Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Matteüs 13:24-33 24 ¶  Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25  Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26  Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. 27  De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28  Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29  Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30  Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’ ”’ 31  Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32  Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ 33  Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’ (NBV) De gelijkenissen tuimelen over elkaar heen in dit Bijbelgedeelte. Zo graag wilde Jezus van Nazareth duidelijk maken hoe het zit met de komst en de groei van dat Koninkrijk waar hij het steeds over heeft. Je denkt dat je het goede woord hebt verkondigd en dan zie je in een kerk de prachtige gewaden, de machthebbers, de show en  je hoort dat de armen en hun bevrijding verdwijnen achter eigenbelang en eerzucht. Hoe kan dat toch? Dat is het kwade dat altijd het goede zal vergezellen, pas als het Koninkrijk er echt is zal het kwade ten onder gaan. Moet je dan wanhopen en maar ophouden met de vertellen over dat Koninkrijk van eerlijk delen waar de minsten de belangrijksten zijn en er voor iedereen een plaats is? Welnee. Het groeit vanzelf uit tot het mooiste en het grootste dat we ooit hebben gezien. Zoals dus die mosterdboom die wij niet meer in die vorm kennen maar die we ons best kunnen voorstellen. Die gelijkenis met dat zuurdesem kunnen we ons misschien nog het beste voorstellen. Want wie wel eens brood bakt weet dat je van de gist maar een heel klein beetje nodig hebt om een heleboel lekker brood te kunnen bakken. Zuurdesem is net als gist en daar heb je eigenlijk nog minder van nodig. Zo kun je dus ook een ideale samenleving maken. Je hebt naar verhouding maar een paar mensen nodig die er echt in geloven, die het tot het bittere einde ook weten vol te houden. Deze vergelijking is van Jezus van Nazareth zelf.  De vergelijking die er aan vooraf gaat is op dit moment eigenlijk nog veel actueler. Die van het zaad en het onkruid. Biologen zeggen dan direct dat onkruid niet bestaat. Alle planten hebben hun doel en bestemming. maar de boer zal zeggen dat dat mooi is, maar als je graan hebt gezaaid dan wil je ook dat er graan groeit en geen distels of papavers of andere struiken. Van graan moet die boer z’n huishouding draaiende houden. Jezus wijst er op dat het voor de boer geen zin heeft om het onkruid er uit te gaan trekken. Lang hebben we gedacht dat we het onkruid wel konden vergiftigen maar daar komen we ook van terug. Uiteindelijk vergiftigen we onszelf daarmee. Laat het onkruid dus maar staan en verwijder het na het maaien. Het verwijderen van onkruid uit de samenleving nu heeft dus geen zin, en straffen moeten we maar aan de rechters overlaten, want dat wat verkeerd is moet benoemd worden en wie verkeerd doet verdient straf. Het enige wat we kunnen doen is bezig blijven voor een betere samenleving, dus moeten we steeds opnieuw mensen de kans geven opnieuw te beginnen maar dan op de goede weg. Jezus wijst daarbij op het mosterdzaadje, ongeveer het kleinste zaadje dat er is, maar het groeit uit tot een geweldige struik. We hebben daarom ook zelf de keus of we een mosterdzaadje willen zijn, als zuurdesem werken in onze stad, ons land, onze eigen wereld, of dat we onkruid willen zijn dat snel groeit, het grootste en het mooiste wil zijn maar dat het goede verstikt.
2017-07-24 08:12:26 basalk.punt.nl
Het is de nachtmerrie van elke muzikant, een buitenoptreden in de stromende regen waarbij het publiek wegblijft. Elke zondagmiddag zijn er concerten op het waterpodium de Waterlelie in De Leidse Hout en het kan best wel eens een beetje regenen, maar wat de Ordinary Herry Shoppers vandaag overkwam kan je gerust uniek noemen. Er was natuurlijk regen voorspeld voor vandaag, maar je hebt regen en regen. Op het moment dat de band begon brak er een wolkbreuk los en daar sta je dan te spelen zonder publiek.
2017-07-23 21:48:55 leidseglibber.punt.nl
Ik ben sinds begin december '16 weer in behandeling, maar dit gaat niet zo goed. Ik had al een intake gehad en meerdere onderzoeken en kwam BPD weer als hoofddiagnose. Maar mijn therapeut wil me daar niet voor behandelen, heb het al meerdere malen aangegeven. Vorige maand heb ik gezegd dat ik een andere therapeut wil en nu wordt dat allemaal intern besproken en blabla. Dat is niet het interessante. Maar ik had laatst ook een afspraak met de regie behandelaar en omdat het best slecht gaat (ik slaap al meer dan een jaar heel slecht), wil hij me Abilify geven. Anti psychotica waar je niet zo dik van wordt (en we weten allemaal dat ik al moddervet ben, dus dat het niet erger zou worden is wel ideaal). Ik wil hier eerst over nadenken en voors en tegens tegen elkaar afwegen. Hij wou me slechts een lage dosis geven, om mijn gedachtestroom in te perken zodat ik meer rust krijg en beter kan slapen. Maar alles watik vind erover, gaat over schizofrenie. En dat heb ik niet, dus ik vind het erg vreemd. Heb wel begrepen dat het vaker wordt voorgeschreven bij diverse stoornissen (en helpt niet altijd even goed). Waar ik nog meer mee zit, is dat het de laatste paar maanden niet zo goed gaat. Ben vrij suicidaal en het lijkt zo "opeens" en zonder aanleiding. Heb al 2x eerder geprobeerd te overdoseren, wat ik wel heb overleefd maar het heeft wel schade aangericht. Alleen nu zit ik al direct te denken of ik de Abilify ook kan overdoseren en ben bang dat ik dat ga doen als ik toegang heb tot zulke medicijnen. Ik word een beetje bang van mezelf af en toe. We all have excuses why, living in fear something in us dies.
2017-07-23 17:00:00 clarissa.punt.nl
  Photographer: Joop Klaasman [View profile] Title: Bjoerkoe Added: Jul 23, 2017 Captured: July 20, 2017 IMO: 9376787 Hits: 4 Location: Moerdijk, Netherlands Photo Category: General cargo ships built 2000-2010 (Over 3000gt) Description: Seen Barendrecht Holland on the river Oude Maas. 20-07-2017 19.05 hour.    
2017-07-23 16:45:00 brugbarendrecht.punt.nl
  Name: Nordic Sund IMO: 9375977 Flag: Norway International Register MMSI: 258714000 Callsign: LAIR6 Former name(s): - Clipper Sund (Until  2014 Jan 23)    
2017-07-23 16:43:21 brugbarendrecht.punt.nl
    Photographer: Joop Klaasman [View profile] Title: Steenbank Added: Jul 23, 2017 Captured: July 17, 2017 IMO: 5339743 Hits: 0 Location: Maassluis, Rotterdam, Netherlands Photo Category: Tugs Description: Seen Shipyard De Haas Maassluis Holland. 17-07-2017 13.56 hour.    
2017-07-23 16:38:59 zeeslepers.punt.nl
Algemene voorwaarden Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard. Auteursrecht Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf en zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto's rechtenvrij afgeleverd bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door die opdrachtgever en voor niet-commerciële doeleinden. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, sociale  media, etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven. Voor drukwerk, zoals flyers e.d. wordt door de fotograaf vooraf toestemming aan de klant gevraagd. Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel van de opdracht is. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf. Digitale bestanden Digitale bestanden worden alleen in jpeg formaat geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (jpeg-hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Christina Draaisma Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk. Copyright Het is niet toegestaan materiaal van Christina Draaisma Fotografie, beelden of teksten uit de website van Christina Draaisma Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden. Offerte Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Vergoeding Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding. Factuur en betaling Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen. Een opdracht voor een trouwreportage is pas definitief na betaling van een vast voorschot van   €  250,-. Annulering Bij een trouwreportage geldt dat als de opdracht binnen 3 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 1 maand wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. De aanbetaling voor reservering van de trouwdatum van € 250,- wordt niet gerestitueerd. Bij annulering van een foto opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht. Levering en verzending Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant. Aansprakelijkheid De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Christina Draaisma Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Christina Draaisma Fotografie en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. © Christina Draaisma Fotografie | 06-41090589 | KvK Groningen nr: 59823887 | IBAN NL86 INGB 0005 592 365  
2017-07-23 16:36:53 christinadraaisma.nl
10 Reincarnation Stories That Will Open Your Mind! Boy remembers past life as 1930's Hollywood actor and gives details in Oklahoma BBC 40 Minutes Documentary about Cases of the Reincarnation Type
2017-07-23 16:35:17 therealdarknessnews.punt.nl
De frambozenkever (Byturus tomentosus) is een kever die behoort tot de familie Byturidae. De lengte van de kever is ongeveer 5 millimeter, de kleur is lichtbruin. Opvallend is de lichte, sliertige beharing over het hele lichaam. De kop is wat omlaag gebogen, de tasters zijn 11-ledig en eindigen in een knotsvormige verdikking. De larve is rupsachtig van vorm en wit van kleur, heeft zes pootjes aan de voorzijde van het lichaam en donkere vlekken aan de bovenzijde. De larve wordt iets langer dan de kever: tot 7 mm. De frambozenkever komt voor in noordelijk en midden Europa. Hij komt ook voor in België en Nederland. De sterk gelijkende soort Byturus urbanus is de Noord-Amerikaanse tegenhanger. De volwassen kever vreet aan de bloemknoppen, jonge blaadjes en stuifmeel van frambozen-, bramen- en loganbesplanten, vooral bij warmer weer als de planten in bloei staan. De larven eten de bloembodems van vruchten, waardoor deze ernstig aangetast raken. Na ongever 7 weken stopt de larve met eten en verpopt zich onder de grond. De pop overwintert om in de lente als kever weer tevoorschijn te komen. Er is één generatie per jaar. De kevers zijn van april tot augustus te zien; de larven tot in september.bron: wikipedia
2017-07-23 16:03:00 utrechtseheuvelrug.punt.nl
Morning Light    'k Heb een boodschap   Opa wil, in ruil voor het gebruik van zijn tractor, muziek maken op erfpop....        
2017-07-23 15:14:20 blogzondernaam.punt.nl
Steeds meer migranten naar Europa die in hun thuislanden een zeker bestaan met een baan, een huis, een auto en genoeg geld opgeven omdat hier alles gratis zou zijn  Op weg naar gratis woningen, banen, auto’s, geld en seks – zaken die na aankomst een fata morgana blijken te zijn. (3) Eén van de voornaamste redenen waarom er almaar meer migranten naar Europa komen is de propaganda die mensensmokkelaars, maar ook reguliere media, linkse magazines en video’s verspreiden, waarin welkomstpremies van duizenden euro’s, hoge uitkeringen, snelle auto’s en gratis woningen met meubels en een zwembad worden beloofd, en als klap op de vuurpijl naar seks hunkerende rijke Europese vrouwen die in één magazine zelfs ‘sugar mama’s’ worden genoemd. Voor veel vluchtelingen die eenmaal in een Europees AZC terechtkomen is de realiteit dan ook een bittere pil.  
2017-07-23 14:41:44 xandernieuws.punt.nl
Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya
2017-07-23 11:56:07 therealdarknessnews.punt.nl
De gewone dwergspanner (Eupithecia vulgata) is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. De voorvleugellengte van de vlinder bedraagt tussen de 10 en 12 millimeter. De vlinder komt verspreid voor over het Palearctisch gebied. De soort overwintert als pop. De gewone dwergspanner is polyfaag op kruidachtige planten, maar ook op houtige planten en loofbomen. In Nederland en België is de gewone dwergspanner een algemene vlinder. De vliegtijd is van halverwege maart tot en met september in twee jaarlijkse generaties. bron: wikipedia
2017-07-23 11:21:33 utrechtseheuvelrug.punt.nl
  Jawel mijn voetennagels gelakt met puntjes erop en zal als ik tijd heb en niet vergeet foto's van vamiddag neerzetten later
2017-07-23 11:11:21 flop.punt.nl
Afgelopen donderdag gingen we nog maar een keer naar de Hoge Veluwe. En we kregen weer een warm welkom bij binnenkomst. Zelfs Huub stond al vroeg op zijn plek te entertainen. En waar hij vorige week nog zo'n fluwelen gewei had hingen nu de vellen erbij. Hij kijkt er wel een beetje treurig bij. We gingen nog even naar de hut en hoopte dat het nu binnen droog zou blijven. Helaas het was nog steeds nat maar we waren voorbereid en na het droogmaken bleef het ook droog . Het eekie zat eerst rechts in de boom en later zagen we (dezelfde?) links bij de bomen . Maar jammer genoeg kwam hij niet dichterbij. Wat is dit een schuwe vogel een boomklever het heeft lang geduurd voor ik een redelijke foto had. We hebben een paar uurtjes gezeten en kregen nog een bonus. Ver weg in de boom een zwarte specht. Zelf had ik geen goede foto dus met dank aan lief. Het was weer een prachtige dag. Wij hadden het de hele dag droog gehouden en thuis had het flink geregend.
2017-07-23 10:45:02 poekiedepoes2.punt.nl
Matteüs 13:16-23 16  Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! 17  Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. 18  Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19  bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20  Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21  Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22  Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23  Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ (NBV) De gelijkenissen van Jezus roepen soms misverstanden op, er zijn zelfs mensen die denken dat ze echt gebeurd zijn. Ze zijn echter voorbeelden bij het verhaal van Jezus van Nazareth over zijn Koninkrijk. En zo ingewikkeld was die gelijkenis van de zaaier toch niet. Iedereen heeft toch wel eens gehoord dat je je naast moet liefhebben als jezelf, en iedereen snapt natuurlijk ook wel dat het leven een stuk prettiger wordt als we allemaal niet tegen een ander doen wat we niet willen dat tegen ons wordt gedaan. Je kunt het wel horen, en misschien ook wel begrijpen maar er zijn nu eenmaal machtigen en rijken die er belang bij hebben de boodschap te verdraaien en twijfel te zaaien. Als het leven zo eenvoudig was dan was het een wanorde zeggen ze, de wetten zijn te ingewikkeld voor gewone mensen zeggen ze, de verdeling tussen arm en rijk kan nu eenmaal niet anders, zeggen ze, vrede moet met geweld afgedwongen worden, zeggen ze, we moeten bang zijn voor elkaar, zeggen ze. En steeds weer zijn er mensen die er intrappen. Jezus van Nazareth noemt mensen die hier intrappen dom, het leven in het Koninkrijk laten ze zich ontstelen. Ook zijn er mensen die het horen, het snappen, er blij mee zijn, halleluja roepen, de handen omhoog, het swingt de pan uit, maar als het op doen aankomt dan kijken ze niet verder dan hun neus lang is. Een persoonlijke relatie met een God, met heel veel bidden, is hen voldoende, van een rechtvaardige samenleving, van eerlijk delen, van alle mensen moeten er bij horen, willen ze niet weten. Soms sluiten ze zelfs mensen uit omdat die met een partner iets anders doen dan dat ze zelf doen, in plaats van mensen de plaats te geven in de samenleving die ze toekomt. Aan de oppervlakte lijkt het wat, maar wie dieper kijkt ziet dat het niks wordt met die mensen. En er zijn ook altijd mensen die er geen tijd voor zeggen te hebben, het werk, het gezin, het verkeer, de hobby’s alles gaat voor, alsof dat alles ook niet onderworpen zou moeten zijn aan die richtlijn van liefhebben van mensen, maar ja het horen en begrijpen laten ze langs zich heen gaan. Maar gelukkig zijn er ook mensen die het niet alleen horen, maar zelfs snappen en vooral: er naar handelen. Al die vrijwilligers in de zorg, bij telefonische hulpdiensten en in de zomer in zomerkampen voor minima, op boten voor gehandicapten, op vakantiereizen met verstandelijk gehandicapten, op jeugdkampen met buurthuizen, bij Amnesty International, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen en vul zelf maar in. Er is zoveel dat met de werkers in het Koninkrijk nog wel een aantal columns gevuld kunnen worden vullen. Zoek dus maar in je eigen omgeving uit waar je straks na je vakantie aan de slag wil gaan. Want pas als iedereen meewerkt komt dat Koninkrijk er ook echt. Wat we voorlopig kunnen doen is sporen van dat Koninkrijk zichtbaar en hoorbaar maken. Zoals vrouwen eens deden bij de vliegbasis Volkel op hun kamp tegen kernwapens, zoals vrijwilligers in Amsterdam doen bij de gevangenissen voor asielzoekers om te laten zien dat er in ons land ook mensen wonen die een menswaardige behandeling voor vreemdelingen willen. Een honderd of zestig of dertigvoudige oogst ligt op je wachten, kun je nagaan wat je kunt mislopen.
2017-07-23 07:12:40 basalk.punt.nl
Jij nam geen genoegen met een placebo Jouw lichaamstaal kon niets verhullen. Mannen en vrouwen, ze keken graag naar jouw onverwachte onbevangen schoonheid. Meisjes en jongens ze luisterden graag naar jouw liedjes. Je had wat de mensen muze noemde, je was begaafd en muzikaal. Ze hadden je gevraagd voor een toespraak over liefde en vrede in de wereld, en de ware betekenis van vriendschap, maar je weigerde, je was geen podiumbeest, veel te verlegen voor een toespraak voor een zaal met onbekende mensen. Je deelde jouw kennis over de betekenis van het leven slechts met vrienden, die er over wisten, en die het niet erg vonden dat je geen podiumbeest was. Ze hadden je een mandaat kunnen geven, om een perfecte analyse te maken van alle oorlogshandelingen, die er in een eeuw tijd werden uitgevoerd. En als je dat mandaat had gekregen, was je na het schrijven van het onderzoeksrapport zo moe geworden dat je snakte naar de eenvoud van de liefde, want waar liefde was bestonden geen oorlogen. Je kreeg het mandaat niet, je begon te lezen in een verhaal geschreven door een onbekende schrijver, die beweerde dat hij in Amsturia woonde, maar je had geen idee of het waar was. Het was maar de vraag of jij wist waar je aan begonnen was, toen je er voor gekozen had het verhaal van die schrijver te gaan lezen. Je verwachtte misschien te veel, en je had misschien te weinig in gedachten. Je was hier voor een liefdesgeschiedenis dacht je. Zo'n romantische gebeurtenis die zich telkens weer afspeelde tussen twee mensen die veel voor elkaar voelden, maar je voelde niet veel hechting met dit verhaal. Je durfde je niet te binden, de fantasie van de schrijver deed je aarzelen. Moest je daar wel in mee gaan, je woonde zelf in een dorp op het platteland, en je vond de stadsbewoners maar vreemde mensen. Je dacht dan ze anders met de liefde omgingen, veel minder romantisch dan zoals jij het had geleerd. Het was ook moeilijk om bij een verhaal direct te voelen, dat er iets wonderbaarlijk ging gebeuren, het was niet gewoon zichtbaar zoals in de natuur. Je wist niet wie de schrijver was, het kon iedereen zijn, een intelligente heer, een kwajongen of een schavuit. Woorden zeiden niet zoveel als je het heerschap niet kon zien. Misschien babbelde hij maar een eindje weg, en interesseerde het hem niet wat ze over hem dachten, zolang ze zijn verhaal maar lazen. Misschien liep hij wel verward in de supermarkt, en was hij die meneer die steeds andere burgers in de weg liep. Misschien had hij een mandaat gekregen om over een liefdesgeschiedenis te schrijven, maar wist hij zelf niets over de liefde, en verzon hij alles naast het nachtkastje. Waarschijnlijk was hij net als jij geen podiumbeest, maar hield hij de geheimen over het leven voor zichzelf zonder deze met zijn lezers te delen, Het was maar de vraag of hij jouw aandacht wist vast te houden, deze eerste dag, die zojuist was begonnen met bruisende champagne en de belofte om het dit jaar, het laatste jaar van de eeuw allemaal beter te doen, dan die honderd jaar die voorbij waren gegaan, met alles wat de mensheid had te bieden, aan oorlog en drama en ziekte en bedrog. Misschien moest de schrijver honderd jaar wachten, en dan eens met zijn verhaal gaan beginnen. Dan konden we zien of er nog iets over was van wat hij ooit heeft beweerde. Maar waarschijnlijk werd hij niet zo oud, en stopte jij voortijdig met het lezen van dit verhaal. Of gaf je hem een mandaat om zijn verhaal nog eens opnieuw te herschrijven, maar dan zonder geweld, agressie en onbehoorlijk gedrag. Je haalde hem over om zijn podium vrees te overwinnen. Jouw lichaamstaal kon niets verhullen, je was verliefd op de schrijver van dit verhaal. Het was de eerste dag van het laatste jaar van de eeuw, de mensen in Amsturia liepen nog te geeuwen, en boven de huizen in de steeg bij de haven, vlogen en krijsten de meeuwen. Het leven was voor jou lang niet altijd gemakkelijk, maar een ding wist je zeker: Je nam geen genoegen met een placebo voor wat jij beschouwde als de echte liefde.   © mobar. Dit werk blijft te allen tijde eigendom van de auteur. Zonder zijn/haar toestemming mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen.         Een ontroerend en weemoedig verhaal; met een tikkeltje spijt aan het einde. Mooi!   Maart 2017
2017-07-22 23:54:47 mobar.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:11ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl