen tijdens het grootste showcasefestival voor Europese muziek dat op verschillende locaties in de stad plaats vindt. Ook verschillende bands uit Groningen, Friesland en Overijssel presenteren zich in café De Troubadour. Het café aan de Peperstraat is daarmee een podium geworden van jong Noord-Nederlands talent. Het initiatief hiervoor is genomen door de noordelijke popkoepels. Met een optreden van 45 minuten op Eurosonic krijgen de jonge Drentse acts de kans zich aan een publiek van muziekliefhebbers en internationale professionals te presenteren. De acts worden ook gepromoot via een cd die onder andere verstuurd wordt naar popprofessionals in Nederland. Na Eurosonic volgt een tour langs verschillende podia in Drenthe, Groningen en Friesland. Wessel Klooster, Toycar Taxi en Holy Beggars zijn in september voor Eurosonic geselecteerd tijdens het festival Speakers met Kopp’n. Ze wisten daar met hun geluid en performance de aanwezig schouts voldoende te imponeren om te worden geselecteerd voor Eurosonic. De driemansformatie Holy Beggars speelt sixtiespop vermengd met rock 'n roll en folk. De drie heren van Toycar Taxi brengen alternatieve poprock en een optreden van Wessel Klooster bestaat steevast uit stevige, rockende nummers afgewisseld met rustige luisternummers en covers. Op 9 januari zijn de drie Drentse acts al te beluisteren in Het Podium in Hoogeveen waar een zogeheten preview-party plaats vindt. Dan wordt ook de sampler-cd “Drenten Uit De Pap 12” gepresenteerd met twee nummers van de Drentse artiesten. Drents talent presenteert zich op bandsampler Op 9 januari 2014 verschijnt een nieuwe cd in de serie ‘Drenten Uit De Pap’. Op deze cd staan zes songs van de drie Drentse acts die op 16 januari te horen zijn op Eurosonic. De band Holy Beggars presenteert de nummers Use It en Ten Good Reasons. Wessel Klooster brengt de twee uptempo nummers They Say en Don’t Start Thinking en de energieke band Toycar Taxi zal op de sampler te horen zijn met de songs For This Friend en Opinions. Het is de twaalfde keer dat K&C de bandsampler uitbrengt en distribueert onder platenmaatschappijen en festivalprogrammeurs. Doel is het Drentse talent onder de aandacht te brengen van podium- en festivalprogrammeurs, media en muziekstations. Eurosonic preview show Holy Beggars, Toycar Taxi en Wessel Klooster presenteren op 9 januari de nieuwe editie van ‘Drenten Uit De Pap’. Deze presentatie vindt plaats in poppodium Het Podium, Hoogeveen. Tijdens deze avond spelen zij de songs die te vinden zijn op de sampler cd. Het festival Eurosonic/Noorderslag vindt van 14 tot en met 17 januari 2015 plaats. De drie Drentse acts spelen op vrijdag 16 januari 2015 in café De Troubadour aan de Peperstraat 19 in Groningen.
2014-12-17 20:00:56 cuzzo.nl
K&C heeft een nieuwe directeur/bestuurder: Marieke Vegt. Zij is de opvolger van Johan de Noord, die juni 2015 afscheid neemt van de organisatie waar hij 17 jaar directeur van was. Vegt begint op 1 april aan de functie.  Marieke Vegt (45 jaar) heeft ruime ervaring in de kunst- en cultuursector en kent K&C als geen ander. In het verleden heeft ze gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en bij Felix Meritis in Amsterdam. De afgelopen 12 jaar werkte ze als teamleider Cultuur met Beleid voor K&C. Johan de Noord bereikt in 2015 de pensioengerechtigde leeftijd en heeft K&C ontwikkeld tot een toonaangevende en succesvolle organisatie die stevig verankerd is in Noord-Nederland met bijzondere projecten zowel in het binnenland als in het buitenland. De Raad van Toezicht van K&C heeft in Marieke Vegt een opvolger gevonden die de inhoudelijke kwaliteit van K&C blijft bewaken en de ambitie en missie van K&C zal voortzetten. Marieke Vegt krijgt de opdracht mee om voor K&C meer marktactiviteiten binnen te halen, zodat de organisatie verder kan groeien. Marieke Vegt heeft veel zin in de nieuwe functie. "De projecten van K&C zijn onderscheidend en hebben het in zich om verder te groeien. Onze expertise op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie wordt met velen gedeeld. Onze missie is: de ander sterker maken met kunst en cultuur. De provincie Drenthe scoort op het gebied van cultuureducatie en -participatie goed. Ik wil eraan werken dat we vanuit dit niveau blijven innoveren."
2014-12-17 19:48:46 cuzzo.nl
Elk jaar weer moet de brandweer uitrukken om branden te blussen als gevolg van kerstbomen. Met enkele eenvoudige tips kunt u de risico’s drastisch verminderen ...
2014-12-17 19:21:13 kerstfun.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:42ms Retrieval time:111ms
Ook bloggen bij punt?
Controleer hier of jouw gratis Mijndomein Websitemaker nog vrij is:
.punt.nl
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl