Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Hallo Snorharen en Langpoters, Eindelijk kwam er veel water uit de lucht vallen. En brandt de zon niet meer zo hard. Kun je weer over de tegels lopen zonder risico op verbranding van je pootzooltjes! Kunnen we weer over het platte dak lopen, de korste route naar de muizen nemen. Maar als "Hollandse" Brit moet ik, Glammer, natuurlijk ook klagen over de nattigheid. Regen in mijn vacht ben ik niet meer gewend. Voel ik een drup? Dan ren ik snel naar binnen. En wat moet je dan binnen doen?  Dutten dus. Ik heb mijn fijne schommelmand weer in gebruik genomen. Heerlijk! Nu ik door de regen gedwongen meer binnen ben hoor ik nieuwtjes. Zo heeft Plien na een jaar van studie uitgevogeld hoe het kattenluik in de kamer werkt. Die flap, zo'n kleine hondenluik, waar je gewoon je kop doorheen moet steken. Plien heeft eerst maandenlang de kunst van Pansy, Mica en mij afgekeken. Daarma heeft ze praktijkonderzoek gedaan. Met haar voorpootje voorzichtig het luik aantikken. Dat werkt natuurlijk niet. Een paar dagen geleden heeft de dame al haar moed verzameld om met haar kop vooruit door het luik te springen!. Ja, de juiste handeling. Nu ze weet hoe het werkt loopt ze op en neer door het luik. Eindelijk! Kan ze, als de deur is gesloten, toch naar boven. Om door het slaapkamerraam te springen om de kortste route naar de muizen te nemen. Maar wat doet ze dan als het regent? Rustig afwachten op rand van het raam. Tot de druppels voorbij zijn.  Plien moet nu nog één kattenluik leren. Het 'sesam open u met mijn chip' luik. Pansy 'studeert' al jaren op dat luik. Hij snapt er helemaal niets van en hij vindt het een eng ding. Nu maar hopen dat Plien niet bij Pansy in de leer gaat. Ze kan beter naar Mica en mij kijken, wij weten wel hoe dat luik werkt  Jullie weten toch al dat Mica een all-weather kater is? Altijd al geweest. Een doorweekte vacht is voor hem geen probleem. "Lekker fris" proet hij dan. Ondertussen komt hij dan wel binnen zijn vacht droogkoppen aan de benen van het vrouwtje. Hoor je hem mompelen: "Vrouwtje, heb je een handdoek voor mij? En wat te eten? Niet dat ene merk zakje: die smaken niet lekker. Geef die maar aan Glammer, hij lust die wel" En Pansy? Die maakt bij droog weer een rondje door de tuin.   Hé, het is buiten droog. Ik ga nog even wandelen. Met groetzzz en proetzzz van ons, Glammer 'Grijsneus' van Brandevoort, Mica uit de Kittenmand, Pansy 'Panneman' Conzaly of Ollie's Nest en Katzja Polien Zwabber: Plien!
2018-08-15 23:15:23 mijnkrabbeltjes.punt.nl
Leeft hij nog of is hij dood? Over wie heb ik het? Raad eens? Ze hebben er massas boeken over verkocht met zogenaamde bewijzen dat hij nog zou leven. Was hij het beu of was hij echt die dag gestorven aan een hartaanval, wat denken de fans? Net zoals christenen geloven dat Jezus nog ergens leeft, denken er veel mensen dat Elvis ook nog ergens in leven is! Is hij ook uit de doden opgestaan, of was hij niet echt dood, wie zal het zeggen? Does he still live or is he dead? Who am I talking about? Guess? They have sold mass books about it with so-called proofs that he would still live. Was he sick or really died of a heart attack that day, what do the fans think? Just as christians believe that Jesus lives somewhere, many people think that Elvis is still alive somewhere! Has he also risen from the dead, or was he not really dead, who knows?
2018-08-15 22:47:25 mijnavatar.punt.nl
Pianoles Nederland Provincie Utrecht - Utrecht Stad Centrum Overvecht Zuilen Ondiep Jeugd 9 t/m 17 jaar Jeugdfonds Cultuur helpt met betalen van lesgeld als er geen geld is om mee te doenTel: 030 633 8451 Pianoles Nederland Provincie Utrecht - Utrecht Stad Centrum Overvecht Zuilen Ondiep Jeugd 9 t/m 17 jaar Jeugdfonds Cultuur helpt met betalen van lesgeld als er geen geld is om mee te doen
2018-08-15 18:21:25 eugenesimon.eu
Jezuïet Franciscus presenteert zich als schaap, maar gedraagt zich als wolf, heeft zelf revolutie ontketend ‘die zich tegen het evangelie keert’ – Zoveelste misbruikschandaal katholieke priesters in VS  Paus Franciscus wordt wereldwijd door steeds meer katholieken, van gewone gelovigen tot hooggeplaatste geestelijken, als een valse of zelfs anti-paus gezien. (Afbeelding: Getty Images(7)). Wereldwijd hebben veel katholieken al jaren het gevoel dat er wat mis is met de huidige paus Franciscus. Zijn het wellicht zijn vaak extreemlinkse standpunten? Zijn openlijke steun voor dictatoriale superstaten zoals de EU? Ligt hij inderdaad in één bed met de islam, door Europa te willen islamiseren met het binnenhalen van zoveel mogelijk moslimmigranten? Een Vaticaan insider, lid van de Maltezer Orde, heeft nu een explosief boek over Franciscus geschreven: ‘De Dictator Paus’. Volgens Macantonio Colonna heeft Franciscus een ware revolutie in de Katholieke Kerk ontketend, een die niet alleen het ambt van de paus, maar het complete christendom bedreigt en beschadigt.  
2018-08-15 15:40:08 xandernieuws.punt.nl
Vanochtend dacht ik er voor het eerst weer aan om de Strava-app op mijn Apple Watch te starten. In het eerste segment, zoals dat in Strava genoemd wordt, het sprintje Conradbrug - Koningin Emmakade, haalde ik mijn derde beste tijd. 1:08 minuut was dat, terwijl ik er eergisteren nog 1:01 minuut over deed. Ook in het volgende segment haalde ik mijn derde beste tijd, dat was van de Carnegielaan tot de Anna Paulownastraat. Daar deed ik precies 1 minuut over, vier seconden langzamer dan mijn persoonlijk record van gisteren. Op het Sprintje Wassenaarseweg, langs het Jozef Israëlsplein, naderde ik mijn persoonlijk record tot op 3 seconden, waarmee het ook daar mijn derde beste tijd was, 40 seconden is dat. Dan het segment dat 'Bos van Haag omgedraaid'wordt genoemd, tussen de Benoordenhoutse- en de Bezuidenhoutseweg, Daar reed ik mijn tweede beste tijd, na mijn persoonlijk record van gisteren, dat ik op 1 seconde naderde met 1:24 minuut. Tenslotte het laatste segment, dat 'Treinsprint'wordt genoemd, tussen het Schrepelpad en de Broekweg, ook daar reed ik mijn tweede beste tijd, dat vreemd genoeg gelijk is aan mijn persoonlijk record van gisteren, namelijk 1:28 minuut. Het zal hier om honderdsten van een seconde gaan, zoals bij het wielrennen. Wie de namen van de segmenten ooit verzonnen heeft is mij niet bekend, en ook niet waarom andere, daarvoor in aanmerking komende segmenten niet als zodanig worden onderscheiden. Als ik erachter ben hoe je zo'n segment kunt bepalen en benoemen heb ik er nog wel een aantal die daarvoor geschikt zijn. Over de hele rit deed ik trouwens 41:27 minuten, wat te danken is aan de challenges van de segmenten. Die kon ik gistermiddag dan eindelijk op de terugweg ook aannemen, te beginnen met het segment 'Sint Martinuslaan'. Daar reed ik meteen een persoonlijk record, over de 0,3 kilometer die dat lang is deed ik precies 1 minuut. Dat was stukken beter dan de 2:22 minuten die er afgelopen vrijdag over deed. Geen idee waarom ik toen zo langzaam was. Ik denk omdat het weekend voor de deur stond. Dan het segment 'Langs de metrolijn', dat 0,9 kilometer lang is, en waar ik precies 3 minuten over deed. Dat was meteen ook een persoonlijk record. Op het segment 'Bos van Haag', dat 0,5 kilometer lang is en waar ik 1:39 minuut over deed. Dat was mijn derde beste tijd, want mijn persoonlijk record reed ik op 8 oktober 2016 en dat was 1:23 minuut. Ook voor de terugweg zijn er meer segmenten aan te wijzen waarop ik challenges kan aangaan. In eerste instantie met mezelf, maar ik kan via Facebook anderen uitdagen, wat ik om te beinnen voor het segment 'Sprint Conradbrug - Koningin Emmakade' gedaan heb. Ik ben benieuwd of er reacties op komen.  
2018-08-15 09:52:06 opdefietsnaarjewerk.punt.nl
Efeziërs 5:3-20 3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht-deze dingen horen niet bij heiligen. 4  Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast-spreek liever woorden van dank. 5  Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is-dat is allemaal afgoderij-geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. 6  Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7  Gedraag u dus niet zoals zij, 8  want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9  Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10  Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11  Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12  want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13  Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14  en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’ 15  Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16  Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17  Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18  Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19  en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20  en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. (NBV) Als je zomaar dit gedeelte uit de brief van Paulus leest dan zul je ongemerkt wensen dat het eens waar zou kunnen zijn. Natuurlijk, oppervlakkige en platvoerse taal kan onder omstandigheden leuk lijken maar wie van andere mensen houdt weet dat het eigenlijk alleen vervelend is. Echte humor is opbouwend, kan een spiegel voorhouden en brengt de waarheid aan het licht. En over het licht gaat het ook in dit stuk. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid zegt Paulus. En dan gaat het om wat wij tegenwoordig transparantie noemen. Doorzichtigheid. Waarom neemt men die beslissing over jou die zo onrechtvaardig aanvoelt? Waarom is de situatie van die vreemdeling geen schrijnend geval? Waarom is het ene kind van vreemde afkomst wel ingeburgerd en het andere hier geboren kind niet? Onze Raad van State heeft bijvoorbeeld over de toepassing van het criterium schrijnend vastgesteld dat dat nagemeten moet kunnen worden. Het moet duidelijk zijn voor iedereen wanneer iets wel of iets niet schrijnend is en dat een minister of staatssecretaris niet naar willekeur of eigen smaak moet kunnen handelen maar op grond van objectieve rechtsregels moet handelen. Die transparantie, dat in het licht houden van beslissingen is dus wat Paulus hier bedoeld. Meewerken aan onrechtvaardige praktijken noemt Paulus in één adem goddeloos. Paulus roept ons ook op  klokkenluiders te zijn. Mensen die kennis hebben van onrechtvaardige praktijken en die naar buiten brengen, aan het licht brengen, ontmaskeren dus, zijn mensen die hun zogenaamde Christenplicht vervullen. In onze samenleving moeten we ook zo veel jaar na de brief van Paulus nog leren om klokkenluiders serieus te nemen en te beschermen tegen de gevolgen. Dus als we zelf geen onrechtvaardige situaties kennen die aan het licht moeten worden gebracht kunnen we in elk geval bondgenoten worden van klokkenluiders. Als iemand iets aan het licht brengt de samenleving vragen om die persoon te belonen en in bescherming te nemen, via ingezonden brieven in kranten en druk op het parlement. Daarom is ook de onafhankelijke pers die bronnen kan beschermen zo belangrijk. Die pers is een instrument dat wij hebben om antwoord te geven op de oproep van Paulus de vruchteloze praktijken van de duisternis aan het licht te brengen. Troost moet het ons wel geven te weten dat we nog steeds in een slechte tijd leven en dat drank geen oplossing biedt. Niet in de tijd van Paulus en niet vandaag de dag. Genoeg om weer aan te kunnen werken vandaag. En zing gerust onder het werk.
2018-08-15 08:41:05 basalk.punt.nl
Ik ben in eind 80 voor het eerst alleen op vakantie geweest. Voorheen ging ik altijd met mijn ouders naar England. Nooit alleen oky wel met drumband 1 x naar Noorwegen en 1 x naar Finland. Maar goed ik had mijn neef beloofd bij hem tekomen logeren Ik bleef een week bij hem  . Niemand van de family wist dat ik kwam alleen Alan en mijn oudste nicht Myra waar ik de andere week verbleef Hier foto van Aland ik en zijn zus Sue Het zijn dierbare foto's omdat Alan op 49 jarige leeftijd overleed.   Alan met dochter van Sue CVlaire ik Sue met Tracy en mijn favorit uncle Bill HIer hond van Alan Ninja die hij gevonden had iemand gedumpt had gekke hond Houd hij van je blijft jij bij je in  de buurt of zoals bij mij vaak op je voeten liggen Foto van Big Beath busstation ik moet weer terug Uncle Bill Myra Robert aunt Babs and Alan half 6 in de ochtend Tja tiet van komen was gekomen
2018-08-15 06:23:09 flop.punt.nl
Er zijn een massa mensen die beweren dat ze contacten hebben gehad met non-terrestrials, er zijn er nogal wat die er YouTube videos over maken, ik heb geen idee in hoeverre ze fictief of echt zijn. Probleem is dat hallucinaties niet te onderscheiden zijn van echte gebeurtenissen. Kan ook zijn dat militairen experimenten doen om mensen valse herinneringen in te planten? Wij weten niet wat voor technologie politiekers gebruiken om mensen te manipuleren. Maar het zou best ook kunnen dat deze mensen wel echte ervaringen hebben gehad met non-terrestrials. There are a lot of people who claim that they have had contacts with non-terrestrials, there are quite a few that make YouTube videos about it, I have no idea how far they are fictional or real. The problem is that hallucinations can not be distinguished from real events. Could it be that soldiers are experimenting to implant false memories? We do not know what technology politicians use to manipulate people. But it could well be that these people have had real experiences with non-terrestrials.
2018-08-14 22:59:37 mijnavatar.punt.nl
Muziek Coach Zang Piano Keyboard Utrecht Overvecht Jeugd Fonds Cultuur betaalt je lesgeld als er geen geld is om mee te doen ! Muziek Coach Zang Piano Keyboard Utrecht Overvecht Jeugd Fonds Cultuur betaalt je lesgeld als er geen geld is om mee te doen !Vraag het vandaag nog aan !Muziek Coach Zang Piano Keyboard Utrecht Overvecht Jeugd Fonds Cultuur betaalt je lesgeld als er geen geld is om mee te doen ! Vraag het vandaag nog aan !Muziek Coach Zang Piano Keyboard Utrecht Overvecht Jeugd Fonds Cultuur betaalt je lesgeld als er geen geld is om mee te doen ! Vraag het vandaag nog aan !Muziek Coach Zang Piano Keyboard Utrecht Overvecht Jeugd Fonds Cultuur betaalt je lesgeld als er geen geld is om mee te doen ! Vraag het vandaag nog aan !
2018-08-14 22:11:16 eugenesimon.eu
Verzonnen verhalen, dromen, verkeerde interpretaties & bombastisch gezever die veel te serieus worden genomen door gelovigen, niet de woorden van een almachtige! Ze gebruikten bepaalde zwammen om visioenen te krijgen, om het bovennatuurlijke te zien. Neemt men de trippen van een druggebruiker vandaag serieus, nee toch? Maar die gekken blijven maar die onzin oneindig herhalen, anderen ermee hersenspoelen, ze zijn gewoon achterlijk! Negeer ze gewoon! Concocted stories, dreams, misinterpretations & bombastic slogans that are taken too seriously by believers, not the words of an almighty one! They used certain fungi to get visions, to see the supernatural. Are the trippers of a drug user taken seriously today, no right? But those lunatics keep repeating that nonsense endlessly, brainwashing others with it, they're just retarded! Just ignore them!
2018-08-14 18:53:35 mijnavatar.punt.nl
Caruso,   Het was daar, op een oud terras, vóór de Golf van Sorriento. Waar de zee ongekend schitterde door een wind.Het verdriet der eeuwigen.Een kus van moeder. Een man, een vrouw. Het lied der wanhoop. Zijn laatste akkoord Voor, het einde,turend over het water.De overkant van een hart,zoveel, zoveel, nu. Korstondig een verbinding met de toekomst van het bloed. In aderen werd de dood evenopgelost, door het weten, van ieder , voor elkaar. De gedachte aan vrijheid die opkwam, als een vloed.Van denken aan toen. Nu, de lichtenzichtbaar, midden in zee.Een gewone nacht. Slechts de scheepslichten. Zichtbaar een witte kielzog.Nabij die droom, De muziek, de weemoed van het troebel zicht.Daarna het opstaan van piano. De maan kwam tevoorschijn .Uit een wolk leek elke dood te bitter.Het licht een paar, de man ,een vrouw. Die ogen, zeegroene ogen.Een onverwachte traan. Elk leven eindigt, zonder denken.Het eeuwig geluk begon al te zingen, in zijn hoofd. Wederom het lied van Zijn, finale akkoord. De stilte vaneen kus der kussen. Een laatste zucht. (c)MickeyF - 14 aug 2018, Zingen gaat niet, schrijven wel...
2018-08-14 18:52:40 mickeyf.punt.nl
Door de invoering van de verplichte NSP kaart (Nederlandse Sport Perskaart) is het niet meer mogelijk voor mij om eredivisie vrouwenvoetbalwedstrijden op te nemen en uit te zenden. Hier wordt dan ook mijnerzijds direct mee gestopt.De NSP kaart wordt alleen aan bedrijven en journalisten verstrekt die er hun brood mee verdienen.€ 300,00 Per jaar is mij ook te kostbaar.Indien amateurvrouwenvoetbalteams een samenvatting wensen dan dienen ze dit aan te vragen en zelf de toestemming bij de K.N.V.B. te regelen.Aanvragen kan via: redactieparkstadtopvideo@gmail.com
2018-08-14 16:20:25 nederlandtopvideo.punt.nl
Zweedse politie bekogeld met stenen, en arresteert... (tot nu toe) niemand  Migrantenjongeren die auto’s in brand steken is de afgelopen jaren ‘normaal’ geworden in Zweden. (Afbeelding: Getty Images (3)). Zweedse en Europese politici reageerden vorig jaar hevig verontwaardigd toen de Amerikaanse president Donald Trump de massale immigratie van moslimmigranten rechtstreeks koppelde aan de exploderende criminaliteit in het Scandinavische land – overigens een feit dat door vrijwel niemand meer ontkend wordt. Afgelopen avond bleek Trump opnieuw dubbel en dwars gelijk te hebben gehad. In Göteborg, Malmö en diverse andere plaatsen staken criminele migrantenbendes vrijwel gelijktijdig vele tientallen auto’s bij o.a. winkelcentra en ziekenhuizen in brand. Twee rechtse Zweedse partijen die een einde willen maken aan de geïmporteerde, om zich heen grijpende chaos en anarchie, staan niet voor niets op forse winst in de peilingen.  
2018-08-14 15:08:21 xandernieuws.punt.nl
De gisteren ontdekte persoonlijke records in de registratie van mijn ochtendrit zorgden ervoor dat ik op de trajecten waar die gereden waren mijn best deed om deze te verbeteren. Dat lukte mij op drie trajecten, namelijk tussen Carnegielaan en Anna Paulownastraat, waar ik 3 seconden sneller was dan mijn vorige persoonlijke record, op het traject tussen het Haagse Bos, waar ik 10 seconden sneller was, en tenslotte tussen het Schrepelpad en RandstadRail-halte Leidschendam-Voorburg, waar ik 8 seconden sneller was. Op de Wassenaarseweg, ter hoogte van het Jozef Israëlsplein, is het niet gelukt mijn persoonlijk record te verbeteren, maar wel een nieuwe derde tijd te rijden. Die heb ik met 3 seconden verbeterd, maar de eerste en tweede tijd zijn nog steeds sneller, respectievelijk 2 en 5 seconden. De sprint Conradbrug - Koningin Emmakade werd helaas niet geregistreerd omdat het me pas bij het verkeerslicht bij de Koningin Emmakade lukte om de app te starten. Dat probeerde ik voor de Conradbrug al rijdend, maar om de een of andere reden lukte dat steeds niet. En gistermiddag probeerde ik dat al rijdend langse de Zoetermeerse Rijweg ook niet omdat mijn Apple Watch bijna leeg was en ik dus al zeker wist dat deze er tijdens de rit mee zou ophouden. Ik had natuurlijk alsnog mijn iPhone uit mijn tas kunnen halen en de app daarop kunnen starten, maar dat deed ik niet. Hopelijk vergeet ik vanmiddag bij vertrek uit de fietsenkelder niet de app op mijn Watch te starten. Ik heb bij de registratie van mijn middagrit van afgelopen vrijdag gekeken en de trajecten gezien waar ik persoonlijke records heb gereden, dat betreft de Sint Martinuslaan in Voorburg, waar ik op 7 augustus een persoonlijk record reed, langs de metrolijn, dat van de Monseigneur van Steelaan naar de Spinozalaan in Voorburg loopt, waar ik ook op 7 augustus een persoonlijk record reed, en tenslotte het traject tussen het Haagse Bos dat van de Bezuidenhoutseweg naar de Benoordenhoutseweg leidt, daar reed ik mijn persoonlijk record reed op 8 oktober 2016.  
2018-08-14 10:32:31 opdefietsnaarjewerk.punt.nl
FAR EAST MUZIEKSCHOOL NIEUWEGEIN Stad Centrum Cityplaza Weverstede 2 FAR EAST MUZIEKSCHOOL NIEUWEGEIN Stad Centrum Cityplaza Weverstede 2Vrijdag - Zaterdag openingstijden 12:00 - 15:00Talent Stage Trainer Eugène Simon Training voor het talenten podiumTijden12:00 - 13:00 e  32,50 per lesuur13:00 - 14:00 e  42,50 per lesuur14:00 - 15:00 e  52,50 per lesuur16:00 - 17:00 e  60,-   per lesuur17:00 - 18:00 e  70,-   per lesuur18:00 - 19:00 e  80,-   per lesuur19:00 - 20:00 e  90,-   per lesuur20:00 - 21:00 e 100,-  per lesuurKwartaalkaart 13 groepslessen   e 106,50Kwartaalkaart privé individueel e 357,50Vooraf bij boeking via succesvol bankoverboeking.Geen restitutie - ziekmelden altijd 24 uur van tevorenAltijd op tijd zijn.ZangmicrofoontechniekAdemhalingstechniekKlankkastvormingAlt bereik stembandtbreedte allround popmuziekStembandtbreedte techniekStemvak StemregisterSpraakregister trainingStemregister training laagStemregister training hoogGlissando training - vloeiend van een hoge naar een lagere noot zingenJe hoort een noot je zingt een noot (Solfège) piano muzieknoten nazingenToonladders zangoefeningenOpwarmen van de stem voordat je gaat optredenWat moet je doen om je stem te sparen zodat je van zingen je beroep kan maken ?Je moet eerst auditie doen op vrijdag of zaterdag tussen 16:00 - 22:00 op de FAR EAST MUZIEKSCHOOL.Je maakt daartoe een afspraak telefonisch !Tel: 030 633 8451Mobiel: 06 2889 1977Leslocatie Utrecht Overvecht NoordFalklanddreef 78, 3563 AH UtrechtTel: 030 633 8451Mobiel: 06 2889 1977Openingstijden 08:00 - 11:00Dagelijks van maandag t/m zondag7 dagen per week lesZang , KeyboardLes aan huis kan in heel Nederland in elke woonplaats.Ook pianoles aan huis.
2018-08-14 08:58:28 ladysingerrachima.com
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:7ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl