Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Top ‘moet’ mislukken om Russofobische hysterie in Westen overeind te houden  Trump en Putin bij een eerdere ontmoeting vorig jaar (afbeelding: Getty Images (2)). Stel je voor, vrede en samenwerking met Rusland – dat moeten we niet hebben. Dat is ongeveer de strekking van de houding van verreweg de meeste politici en media in Europa en Amerika. Omdat het overgrote deel van de burgers argeloos in de flagrante media leugens over het ‘bewezen’ neerhalen van MH17 en de ‘annexatie’ van de Krim door Rusland is getrapt, staan ook zij heel sceptisch tegenover de topontmoeting tussen beide wereldleiders in Helsinki. Ook tijdens de recente NAVO top bleek wederom dat de gevestigde orde Trump en zijn onorthodoxe aanpak haat.  
2018-07-16 14:33:40 xandernieuws.punt.nl
The AFNAP Een te heldere stem wil tussen kant en wal staan. Om gevoelens uitte spuwen over de eerste en tweede rij. Een zaal op lange klank die een arm slaan om schoudersvan verstaan, ondanks alles het begrijpen. Waar het op slaat. Dat geluid van twee handen gedragen , het applauswat een mens doet drijven.Om in kleurzo te klinken Het dansen in die kleurop ritme van Prince boven alle hoofden schudt hijde liefde uit. Voor een vader. Die paarse regen waaruitzal blijken dat het blijfthangen tot de mist optrekt.Het licht,Wat over blijft(c)MickeyF   - Rev Juli 2018, org date 09 apr 2007
2018-07-16 14:21:43 mickeyf.punt.nl
Degene die de naam Kat Riggins nog niets zegt heeft het afgelopen jaar echt onder een steen geleefd. Kat heeft getoerd met Fat Harry & the Fuzzy Licks, maakte deel uit van de theatershow ‘Johan Derksen keeps the blues alive’ en was ook op de Nederlandse tv te zien. Katriva Riggins is in 1970 geboren in Miami, Florida en raakte door de uitgebreide muziekverzameling van haar ouders steeds meer geïnteresseerd in muziek, zong in de kerk en later in clubs. Zij maakte twee eerdere, goed ontvangen cd’s en momenteel ligt haar derde album, getiteld “In The Boys’ Club” in de winkels of is anderszins verkrijgbaar. Op de cd wordt Kat Riggins begeleid door Darrell Raines (gitaar, toetsen), George Caldwell (bas) en Johnnie Hicks (drums). Als gasten zijn nog de gitaristen Josh Rowand en Albert Castiglia, en harmonicaman Clay Goldstein te horen. Alle twaalf nummers zijn door Kat zelf geschreven. Muzikaal gezien bevindt haar muziekstijl zich binnen de soulvolle blues. Daarbij is zij niet bang om ook countryblues (“Troubles Away”) en stevige rockend werk (“Kitty Won’t Scratch”, “Johnny Walker”) te vertolken. De band staat als een huis, waarbij bas en drums voor het vaste fundament zorgen, waar de andere muzikanten op kunnen bouwen. Zoals half Nederland inmiddels heeft kunnen horen beschikt zij over een prima soulvolle en soepele stem. En ook dat wordt op dit album duidelijk gemaakt. Bijzondere vermelding verdienen naar mijn mening de mooie slowblues “Hear Me” en de blues “Cheat Or Lose”. Een zeer geslaagd album. Website: www.katriggins.com 
2018-07-16 14:12:26 barnowlblues.punt.nl
Brazilië neemt het niet nauw genoeg met controle op visproducten voor export. Dat levert risico's voor de gezondheid op. Daarom mogen die bedrijven niet meer invoeren in de Europese Unie.
2018-07-16 11:21:25 flatsj.nl
Efeziërs 1:15-23 15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16  dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17  Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18  Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19  en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20  Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21  hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22  Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23  die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. (NBV) Paulus geeft hier wat weer waar hij in zijn binnenste binnenkamer voor bidt als hij denkt aan de mensen in Efeze die geloven, nou ja, als hij denkt aan alle mensen die geloven. Want het is in de waan van alle dag niet gemakkelijk om vol te blijven houden dat onophoudelijke en onvoorwaardelijke liefde eigenlijk het antwoord is op alle problemen waar we mee worstelen. De problemen zelf kunnen we meestal niet oplossen. Het lukt ons nog steeds niet om alle mensen op aarde voldoende te eten te geven, hoewel er eten genoeg is voor iedereen op aarde, bijvoorbeeld. Maar er voortdurend op hameren, niet ophouden met te ijveren voor rechtvaardigheid zal op een goede dag gaan helpen. Hulp aan de voedselbanken, de Fair Trade winkels en verzet tegen onrechtvaardige handelsstructuren om maar eens wat te noemen. Dat zien is wat Paulus voor ons wenst, en daarmee wordt zijn gebed voor de gelovigen een soort algemeen wensenlijstje waar hijzelf niet buiten staat. Hij benadrukt overigens dat dat hoort tot het terrein van zijn persoonlijke gebeden. Paulus was niet zo'n prediker van tegenwoordig, je vindt ze in elke kerk en stroming, die een viering beginnen met een gebed dat lijkt op hun preek, dat rond de lezingen uit de Bijbel nog even als gebed voortzetten om dan na de preek die preek nog eens uitgebreid te herhalen in de voorbeden en de dankzegging. Zo moet het dus niet en zo is het dus niet bedoeld in de Bijbel. Als we God wat willen voorleggen dan meten we onze wensenlijstjes eigenlijk af aan wat we kunnen en waarmee we andere mensen lief kunnen hebben. Inzicht verschaffen, mensen iets laten zien, dat is wat Paulus kan en waar hij om vraagt. Daar is immers zijn brief aan de mensen in Efeze voor bedoeld. Dat is dus ook waar wij om kunnen vragen, eten voor iedereen. Wij kunnen direct naar de Fair Trade winkel, om te helpen bij de acties voor een eerlijker betaling van goederen uit de arme landen, we kunnen onze politieke partijen in de gaten houden en aanspreken als het gaat om een eerlijker verdeling van rijkdom over de wereld. In de Protestantse Kerk Nederland is daarvoor ook de beweging Kerk-in-actie waar iedereen van binnen en buiten de kerk mee kan doen om handen en voeten te geven aan het Koninkrijk waar Jezus van Nazareth mee begon en Paulus de hele wereld, zoals hij die kende, voor rondreisde. We kunnen de acties van Amnesty International steunen, elke dag een brief schrijven voor een gevangene als je even tijd hebt. Dat is bidden met handen en voeten, handen om te geven en voeten om te brengen, elke dag opnieuw. En elke dag beginnen met het maken van een wensenlijstje in de stilte van je eigen binnenkamer is dan een goed begin.
2018-07-16 07:48:37 basalk.punt.nl
Vrijdag 6 juli gingen we even winkelen en als eerste was een grote dierenwinkel aan de beurt..... ik keek mijn ogen uit, maar in de buurt van de kassa geloofde ik mijn oren niet: Er was kassa open, 1 klant ging afrekenen, daarachter een vrouw die dus bijna aan de beurt wasen alvast wat spullen op de band had kunnen leggen (maar het nog niet deed).... laat ik haar Miep noemen, Miep had het één en ander in haar kar liggen en onderop lag een grote baal kippenvoer of zoiets.Achter Miep stond een vrouw met heel weinig boodschappen, zij had geen kar nodig, het paste in 1 hand. .... ik noem haar Annie, Er kwam een tweede caissiere aanlopen, over en weer riepen beide kassadames iets tegen elkaar en het was overduidelijk dat er een tweede kassa open ging. Annie had dat meteen door en liep er alvast naartoe..... even later werd er geroepen "De eerstvolgende mag bij deze kassa komen". Miep wilde net iets op de band leggen toen zij dat hoorde.....zij keek naar die kassa, naar haar kae, weer naar de kassa en zag Annie staan....Miep riep nijdig naar Annie dat zij dus voorgedrongen was, want zij was de eeerstvolgende! Onzin natuurlijk..... Miep was al aan de beurt en meestal moet een caissiere eerst nog wat handelingen verrichten voor ze echt beginnen kan, dus naar die andere kassa gaan had voor haar geen zin. Ik denk dat Annie haar eigen oren niet geloofde, zij keek verbaasd..... Miep ging door en het klonk behoorlijk venijnig! Annie riep (niet geheel onterecht) terug "chagrijn!" Oeioeioei....Miep keek zo mogelijk nog chagrijniger dan zij al deed. Zij smeet haar spullen op de band.....niet zachtzinnig, het moet tot ver in de winkel te horen zijn geweest. Achter haar zij iemand heel rustig en zeker niet hard "Zo"  en meteen draaide Miep zich om.... haar gezicht stonf op storm... nou, zeg maar orkaan! Uit haar oren kwamen donderwolken en haar ogen schoten vuur! De vurige bliksemschichten werden gericht op degene die het woordje "zo" had durven zeggen (wat helemaal niet duidelijk voor Miep gedoeld was..... het had best een andere reden kunnen hebben)..."WAT AAN TE MERKEN?" Snerpte haar stem door de winkel..... iedereen stond stomverbaasd te kijken.... Uiteindelijk rekende Miep af en liep naar buiten...... toen  bleek dat zij de baal kippenvoer niet afgerekend had.... de caissiere rende er snel achteraan..... gedegeslagen door de andere klanten die in de lach schoten....... de bedrijsleider kwam erbij en Miep moest terugkomen om ook dat artikel af te rekenen.  Wat een mens..... zij had beter een bezemsteel kunnen kopen om 's avonds rondjes op te vliegen, misschien werkt dat kalmerend. Wat er ook aan de hand was met haar.... hoe moeilijk zij het mosschien ook heeft..... dit was geen normaal gedrag...nooit!  Als ze altijd zo is zal ze niet veel vrienden hebben!
2018-07-16 00:39:52 opoegaatdigitaal.punt.nl
Dit is de dans Wherever You Are van Vincent Dijks Helaas nog geen sheet beschikbaar maar dat komt snel
2018-07-15 18:55:30 linedance.punt.nl
Workshop José Belloque Vane Mind up
2018-07-15 18:48:26 linedance.punt.nl
CIA klokkenluider levert enorme lading bewijs dat regering Obama illegaal Donald Trump en andere prominente personen liet afluisteren en bespioneren, en tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de verkiezingen in 2008 om Obama te laten winnen  De vrouw die ondanks haar vele  misdaden en bewezen verraad nog steeds door het complete ‘Deep State’ apparaat –inclusief de Westerse massamedia- wordt beschermd. (Afbeelding: Getty Images (2)). Uit de hoorzittingen met FBI agent Peter Strzok is gebleken dat Hillary Clinton meer dan 30.000 vertrouwelijke overheidsemails –waarvan minimaal ruim 100 van president Obama- naar een ´buitenlandse entiteit´ - niet Rusland, noch een met Rusland verbonden land – heeft gestuurd. Nog erger is dat toenmalige hooggeplaatste FBI officials, waaronder directeur James Comey zelf, besloten om niets met deze informatie te doen. Het bewijst andermaal hoe de Amerikaanse ‘Deep State’ al jarenlang de misdaden van de Clintons, waaronder het verraden van staatsgeheimen –gezien eerdere onthullingen vermoedelijk aan islamitische staten- , in de doofpot stopt.  
2018-07-15 15:00:41 xandernieuws.punt.nl
Onze beeldhouwgroep exposeert op Buitenplaats "De Blauwe Meije" in Zegveld. Neem eens een kijkje op deze prachtige Buitenplaats waar van alles te doen is. https://deblauwemeije.nl/beeldhouwatelier-amstelveen/
Het is alweer 7 maanden geleden dat we teruggekomen zijn van onze fietsreis, maar we hebben nu eindelijk een aantal filmpjes ervan op Youtube. Inmiddels hebben we de trailer en de eerste 3 afleveringen, en daar hebben we al heel veel positieve reacties op gehad. En we hebben nog filmmateriaal voor héél veel meer afleveringen, die alleen maar interessanter worden naarmate we verder van huis komen. Nieuwsgierig geworden? Via deze link kun je ze bekijken. Of gewoon hieronder. Schrik niet van het Pools, er is Nederlandse ondertiteling. :) Als je het leuk vond en op de hoogte wilt blijven van de afleveringen die nog volgen, abonneer je dan op ons kanaal op Youtube (en klik op het belletje ernaast om meldingen te ontvangen), geef ons een duimpje omhoog en/of laat een reactie achter. Dat motiveert ons om hard verder te werken aan de volgende video's en is belangrijk om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen onze video's kunnen vinden.
2018-07-15 12:55:05 dorenda.punt.nl
Efeziërs 1:7-14 7  In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8  die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 11  In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12  om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 13  In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14  als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. (NBV) We zingen nog maar even met Paulus mee over de zegeningen die we door God en van God hebben gekregen. Al is er zoveel met dit lied gebeurt dat wij het niet meer als lied herkennen en waarschijnlijk ook de grootste moeite hebben dit nog als belangrijk voor ons dagelijks leven te herkennen. Maar ja, als het over de eindtijd gaat dan storten de geleerden zich over de tekst heen en beginnen te puzzelen tot gewone mensen er niks meer van begrijpen. Terwijl de boodschap zo eenvoudig is. De liefde maakt alles goed, God is liefde en dus ook van God is alles goed. Als alle volken zich richten naar de Liefde voor alle mensen dan is de aarde vervuld van God en is het einde van de tijden aangebroken. Nou dat kan dus nog wel even duren. Daar hoef je dus niet voor te puzzelen. Dan staat er ook nog het een en ander dat de indruk kan geven dat Paulus het heeft over de verhouding tussen God en Jezus van Nazareth. De Christus, of gezalfde, in dit verhaal. Gezalfd als een koning werd hij, door een huilende prostituee namelijk een die bang was dat ze hem zouden doden. Die zalving, die daad van respect en liefde liet Jezus zich ooit welgevallen. Die daad gaf op dat moment die vrouw zoveel zelfrespect terug dat dat onbetaalbaar werd. In die liefde werd Jezus de Gezalfde, de koning van de mensen, daar kan namelijk geen machthebber meer tegenop. Maar de verheven taal van Paulus waarin hij herinnert aan dit verhaal is ingepikt door geleerden die er de kerkelijke dogma's van hebben gemaakt. Over die dogma's is vervolgens eeuwenlang gediscussieerd en oorlog gevoerd en als gevolg zijn er nu honderden kerken en kerkgenootschappen over de wereld verspreid die soms op zoek zijn naar samenwerking en eenheid en soms elkaar nog net zo hard verketteren als in de middeleeuwen. Het is dan ook zelfs voor kerkelijke machthebbers gevaarlijk te geloven dat de Liefde van de mensen voor de mensen en het geloof dat echt iedereen daarin mee mag doen voldoende is om een wereldwijde gemeenschap in stand te houden. Zelfs nu in ons land drie kerkgenootschappen aarzelend samen zijn gegaan dan nog leggen sommigen meer nadruk op de onderlinge verschillen dan op de vreugde die het geeft met heel verschillende mensen en op heel verschillende manieren samen God te mogen eren en danken. Machthebbers zijn daarbij zelfs ongewenst. Toch zien we dat elke dag. Elke dag staat er weer iemand op die aandacht vraagt voor mensen in nood. Iemand die op vakantie was op de Balkan zag ineens tal van weduwen die in grote problemen ware gekomen. Door zijn liefde voor mensen is er buiten alles en iedereen om geluk gekomen voor een heleboel vrouwen op de Balkan, alleen in de kerken in Nederland werd dat herkend en ICCO en Kerk-in-actie sprongen bij. Nu maakt het deel uit van de beweging die door Jezus van Nazareth is gestart en onuitroeibaar is geworden  
2018-07-15 08:24:07 basalk.punt.nl
‘Project Iran’: Oorlog met Shi’itische republiek lijkt er hoe dan ook te gaan komen – Offensief Syrië en Hezbollah bij Golanhoogte nabij – Ook erg onrustig bij Gaza: Hamas vuurde afgelopen nacht 31 raketten op Israël af   (Afbeelding: Getty Images (6)). In een uit vier groepen bestaande nieuwe Task Force gaan de Verenigde Staten en Israël zich actief voorbereiden op oorlog met Iran. Focus daarbij ligt op het verdrijven van de Iraniërs uit Syrië, en het vernietigen van het Iraanse nucleaire wapenprogramma. In Teheran zit men ook niet stil; daar heeft president Hassan Rouhani van zijn commandant voor het Midden Oosten, generaal Qassem Soleimani, te horen gekregen dat de strijdkrachten klaar zijn om eind dit jaar de Straat van Hormuz af te sluiten, en zo de olietransporten naar Amerika en Europa te blokkeren. Mogelijk zouden er ook plannen worden gemaakt voor raketaanvallen op de olie installaties in Saudi Arabië.  
2018-07-14 14:40:14 xandernieuws.punt.nl
Kutschenabfahrt
2018-07-14 14:37:45 schuetzenverein-soegel.de
Zondag 15 juli zijn de verleidingen groot om niet te gaan hardlopen. Je hebt de buik nog vol van de truck food, je was op de zwarte cross, een concert, een feest, vakantie, je bent onder de voet gelopen... Maar de verleiding om wél te gaan lopen is ook groot. Wie gaat er winnen, jij of je "innere Schweinhund'? We gaan het zien zondagochtend. Paddenoversteek, Jacco is er in ieder geval en Hans Onnink ook want die zorgt immers voor de koffie. En jij?
2018-07-14 14:01:30 businessrunners.punt.nl
Manfred Ahrens
2018-07-14 13:14:45 schuetzenverein-soegel.de
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:8ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl