Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Inmiddels zijn we al weer een weekje terug van een fijne herfstvakantie. We hebben heerlijk (in de regen) gewandeld in het naast gelegen bos. Natuurlijk kwamen we ook paddestoelen tegen. Namen weet ik niet maar wel of ik ze mooi vind of niet ;-) Heb nog gezocht naar kabouters maar niet gevonden Denk dat ze aan het schuilen waren . Bij het wildscherm een poosje staan kijken maar geen burlen meer gehoord of herten gezien. De bronst is definitief over. Dan maar weer terug naar het huisje wandelen en lekker opwarmen.
2017-10-21 10:34:45 poekiedepoes2.punt.nl
Jeremia 7:29–8:3 29 ¶  Scheer je hoofdhaar af, werp het weg, hef op de kale heuvels een klaaglied aan. De HEER verwerpt en verstoot je, jullie generatie treft hij met zijn toorn.30  De Judeeërs hebben immers gedaan wat slecht is in mijn ogen-spreekt de HEER. Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is, met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd, 31  en in het Hinnomdal de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit geboden, ik heb dat nooit gewild. 32  Daarom-spreekt de HEER -,de dag zal komen dat er niet meer gesproken wordt over Tofet of het Hinnomdal, maar over het Moorddal. Men zal de doden in Tofet begraven tot er geen plaats meer is. 33  Dan vallen de lijken van dit volk ten prooi aan roofvogels en wilde dieren, en niemand die ze verjaagt. 34  Ik zal in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem de vreugdezangen laten verstommen; bruid en bruidegom zullen niet langer van blijdschap zingen, want heel het land wordt een woestenij. 1 ¶  In die tijd-spreekt de HEER zal men de beenderen van de koningen van Juda, van de raadsheren, de priesters, de profeten en de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen 2  en ze uitspreiden voor de zon, de maan en het sterrenleger aan de hemel. Die vereerden ze met zoveel overgave en die volgden ze, die vroegen ze om raad en daarvoor knielden ze. De beenderen zullen niet worden verzameld en begraven, maar als mest op de akkers blijven liggen. 3  En wat er overblijft van dit verdorven volk zal de dood verkiezen boven het leven, op elke plaats waarheen ik hen verdreven heb-spreekt de HEER van de hemelse machten. (NBV) Je zult over dit gedeelte uit het boek van de profeet Jeremia maar zelden horen preken. Het is een afschuwelijk en gruwelijk stuk. Jeremia maakt nog eens duidelijk hoe nodig die ballingschap wel niet geworden was. Afgoden aanbidden is slecht, beelden van die afgoden zetten in de Tempel van de God van Israël zetten is nog slechter, maar kinderen offeren aan een afgod is meer dan het aller slechtste. Zeker de God van Israël kan dat niet accepteren. En waarom het dan wel gebeurd? Kan die God dit soort wreedheden dan niet tegenhouden? We geloven over het algemeen dat die God dat wel zou kunnen. Maar telkens als er onschuldigen worden vermoord lijkt die God afwezig. Jezus van Nazareth zou dit uitleggen door te zeggen dat wat je aan de minsten hebt aangedaan je aan God hebt aangedaan. Hij zelf riep aan het kruis dat zijn God hem had verlaten, een citaat uit Psalm 22. Maar ook al grijpt die God niet met bliksem en donder of door de aarde te laten beven het kwaad zal niet blijven, het kwaad zal nooit en te nimmer de aarde overheersen. Daarom is dit stuk Jeremia niet alleen een gruwelverhaal, passend bij het eind van oktober, maar is het ook een verhaal van hoop. De gruwelijkheden waaraan de zwaksten van het volk zijn blootgesteld gebeuren niet in het verborgen. De God van Israël heeft er weet van, de God van Israël kiest hun kant. Wat wij vergeten is dat die God meetrekt met de slachtoffers. Dat was begonnen met een slavenvolk dat ontsnapte aan hun overheersers en door de Woestijn op weg ging naar een land dat zou overvloeien van melk en honing. Die God vaart vandaag mee met de rubberbootjes over de Middellandse Zee. Hij vraagt ons wat wij doen tegen het verdrinken van zijn kinderen. De gruwelijkheden zelf doen mensen daarmee niet ophouden. In onze dagen hebben we tribunalen en een strafhof maar van de vonnissen en veroordelingen lijken we nog maar weinig te leren. In de dagen van Jeremia maakte God uiteindelijk maar gebruik van Heidense legers om de gruwelijkheden te stoppen. In het Babel waar het volk heen werd gevoerd was geen plaats voor kinderoffers, daar werden die grote mensen met hun bruiloftsfeesten en vreugdezangen zelf als offer gebruikt. Maar ook de ballingschap zou niet het einde zijn. Daar kregen de overlevenden de kans om zich weer te herinneren waar het allemaal ook al weer over ging. Dat ging niet om offers, dat ging niet om vrolijke erediensten met leuke bands, dat ging niet om leuke kleding of prachtige verhalen. Maar in de godsdienst voor de God van Israël gaat het om recht en gerechtigheid. Daar gaat het om zorg voor die kinderen, om zorg voor de weduwen en de wezen, voor de ouderen, de zieken en gehandicapten. Elke dag mogen ook wij ons dat weer in herinnering brengen.
2017-10-21 08:31:48 basalk.punt.nl
    Over seksueel misbruik. Die kan je levenslang in zijn greep houden. Laat maar komen en doorgaan ook, die maatschappelijke discussie.  
2017-10-21 06:36:35 thatfullmoonguy.punt.nl
“This is Africa…” Chitimba, 20 oktober 2017 Lake Malawi De “bloodsuckers- verhalen’ hebben twee ‘area’s’ in Blantyre bereikt en maken de mensen daar angstig en agressief. Wij zitten 700km boven Lilongwe, veilig in het hoge Noorden. Aan het prachtige Lake Malawi, hier in het even zo mooie Chitimba Kamp, van Nederlands eigenaren Ed en Carmen. De ‘tumbuka’  hebben een andere achtergrond, een eigen taal/ dialect en zijn veel minder bijgelovig dan hun zuidelijke landgenoten. Een mooie week workshops achter de rug. Dinsdagochtend de workshop in de privékliniek van ‘MASM’ in Lilongwe. Om 10:00 kunnen we on-malawiaans precies op tijd hier beginnen, in de in aanbouw zijnde nieuwe verpleegafdeling. Hoewel de vloertegels al keurig gelegd zijn, lijkt het nog niet echt op een verpleegafdeling. De muren zijn nog niet af of afgewerkt. Het is nog een echte bouwput. Ook brokkelt er her en der al wat af.  Dat blijkt verder ook als vlak na onze workshop een waterleiding boven ons ‘cursuslokaal’ barst en een flinke ravage zich snel ontwikkelt. Een echte dirt-road  naar Embangweni roept een ‘out of Africa-gevoel’ op en leidt naar het missie ziekenhuis aldaar in een typisch Afrikaanse omgeving : rode klei, stof, kleurrijke geklede vrouwen 2x per dag grote emmers water dragend op hun hoofd, koeien/ karbouwen met kar zoals wij die van 100 jaar geleden nog kennen. Het plaatsje, het ziekenhuis, en het naast gelegen ‘Donald Fraser Guesthouse ‘ zijn onveranderd sinds de laatste keer in 2011. Er is vaak geen elektriciteit en nu ook geen stromend water. De kamers in het guesthouse zijn nog even basic ingericht. De tijd lijkt hier te hebben stil gestaan. In deze streng gelovige omgeving geven we onze workshop volgens afspraak met de ‘District Health Officer’ (=vaak een arts, verantwoordelijk voor totale zorg in de regio) om 10:00 in de kapel. We worden tijdens het ochtendgebed om 7:00uur van harte welkom geheten en de DHO benadrukt dat het belang van onze workshop en wil dat iedereen zoveel mogelijk meedoet. Rond 10:30 hebben zich 14 deelnemers verzameld. Dat is wel wat weinig vandaag. “This is Africa” We merken dat de theorie rondom ‘Basic Trauma life Support’ volgens de internationale ABCDE-methode, wel is behandeld maar zoals bij ons herhaling en bovenal oefening behoeft. Officieel – in speech en gebed- worden onze meegenomen materialen en bloeddruksaturatiemeter in alle dankbaarheid aanvaard. Woensdagmiddag leidt de dirt-road vanuit Embangweni ons weer 170km verder naar Nhkata Bay. Vlak voor donker kunnen we in het echte ‘backpackers’ guesthouse ‘Mayoka Village’ nog net genieten van een verkoelende duik in het Lake Malawi. De volgende ochtend worden we verwacht in het vorig jaar geheel nieuw gebouwde  district-ziekenhuis. Hoe frequent hier ‘RTA’s’ (Road Traffic Accidents) voorkomen blijkt als vlak bij het ziekenhuis een flink auto-ongeluk is gebeurd : een auto met afgebroken as is frontaal op een tegemoetkomende auto ingereden. De laatste blijkt van onze contactpersoon/ arts te zijn die we aangeslagen in het ziekenhuis tegenkomen. Het lijkt gelukkig mee te vallen voor hem zelf.  Zo loopt de start van onze workshop uiteraard vertraging op. Daarnaast lijken ze ook niet gereed te zijn voor onze komst. We werden om 8:00 verwacht terwijl om 9:00 was afgesproken. Tevens blijkt het leslokaal ‘dubbel’ geboekt. We geven een aangepaste workshop volgens het ‘train de trainer-principe’ : voor enkele clinical officers en hoofdverpleegkundigen. Uiteindelijk blijken er toch 14 deelnemers te zijn. This is Africa. Er is een nieuwe weg in ontwikkeling naar de oude missiepost van de schotse presbyteriaanse kerk Livingstonia. De oude uiterst steile en gevaarlijke weg is niet meer te doen. Vandaag is het 48km een prachtige stoffige kronkelige dirt road omhoog. Hier in het heuvelachtige noorden. Vlak voor donker bereiken we een van de mooiste plekken op aarde : uitkijkende over het meer vanuit de eco-lodges van Lukwe Camp. De laatste workshop vanmorgen is weer helemaal perfect georganiseerd. Met volle aandacht merk ik dat we hier waarde toevoegen. Ze zijn klaar voor de komst van de nieuwe weg die vele slachtoffers zal maken. Daar kunnen we niet veel aan doen. Wel zorgdragen voor goede deskundigheid en materialen bij de opvang. ‘Tools and skills’ This is Africa Hans.
2017-10-20 21:59:27 malawi.punt.nl
 Tijdens de inloop wordt er gewerkt met Lokon, Vertifix en worden er mooie tekeningen gemaakt.  Dit was alweer de laatste week van het thema over Bang mannetje. In het boek krijgt Bang mannetje van de toverheks een pompoen om aan de toverboom te geven. We bekijken verschillende pompoenen. Wat zijn er veel soorten, kleuren en vormen. Op het digibord zien we hoe groot ze soms kunnen worden. Zulke grote hebben wij niet in de klas hoor. Van natuurklei worden pompoenen geboetseerd.   Er zijn nog meer activiteiten gedaan o.a een huis bouwen voor het spook (spookhuis), spookversieren, draken meten en een web maken voor de reuzenspin.   Tussendoor is er tijd genoeg om vrij te kiezen.   De week begon met prachtig weer. Het leek wel zomer. U heeft het vast al eerder gelezen maar ik kan het niet laten om nogmaals te laten zien hoe leuk de kinderen spelen met bv. de kratten. De ene keer is het een lange trein en even later is het een politieauto.   Juf Bianca giet wat water over de helling. Dat is heel interessant.   Welke druppel is het eerst beneden?   Hoe kan het dat het ene stroompje blauw is en de ander rose? Er is voor kleuters nog zoveel te ontdekken.   We zijn er even niet. We zijn in de gymzaal. Klimmen en klauteren.  We denken dat de toverboom soep wil maken van de pompoen die hij van de toverheks heeft gekregen. Je kan namelijk overal soep van maken. Zelfs van een olifant. We hebben dat gelezen in dit boek.  Wat kun je doen als alles tegenzit? Dan is er maar een ding dat helpt. Olifantensoep koken. Een muis roept al z'n vrienden bij elkaar en vraagt ze iets lekkers mee te nemen. Inderdaad komen de andere muizen met allerlei groentes op de proppen. Een vette olifant wordt gevangen en in een grote pan water gestopt. Maar olifanten hebben een hekel aan deksels. Als de muizen de pan willen afsluiten, neemt de olifant de benen.  Zou pompoensoep lekker zijn? Niemand heeft het al eens geproefd dus we weten het niet. Hoe moet je pompoensoep maken? Even googelen. En boodschappen doen.  Er moet in ieder geval heel veel gesneden worden. Gelukkig helpt iedereen graag mee.   Als alles in de pan zit (het past maar net) moet het minstens 30 minuten koken. Even wat anders doen. Na het koken moet alles fijn gemaakt worden en doen we er een beetje peper en zout bij. Met een staafmixer gaat het sneller en makkelijker. En dan kan er geproefd worden. De meningen zijn verdeeld. De helft vindt het niet lekker, maar heeft heel dapper wel geproefd. De andere kinderen vonden het heerlijk en namen zelfs meerdere kommetjes. En dat is leuk, je tong wordt geel van pompoensoep. Dit zijn neppompoenen hoor. Gewoon verklede mandarijntjes. We sluiten het thema af met een tentoonstelling. Nu gaan we genieten van de herfstvakantie. Tot de volgende keer. Groeten,              
2017-10-20 21:08:01 juffrouwria.punt.nl
Toen John Lodge twee jaar geleden zijn solo-cd “10,000 Light Years Ago” uitbracht stond voor hem meteen vast dat hij met een eigen band daar ook mee wilde gaan toeren. Bij zijn eerste soloplaat “Natural Avenue” uit 1977 is het er door de werkzaamheden bij de Moody Blues niet van gekomen. En nu moest het anders, vond hij. Hij vormde een band rond zich, die bestond uit Alan Hewitt (keyboards/music director) en Norda Mullen (fluit), die beiden deel uitmaken van de Moody Blues entourage. Gordon Marshall (drums, ex-Moody Blues), Tim Maple (gitaar) en Gemma Johnson (cello) completeren de club. Met deze groep werd in 2016 rondgetoerd in het Verenigd Koninkrijk. Het laatste concert van de tournee vond plaats in Johns geboortestad Birmingham. De zaal waar het gebeurde was de Birmingham Town Hall, een zaal met speciale herinneringen voor John Lodge. Hij vertelde mij namelijk dat hij hier veel artiesten, waaronder de legendarische Buddy Holly & the Crickets heeft zien optreden. Dit concert is volledig opgenomen en nu uitgebracht onder de titel “Live from Birmingham – The 10,000 Light Years Tour” op cd, dvd en als 180 grams rood vinyl dubbelalbum. De boxset bevat behalve een cd en dvd van het concert ook een ‘behind the scenes’ bonus-dvd. Het artwork op de hoes is gedaan door de legendarische Roger Dean. Wat op de dvd getoond wordt is een concert zonder trucs, zonder opsmuk en fratsen. Maar gewoon zes uitstekende muzikanten die doen wat ze het beste kunnen, namelijk prima muziek maken. John Lodge en band hebben er duidelijk zin in. We horen een aantal Moody Blues klassiekers als “I’m Just a Singer (In A Rock and Roll Band)”, “Ride My Seesaw” en “Isn’t Life Strange”, enkele nummers van Johns recente soloalbum en een van het album “Blue Jays”, dat hij samen met Justin Hayward opnam. Het grootste deel zijn nummers die nooit eerder live te horen zijn geweest. Het livegeluid van de band is steviger dan we van de Moody Blues gewend zijn. Ik denk dat de invloed van music director Alan Hewitt met zijn jazz- en fusionachtergrond daar mede debet aan is. Over het geheel genomen is “Live from Birmingham – The 10,000 Light Years Tour” gewoon een prima cd/dvd. Zoals ik al schreef, zonder fratsen en trucs, maar gewoon prima muziek. Lees hier het interview dat ik onlangs met John Lodge had. Website: www.johnlodge.com
2017-10-20 18:16:29 barnowlblues.punt.nl
80 euro per uur & meestal volgeboekt? Tja, ik weet al lang dat je real dolls kan kopen, maar dit gaat een stap verder, men doet dus business door die poppen uit te lenen, nogal dure hoeren voor een pop? Enfin, het kan ook zijn dat ze flink opgeslagen zijn, voor een uur zal het de prijs van een escorte zijn, die zijn ook wel duur, dan zal een pop een beetje goedkoper zijn, maar dan kan je die beter zelf kopen, alléén moet je er plaats voor hebben om ze weg te steken? https://www.hln.be/bizar/tachtig-euro-per-uur-en-meestal-volgeboekt-bordeel-biedt-uitsluitend-sekspoppen-aan~a14cb8ec/ https://www.youtube.com/results?search_query=Real+dolls
2017-10-20 17:01:48 mijnavatar.punt.nl
Vrijdagavond naar Kerpen gereden zonder motor, erg raar gevoel. Zaterdagmorgen eerst Jurgen op gezocht en onze motor bleek nog niet gereed, we mochten van Jurgen een motor lenen. We moesten even voorzichtig inrijden niet gelijk vol gas dus. Alex had hier nog nooit gereden dus dat was geen probleem om langzaam te beginnen. De eerst sessie op slicks oude Vega groen gereden, de tweede sessie mocht en ging wat sneller dus een oud setje wedstrijdslicks er onder MG geel. Dan gaat het zachtjes regenen en de derde sessie met oude regenbanden gereden Vega W5. De baan droog snel op en omdat we aan het einde van de middag de kwalificatie hebben toch gezocht naar een snelle setup sessie 4 en 5 op de wedstrijdbanden MG geel. De kwalificatie op nieuwe banden MG geel gereden en we wisten al dat we niet de snelste waren. De regen dreigde te vallen dus iedereen gelijk er uit om een snelle tijd te noteren. We wisten dat we dit keer de langzaamste waren en hebben even gewacht tot de eerste weer naar binnen kwamen en zijn toen onze ronden gaan doen Dit om te voorkomen dat we de snellen zouden ophouden. Het is wel heel apart hoor, iedereen is binnen en klaar terwijl Alex nog zijn rondjes rijdt. De verslaggever snapte er niets van wat wij aan het doen waren maar toen wij het hem zaterdag uitlegden was hij vol lof over ons. O ja onze tijd 48.2  ( de rest zat in de 45) Zondag, het regent zachtjes en de vrije training gaat op een gebruikte setje MG wedstrijdregenbanden om ook deze te kunnen trainen tijd van 1,03 Race 1 de baan is nog steeds nat maar het regent niet meer dus de MG regenbanden blijven eronder, we hebben de afstelling wat beter kunnen krijgen en 1,00 rijden het gat is niet groot naar de kop maar 1-1,5 seconde verschil per rondje. Bjorn #66 gaat er samen met Jesse #16 in de eerste bocht al af. Jesse kan door rijden maar Bjorn niet. Er gebeurt verder van alles Lucas #26 maakt een valse start en wordt bestraft, Jesse #16 en Kerenzo #29 zijn aan elkaar gewaagd en komen elkaar een paar tegen wat Kerenzo een tijdstraf oplevert die naar een klacht weer terug gedraaid wordt. Alex komt als 6de  binnen. Race 2 de baan is bijna opgedroogd er is een duidelijk droogspoor, vlak voor de start de MG slicks eronder. Alex heeft een goede start, in bocht 1 wordt Jesse #16 gedraaid en Alex kan hem maar net ontwijken, Het gebeurt vlak voor mijn neus, mijn hart staat even stil. De snelheid zit er niet, hoofdschuddend komt hij langs en in ronde 4 zelfs naar binnen. Dit is niet de Alex hoe ik hem ken. Als laatste geeindigd. Wanneer ik hem ophaal uit parc ferme zie ik wat er aan de hand is, zijn stuur is doormidden gebroken en er is niet mee te sturen, Alex heeft het wel geprobeerd maar het was niet te doen zegt hij. Een nieuw stuur erop gemonteerd voor race 3. De verslaggever Frans vroeg zich al af waarom Alex stopt was, Alex is even bij hem langs geweest en heeft tekst en uitleg gegeven en het stuu rlaten zien. Race 3 Nadat race 2 net verreden was, werd de hemelkraan even opgezet. De hele baan was weer nat en de vraag of we misschien op regenbanden moesten, hoefden we niet meer te stellen. We hadden nog een nieuwe set MG regenbanden en die er onder want anders hadden we helemaal geen kans op de baan te blijven. De start gaat redelijk maar de rest is wel sneller. Na twee ronden lijkt Michel #44 door het veld te zakken.   En Alex gaat op jacht naar hem. Het gat tussen Alex en Michel wordt ronde na ronde kleiner en als Alex zijn inhaalactie wil in zetten, geeft Michel het op en gaat naar binnen. Achteraf blijkt zijn buizenframe gescheurd te zijn, dat is niet fijn een flinke schadepost voor de mannen  Als 6de geeindigd. We hebben dit weekend nog nooit zoveel verschillende setjes banden nodig gehad en gebruikt Het seizoen zit er voor ons weer op. Voorjaar 2018 gaan we er weer met frisse moed tegenaan, in de tussentijd op ons gemak even de volledige kart nalopen. Op het volledige seizoens klassement zijn we geeindigd op een mooie 4e plek op het officele NK en 5e overall (onze Belgische coureurs vallen buiten de NK) Daarnaast zijn we ook nog derde geworden bij de DNKM  Alle trouwe lezers, sponsors en vrienden willen we hartelijk bedanken voor het meeleven afgelopen seizoen.
2017-10-20 15:26:41 alex42.nl
Soms komt er zomaar ineens een verhaal in mij op.... meestal kinderverhalen die ik op een aparte site zet. Een tijd lang kwamen er geen verhalen, met zoiets is het hollen of stilstaan. Nu ineens kwam er een verhaal, maar ik vond het niet echt een kinderverhaal.... toch schreef ik het op: Een narcistisch narcisje stond vrolijk geel te zijn in het veld met blauwe korenbloemen. Ze had een oogje op die ene stoere korenbloem, die was van haar, ze zou zorgen dat ze hem kreeg! Zij gooide al haar charmes in de strijd..... koketteerde met zijn broers..... o, wat was zij aardig. De stoere korenbloem trapte erin, ja, ze was charmant en bewoog zich elegant, hij wilde haar wel. Ze besloten samen verder te gaan..... ineens was ze niet meer zo aardig tegen de broers...... niks konden zij goed doen.... heel wonderlijk! Nou ja, eigenlijk was het niet zo wonderlijk, want het was niet zomaar een narcis, maar een narcistisch narcisje en die zijn erg goed in het manipuleren. Zij zei tegen haar stoere bink regelmatig dat ze zijn broers niet zo geslaagd vond en de stoere korenbloem vond zijn broers ineens ook minder aardig. Zo weekte zij hem los van zijn familie. Hij had er geen erg in, had alleen maar oog voor zijn lieve narcisje... die helemaal niet zo lief was. Zij vertelde hem hoe hij zich diende te gedragen..... "nee..... niet met de oostenwind meewaaien, alleen met noordenwind! Nee, niet die kleine klaproos ondersteunen, nergens voor nodig! En je doet dit verkeerd en je doet dat verkeerd..... nee, je bent helemaal niet zo goed....."De stoere zelfverzekerde korenbloem gedroeg zich als een zeer gehoorzame schooljongen..... deed alles om het het narcisje naar de zin te maken en zij werd alleen maar narriger... hij mocht steeds minder, maar moest steeds meer.... hij had geen eigen wil meer en werd steeds onzekerder. Nog steeds had hij niks door...... hij dacht dat het aan hem lag.... daar zorgde zij wel voor. Tot.... op een dag..... er een kind langskwam en de opvallende narcis afplukte en er huppelend mee wegging, dat krijg je als je altijd probeert op te vallen, dan wordt je geplukt! Het narcisje schreeuwde het uit, maar het kind hoorde niet dat zij tekeer ging. Die arme korenbloem..... zonder narcisje was hij nergens meer...... wat moest hij nu? Narcisje vertelde altijd wat hij wel en niet mocht..... zelf wist hij het niet meer, hij was zijn eigen stoere ik verloren! De broers die lange tijd niet goed genoeg waren in zijn ogen (maar dat kwam omdat hij door haar ogen keek) hielpen hem.... zij steunden hem en al snel voelde het vertrek van het narcistische narcisje als een opluchting! Hij kon zichzelf weer zijn..... hij fleurde weer helemaal op, was mooier blauw dan ooit tevoren. Wat was hij doof en blind geweest.... maar nu had hij nog een heel korenbloemblauw leven voor zich. 
2017-10-20 14:38:25 opoegaatdigitaal.punt.nl
 Evropi   
2017-10-20 14:38:06 brugbarendrecht.punt.nl
 Donaugracht   
2017-10-20 14:36:21 brugbarendrecht.punt.nl
Eastern Bay   
2017-10-20 14:34:33 brugbarendrecht.punt.nl
Massale Amerikaanse militaire transporten naar Oost Europa blijven buiten het zicht van de media - ‘NAVO moet legers vrijelijk tussen lidstaten kunnen bewegen’  Lange treinen met vaak ongemerkte (Amerikaanse) tanks en pantserwagens rollen Oost Europa binnen. Waarom? Terwijl het ene na het andere massale Amerikaanse legertransport buiten het zicht van de media in Europa arriveert, en duizenden tanks, pantserwagens en ander materieel via de weg of het spoor naar Oost Europa worden getransporteerd, heeft een hoge Britse militaire analist en adviseur van het gezaghebbende ‘Jane’s Defence Weekly’ gezegd dat het Westen feitelijk reeds in oorlog is met Rusland. Reuben F. Johnson riep met name de NAVO landen in het oosten dan ook op hun legers zo snel mogelijk te moderniseren. Het Pentagon heeft namelijk een nieuwe wereldoorlog gepland, een die ook en opnieuw op ons werelddeel zal worden uitgevochten, en die onze landen onherstelbaar verwoest zal achterlaten.  
2017-10-20 14:33:59 xandernieuws.punt.nl
Nu even een stukje over Kasteel Westhove in Domburg, ik kwam er als kind wel eens langs wanneer ik met mijn ouders en zussen op vakantie was. Maar toen was alles nog niet echt toegankelijk. Nu is het kasteel gerestaureerd en je kunt er zelfs logeren het heeft een hostelfunctie gekregen. Van het originele grote kasteel is niet erg veel over, zo zag het er in de glorietijd uit, met wallen en bruggen en poorten. Waarschijnlijk is het gebouwd op de plaats waar eerder een zogenaamde 'Motteburcht' stond maar daarvan is niets meer te vinden, er is op het terrein in 2011 een replica neergezet, zodat je wel kunt zien hoe die eruit zag.                Het kasteel wordt wel al genoemd in een oorkonde van 1277 van Floris V , maar onduidelijk is hoe oud het kasteel toen was. Het was wel een buitenverblijf van de abt van de Middelburgse abdij, zodat die lekker in de bossen op jacht kon. De abt was in Zeeland een belangrijke man hij had ook zitting in de Staten van Zeeland en de vergaderingen werden in de abdij gehouden. Het slot is een tijd verpacht geweest aan Philips van Borssele en er zijn illustere figuren op het kasteel ontvangen, maar dat alles kan ik niet op gaan schrijven, wie er belangstelling voor heeft kan altijd wel informatie vinden op het www. Daar heb ik ook de juiste data opgezocht :) Nu wat foto's van hoe het kasteel er nu uitziet. Hier zie je rechts achter nog een deel van de orangerie waar nu het Terra Maris museum is gevestigd. Hier zie je dat het kasteel omringd wordt door een slotgracht, of de brug een ophaaldeel had weet ik niet, waarschijnlijk heel vroeger wel, maar al in de negentiende eeuw is er behoorlijk wat opgeknapt en in die tijd was er natuurlijk geen ophaalbrug meer nodig. Hier zitten wat hotelgasten van het zonnetje te genieten. Vanaf de brug zie je de orangerie (het museum) Hier een kijkje naar de andere kant, richting bos. Als laatste foto een weerspiegeling van een van de torens in de gracht met uitgebloeide waterlelies.
2017-10-20 10:31:16 habadroomt.punt.nl
Zondag 22 oktober lopen de businessrunners op de Oldemeijer. Vertrouwd terrein natuurlijk, maar er is deze keer toch wat veranderd. Onze talentvolle trainer heeft een snipperdag. De leiding over de businessrunnersexercitie is overgedragen aan een gedreven en veelbelovend jong talent, die we allen kennen: Jacco Schutteman. Jacco geeft al geruime tijd training aan een andere, ongetwijfeld minder veeleisende hardloopgroep, waarbij hij zijn talent al enigszins heeft kunnen ontplooien. Zondag staat hij dus voor de opgave de training van de businessrunners in goede banen te leiden. Ik wens hem veel sterkte en succes.  Na deze inauguratie van Jacco als hulp-businessrunnerstrainer wordt de cooling down verzorgd door Koert.
2017-10-20 09:12:26 businessrunners.punt.nl
Jeremia 7:16-28 16 ¶  En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij me aan, want ik zal niet naar je luisteren. 17  Zie je niet wat er in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem gebeurt? 18  De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en de vrouwen kneden deeg om koeken voor de koningin van de hemel te bakken. Ook krenken ze mij door wijnoffers aan andere goden te brengen. 19  Maar treffen ze mij daarmee? spreekt de HEER. Treffen ze niet eerder zichzelf, tot hun eigen schande? 20  Daarom, dit zegt God, de HEER: Ik stort over dit land, over de mensen, de dieren, de bomen en gewassen op het veld mijn grote woede uit. Alles zal branden, en niets zal worden geblust. 21 ¶  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Maak van je brandoffers maar vredeoffers: eet zelf het vlees maar op! 22  Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers. 23  Wat ik hun geboden heb, is dit: “Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.” 24  Maar ze luisterden niet naar mij, ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van mij te volgen, keerden ze zich van mij af. 25  Vanaf de dag dat jullie voorouders uit Egypte wegtrokken tot op de dag van vandaag heb ik telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie gezonden. 26  Maar niemand die naar mij luisterde, niemand die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie voorouders. 27  Als je dit alles tegen hen zegt, zullen ze niet naar je luisteren; als je hen roept, zullen ze niet antwoorden. 28  Zeg dan tegen hen: Hier is nu een volk dat niet heeft geluisterd naar de HEER, zijn God, en dat zich niet heeft laten terechtwijzen. Oprechte woorden komen niet meer over hun lippen. 29 ¶  Scheer je hoofdhaar af, werp het weg, hef op de kale heuvels een klaaglied aan. De HEER verwerpt en verstoot je, jullie generatie treft hij met zijn toorn. (NBV) Er wordt over de God van het Oude Testament nog wel eens als over een wreed en wraakzuchtig God gesproken. Deze teksten uit het boek van de profeet Jeremia lijken dat beeld te bevestigen. Nu komt dat ook omdat we de beelden die er in staan niet direct herkennen. De Koningin van de Hemel is de maan en aanbidding van de maan was bij veel volken in de Oudheid een zeer gewilde godsdienst die in hoog aanzien stond. De Maan zou vruchtbaarheid brengen, daarom stookten de vaders het vuur, waren de vrouwen aan het kneden, koeken in de vorm van kinderen. Daarnaast werd er dan op het land, of op de drempels van huizen plechtig wijn geschonken alsof je de godheid te drinken gaf. Mensen die zo doen vernietigen eigenlijk zichzelf. Die mensen kennen niet meer de Wet die zegt dat je moet houden van je naaste als van jezelf. En als je in donkere tijden niet op elkaar kunt rekenen, onvoorwaardelijk op elkaar kunt bouwen, dan ga je ten onder. Daarom staat er dat ze zichzelf treffen. Daarom staat er dat alles zal branden en niets zal worden geblust. Voor de uitvinding van de pomp was men bij het blussen afhankelijk van emmers water die vanaf de bron werden doorgegeven. In een stad konden daar lange rijen voor worden gevormd. Maar als het ieder voor zich is en men naar de Maan roept om hulp in plaats van elkaar te helpen dan komt er van redding en van blussen niks terecht. In onze dagen hebben we soms ook zo'n afgod. Die noemen we dan de overheid. Daar wordt alle redding en hulp van verwacht. Elk probleem dat we tegenkomen wordt aan de vage, anonieme, overheid gegeven om opgelost te worden. In plaats van dat we zelf de handen uit de mouwen steken en zorgen dat de wegen leger worden en de treinen voller, dat we geen goederen meer weggooien maar delen, zelf in gesprek gaan met vreemdelingen om hen hier in te laten burgeren, laten we alles aan de overheid. Die overheid moet zelfs voor een absolute veiligheid zorgen. Nooit mag ons iets overkomen. Zo werden in de dagen van Jeremia ook de goden aanbeden.  In onze dagen doen mensen niet meer aan godsdienst. Dat is achterhaald zo klinkt het. Wie gelooft er nu nog in een God die je niet kunt zien?  Maar offers brengen we wel. Belastingen noemen we die en die moeten niet besteed worden aan zorg voor ouderen of onderwijs voor kinderen maar aan absolute veiligheid. Elke burger moet voortdurend gecontroleerd worden. De God van Israël wil zulke offers niet. Liefde voor mensen, zorg voor de ouderen, bekommernis met de kinderen. Ook in onze samenleving  moeten we het vertrouwen op afgoden opgeven, vandaag nog.
2017-10-20 08:45:23 basalk.punt.nl
Opheffen Catalaans zelfbestuur is ‘explosie van politieke kernbom in Europa’ – Europeanen moeten kiezen tussen vrijwillige samenwerking of totalitaire EU superstaat   De Spaanse regering heeft vandaag de ‘nucleaire optie’ gekozen door artikel 155 van de Grondwet te activeren, en Catalonië zijn zelfbestuur af te nemen. Het lot van de Catalanen en hun reactie op het afpakken op het recht op zelfbeschikking is maatgevend voor wat er met alle Europeanen zal gebeuren. ‘De Catalaanse strijd is er slechts één in de menselijke drang naar vrijheid en vrijwillige samenwerking,’ schrijft Mike Krieger van de Liberty Blitzkrieg blog. ‘Het is een slag in een veel grotere oorlog die voor de vrijheid en vooruitgang op deze planeet absoluut moet worden gewonnen – een oorlog tussen decentralisatie, vrijheid en vrijwillige actie, tegen centralisatie, autoritarisme en dwang.’  
2017-10-19 19:01:56 xandernieuws.punt.nl
Zijn debuutalbum verscheen in 2005 en nu, twaalf jaar later, brengt de Canadese zanger/gitarist André Bisson zijn zevende cd “Break” uit. Door de jaren heen heeft Bissons zijn stijl zich geuit door zwaar tegen soul aanliggende blues en dat is met het nieuwe album niet anders. Bisson wordt begeleid door een keur aan muzikanten, waaronder een blazerssectie, die voor een groot deel debet is aan het soulachtige geluid. Er staan twaalf nummers op de cd, waarvan een groot deel door Bisson zelf is geschreven. Opvallend is de geheel eigen versie van het bekende Beatles-nummer “Eleanor Rigby”. Zoals gezegd, Bissons stijl is blues met duidelijke invloeden uit de soul. Om meer precies te zijn: uit de Motown soul. Hij is een goed en smaakvol gitarist met een soulvolle stem, die zich uitstekend voor het genre leent. Mijn favoriete nummers zijn het stevige “Feelin’ Fine”, het rock ’n roll-nummer “Next In Line” en het al genoemde “Eleanor Rigby”. Er is genoeg te genieten: aanrader. Website: www.andrebisson.ca
2017-10-19 18:56:27 barnowlblues.punt.nl
 Shou Chen Shan   
2017-10-19 17:13:20 brugbarendrecht.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:8ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl