Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Nadat ik vanochtend mijn fiets uit de schuur had gehaald zette ik hem op zijn kop neer in de gang. Want toen ik gisteren het bruggetje bij de Prinses Irenelaan in Voorburg over reed liep voor de tweede keer mijn ketting eraf. Dat was afgelopen vrijdag ook gebeurd toen ik de tramrails van lijn elf net na het beginnen met rinkelen van de bel en het gaan knipperen van het oranje waarschuwingslicht overstak. In beide gevallen ging reed ik wat te hard over een hobbel, maar daardoor moet dat natuurlijk niet kunnen gebeuren. Conclusie: de ketting stond te slap gespannen. Dus vandaar mijn fiets op zijn kop en de moeren van mijn achterwiel losgedraaid en de kettingspanner (?) aangedraaid. Ineens realiseer ik met dat er twee kettingspanners hadden moeten zijn. Of vergis ik me? Hoe dan ook hoop ik dat mijn actie ertoe leidt dat de ketting er niet meer afloopt. De rit was met een mooie ronde gemiddelde snelheid: 20 kilometer per uur. En ik deed er 40 minuten over.  
2016-12-07 11:26:34 opdefietsnaarjewerk.punt.nl
Weihnachtsgruß Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern, Uniformierten und Mitgliedern der Schießgruppe für die geleistete Mitarbeit und den guten Schießergebnissen im Jahr 2016 und wünscht allen Mitgliedern und Freunde des Sögeler Schützenverein ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2017. Oberst Heinz Robbers  
2016-12-07 10:46:34 schuetzenverein-soegel.de
In september / oktober 2015 zijn wij 2 weken naar La Palma geweest. Dit is een prachtig eiland behorende bij de Canarische Eilanden. Het is een eiland voor wandelaars en natuurliefhebbers. Stranden zul je hier niet veel vinden maar natuur des te meer. Uitgestrekte kale lavavelden met vele (kleinere) vulkanen in het zuiden, een gigantische vulkaan in het midden en weelderige laurierbossen in het noorden. Klik hier voor een uitgebreid reisverslag.
2016-12-07 10:44:32 petraenpaul.nl
Streamer Oudste kleindochter werd tien jaar. Ik twijfelde over wat ik de jarige geven zou en vroeg haar vader om advies. “Wat dacht je van een streamer?”, zei zoon. Ik dacht niets. Ik had geen idee wat dat was.
2016-12-07 10:34:56 deruiter5.nl
EmpathiePlus™ - is een coaching/consultancy praktijk waarin mensen worden begeleid, gecoacht die zich (weer) op hun talenten willen focussen in plaats van op ´beperkingen´. Joop Stroes handelt daarbij vanuit de dingen die hem drijven,  zijn intrinsieke motivatie om een ander te helpen zijn eigen kracht te (her)vinden en van daaruit te leren handelen. Daarbij staan betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel. Maar ook eerlijk, verantwoordelijk en veilig. Wanneer je bij  hem een coaching traject ingaat voelt hij zich  medeverantwoordelijk voor het welzijn van zijn cliënt. Natuurlijk draag  deze uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar  eigen daden en gedrag maar door  zijn betrokkenheid reikt  Joop handvatten aan om sterker in de schoenen te staan. Met zijn deskundigheid en ervaring creëert Joop een situatie, omgeving waarin de cliënt zich veilig voelt en is.  Uit dit stuk zou ik allen persoonlijke halen. Echt beschrijven. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt overziende lijkt het vaak dat wanneer wij het over mensen hebben we vaak vergeten dat we het over levende wezens hebben die naast dat ze over allerlei competenties moeten beschikken ook nog hun eigen voorkeuren, verlangens, motivatie en emoties hebben. Bij de meeste bedrijven staat de productiviteit centraal. Er worden termen gebezigd als ´Human Capital´ waardoor op zijn zachtst gezegd de indruk ontstaat dat de MENS niet meer centraal staat, het ZIJN er niet (meer) toe doet maar dat alles uitgedrukt wordt in GELD. Aan alles hangt een prijskaartje. Maar sommige dingen zijn nu éénmaal onbetaalbaar, zijn niet in geld uit te drukken.  Stress de grootste oorzaak van ziekteverzuim  Met een maatschappij die overspannen is doordat de meeste bedrijven gericht zijn op het opvoeren van productie en het verhogen van de winst, ook wel opbrengstgericht denken genoemd is het logisch dat er op een gegeven moment stress ontstaat. Bij machines kunnen we niet onbeperkt de productie opvoeren. Op een bepaald moment begeeft de machine het. Bij mensen geldt dat net zo. We kunnen niet ongelimiteerd de druk op werknemers opvoeren om de winstcijfers te verhogen. De prijs die bedrijven, en uiteindelijk de werknemer die afhaakt, daarvoor betalen staat mijns inziens niet in verhouding tot de gevraagde prestatie. Integendeel, eenmaal een burn-out gehad blijft te veel stress een zwakke plek bij de persoon in kwestie. En dat is niet in geld uit te drukken.  Stress is, in Nederland, met 49% oorzaak nummer 1 bij ziekteverzuim. Daarbij is geen rekening gehouden met fysieke klachten als gevolg van stress of hartproblemen als gevolg van stress. Met name komt stress voor bij mensen jonger dan 35 jaar. Wanneer deze generatie al in de problemen komt door overspannenheid, burn-out, wie moet dan straks de oudere generatie opvolgen? En als we het dan toch hebben over het in geld uitdrukken van ziek zijn, een zieke werknemer kost een werkgever al snel €250 per dag (doorbetaling loonkosten, verminderde productiviteit etc.). Daarbij nog geen rekening houdend met re-integratie kosten, arbodiensten enz. Stress heeft verschillende oorzaken. Bij werk gerelateerde stress valt vaak de term werkdruk. Werkdruk die vaak ontstaat door een te hoge belasting van de werknemer om de (te hoog) gestelde productiecijfers maar te behalen. Meestal wordt als eerste gekeken naar de hoeveelheid werk die iemand heeft. Als dat kwantitatief te veel is vindt er een herverdeling van taken plaats. Als het kwalitatief te veel is wordt er gekeken of iemand het werk wel aan kan. Heeft de persoon in kwestie de ´skills´, de juiste opleiding, de juiste persoonlijkheid voor die specifieke functie. Vaak gebeurt het dan dat mensen naar een training gaan om aan ´zwakheden´ of ´beperkingen´ te werken.   Maar wat er niet inzit komt er ook niet uit! Je kan van sommige dingen de scherpe randjes halen maar iemand die zal nooit extrovert worden als hij van nature introvert is of andersom. Iemand die van nature onder tijdsdruk moet werken, zal nooit ruim van te voren gaan plannen.  Conatie En dáár komt conatie om de hoek kijken. Conatie is afkomstig van het Latijnse ´conatus´. Conatie zegt iets over je drijfveren, hoe je instinctief handelt, je mentale energie. Iedereen beschikt over conatieve kwaliteiten. Deze verzameling van conatieve kwaliteiten geven je Modus Operandi (M.O) aan. Mensen die teveel handelen tegen hun natuur in, ervaren stress. En teveel stress..  tja, dat weten we ondertussen. Kortom: bij Empathie Plus™ wordt er gekeken of de juiste persoon op de juiste plek zit. Dat gebeurt uit het oogpunt van zowel de werknemer als werkgever. Meer dan 40 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die hun conatieve talenten kunnen inzetten niet alleen veel gelukkiger maar ook veel productiever. Een win-win situatie dus voor werknemer én werkgever. Daarnaast verbetert de teamsynergie ook nog aanzienlijk. Kolbe™, het model waar Empathie Plus™ mee werkt, heeft bewezen dat teams zonder synergie gedoemd zijn te mislukken.  Kolbe™ maakt synergie ook: Definieerbaar Meetbaar Voorspelbaar Verbeterbaar  Conatieve talenten Iedereen heeft talenten. Door te kijken naar jouw talenten blijf je bij jezelf. Wanneer je kijkt naar je ´beperking´ spiegel je je aan een ander. Wat voor jou een ´beperking´ is, is voor de ander een talent.  Iedereen heeft ´God-given talents´, talenten die aangeboren en onveranderlijk zijn. Daarom is ieder mens ook uniek. Slechts 5% van de wereldbevolking heeft precies dezelfde talenten als jij. Deze talenten worden ook wel conatieve talenten genoemd en zeggen iets over: De dingen die je drijven Je instinct Je mentale energie Je innerlijke kracht Noodzaak Deze conatieve kwaliteiten of talenten worden beschreven in het Kolbe™ model. Meer daarover kan je vinden op www.empathieplus.nl/kolbe-model.  EmpathiePlus™ maakt gebruik van het Kolbe™ model om jouw conatieve talenten in kaart te brengen. Een model wat niet gaat over goed/fout, of over zwakheden. Je bent goed zoals je bent! En wanneer je jouw conatieve kwaliteiten weet te toe te passen in je werk ben je niet alleen veel gelukkiger, ervaar je minder stress, maar ben je ook veel productiever. Een win-win voor werknemer én werkgever. De ondertitel van de visie waar Empathie Plus™ voor staat is Omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar betekent voor mij om je de weg te wijzen om een door op jouw eigen authentieke manier jezelf te zijn. En daarmee succesvol!  
2016-12-07 09:33:26 empathieplus.nl
Romeinen 16:17-27 17 ¶  Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg, 18  want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. 19  Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad. 20  De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u. 21 ¶  Timoteüs, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius, Jason en Sosipatrus, mijn volksgenoten. 22  Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. 23  Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten. 24 25 ¶  Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, 26  maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen27  aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen. (NBV) De geleerden zijn het er over eens dat de brief van Paulus aan de Romeinen ook echt van Paulus is. Toch mag je je afvragen wie dan toch die Tertius is. Want die staat toch genoemd als hebbende de brief opgeschreven. En in de dagen van Paulus was het de gewoonte om diepzinnige brieven of traktaten te publiceren en te verspreiden onder de naam van beroemde mensen. Er zijn ook brieven bekend die eerst toegeschreven werden aan Paulus maar later niet meer. Er zijn ook Evangeliën bekend die niet in de Bijbel staan maar die veel later zijn geschreven in de hoop dat ze in de Bijbel zouden worden opgenomen. Je moet daarom met Bijbelboeken redelijk voorzichtig zijn om ze als zodanig te erkennen en ze toe te schrijven aan iemand naar wie ze genoemd zijn. Maar Tertius wordt door de geleerden die hier lang en intensief op hebben gestudeerd beschouwd als een secretaris. Jesaja had ook een secretaris en Paulus had er verschillende. Je leest al in het boek Handelingen dat er altijd een gezelschap was dat Paulus omringde en hem hielp. Dat gezelschap was kennelijk groter dan in het boek van de Handelingen soms wordt genoemd. Ook in dit laatste gedeelte van deze brief aan de Romeinen kun je zien dat de boodschap belangrijker is dan de personen die de boodschap verspreiden. Terloops wordt iemand als Erastus vermeld die de gelden van de stad Efeze beheert, dat moet een belangrijk bestuurder zijn geweest. Maar extra belangrijk is hij dus niet. Dat zou voor ons ook zo moeten zijn. Wie er zorgt dat alle volken zich houden aan het gebod van heb Uw naaste lief als Uzelf is niet zo belangrijk. Ieder van ons kan zorgen dat in eigen omgeving de kiem daarvoor wordt gelegd, samen kunnen we er voor zorgen dat het een beweging wordt en sommigen van ons worden geroepen om een functie te bekleden waarbij ook de leiders van ons volk of van volken daarop kunnen worden aangesproken. De laatste paar verzen van deze brief zijn overigens bij het overschrijven later nog wel eens in het ongerede geraakt. Soms wordt aangenomen dat de brief eigenlijk stopt bij vers 24, een vers dat al niet meer in alle handschriften voorkomt. De verzen die daarna komen staan dan in hoofdstuk 14 of hoofdstuk 15. Zoals ze hier vertaald en geplaatst zijn is het meest veilige en wordt door geleerden als het meest verantwoorde aangenomen. Erg belangrijk is het niet. Voor ons argeloze lezers van vertalingen van de Bijbel in het Nederlands gaat het er om te handelen met de boodschap.  Voor ons klinkt het dus als heb Uw naaste lief als Uzelf, laat iedereen daaraan meedoen en zet dat in de gemeenschap voorop, ook voor anders denkenden en anders gelovigen. Pas als iedereen ontdekt dat het gaat om de zwaksten de minsten zal men gegrepen worden door de boodschap van Jezus van Nazareth en de God van Israël. Daar mogen we elke dag weer aan werken, ook vandaag weer.
2016-12-07 08:29:14 basalk.punt.nl
 
2016-12-07 06:26:49 habadroomt.punt.nl
En deze woensdag wisselen we St Nicolaas om voor: St Pannekoek!   Ook zin gekregen om st Pannekoek te vieren?      
2016-12-07 04:21:57 blogzondernaam.punt.nl
Zo nu en dan zijn er van die dagen dat je prachtige spiegelfoto's kan maken langs de Leidse grachten. Zaterdag was ik op het Rapenburg en viel mijn oog op de prachtige spiegelingen in het water. Dan pak je toch weer even je camera en maakt een paar foto's. Je zou bijna denken dat Leiden zo krap is dat we de auto's en de fietsen in de gracht moeten stallen. Het is uiteraard een spiegeling van het Rapenburg met de oude grachtenpanden en de universiteit.
2016-12-06 22:45:19 leidseglibber.punt.nl
Dat Douglas Greer uitmunt in een hoge productie kan niet bepaald worden gezegd. Tien jaar na zijn goed ontvangen debuutalbum “Just A Man” komt hij pas eens met de opvolger op de proppen. Het is niet zo dat de goede man heeft stilgezeten. Zijn optredens voerden door de VS en Europa. Ook Nederland heeft hij diverse keren bezocht. Multi-instrumentalist Mark Hallman (drums, bas, zang en alle andere instrumenten), die ook voor de productie en techniek zorgde, haalde David Grissom (gitaar), Bradley Kopp (gitaar), Michael Ramos (piano) naar de studio. Op “Baja Louisiana” staan elf door Greer zelfgeschreven nummers. En wat voor nummers. Zoals het een beetje singer-songwriter betaamt zijn het elf kleine verhaaltjes verpakt in een muzikaal jasje. En het gaat ook nog ergens over. Denk bijvoorbeeld aan “Take My Name Off Your Facebook Page”, waar de titel aan aanduidt waarover het gaat. Muzikaal zitten we ergens tussen de betere country en countryrock, zoals een Steve Earl die nummers van Townes van Zandt speelt. Een prima cd met voor mij als beste nummer het rockende “Christmas In Travis County Jail” Website: www.douglasgreermusic.com
2016-12-06 21:10:43 barnowlblues.punt.nl
ACHTERVELD Nog geen enkele keer wist De Dreef dit seizoen te winnen. Tegen Achterveld lukte de Utrechters ook niet om te winnen, maar dat scheelde maar weinig. Dankzij een late treffer van Mark de Ridder werd die blamage voorkomen: 3-3. Achterveld lijkt het een beetje kwijt. Uit de laatste drie duels werden slechts twee punten gepakt. Hierdoor is de achterstand op koploper Zwaluwen Utrecht fors opgelopen. Juist tegen De Dreef mochten er geen punten verspeeld worden, maar dat gebeurde wel. ,,Het was heel matig wat we vandaag lieten zien'', vond Janco Heimgartner. ,,Eigenlijk is Achterveld gewoon ook een laagvlieger en moeten we blij zijn dat we al zoveel punten hebben. ''Mike van Ruitenbeek zette Achterveld op voorsprong. Daarna bleken de 'oranjehemden' verdedigend weer erg kwetsbaar. ,,Het was soms weer open huis achterin'', mopperde Heimgartner. ,,Als wij in de aanval de bal verloren waren ze vaak met twee of drie passes voor ons doel. ''De thuisploeg scoorde twee keer, daarna scoorde Van Ruitenbeek nog een keer: 2-2. In de tweede helft kwam De Dreef al vroeg op voorsprong en zag het er somber uit voor Achterveld, dat ook nog eens met tien man verder moest toen Michiel Vrijhoef de rode kaart kreeg voor een te laat ingezette tackle. Juist in ondertal ging Achterveld weer beter voetballen en prompt werd het gelijk door De Ridder. Even daarvoor was een treffer van Rudy Baalman afgekeurd vanwege buitenspel. ,,Volgens mij stond Rudy geen buitenspel'', oordeelde Heimgartner. ,,Dat we vandaag niet gewonnen hebben komt vooral doordat we te veel pieken en dalen hebben in één wedstrijd. Het zou mooi zijn als die dalen eruit gaan.''
2016-12-06 20:24:50 achterveldselectie.punt.nl
Een heel eerlijk verhaal. Ik verplichtte mijzelf net weer wat leuks te posten op mijn website. Toch wil ik niet langer een masker dragen. Niet langer de schijn ophouden als mensen doorhebben dat het niet zo goed gaat. Ik wil niet langer meer liegen.      Want dit ben ik. Laura van Kaam. 18 jaar. Met de diagnose: Zware depressie.    Ik weet nog goed dat ik vroeger dacht: Hoe kun je mensen achter je willen laten? Hoe kun je jezelf beschadigen? Hoe kun je zo’n pijn hebben in je hoofd? Allemaal vooroordelen waar ik nu zelf een antwoord op heb. Leven met een depressie is eigenlijk geen leven, maar overleven.    Maandenlang wist ik niet wat er met mij aan de hand was. Ik voelde me zo ongelukkig. Ik ging door, maar steeds legde ik de fout bij mijzelf. Haast niemand wist er van. Ik volgde therapie, ook dat wisten maar een aantal mensen, maar voor mijn gevoel kwam ik geen stap verder. Dat ik mij niet goed voelde, dat was duidelijk. Maar hoe kon dat dan? Dat ik de ziekte van pfeiffer had maakte dat ik non-stop erg moe was. Toch sliep ik maar 3 uur per nacht. Ik putte mijzelf volledig uit en kon de pijn in mijn hoofd niet langer verdragen.    Mijn allereerste nacht in Den Haag bracht ik niet door in mijn nieuwe huisje, maar samen met de allerliefste politieagenten van de stad even op een veiligere plek. Later ben ik overgedragen naar de spoed-en crisiszorg, maar ik mocht gelukkig wel weer naar huis.   Ik kreeg de diagnose. Ik vond het moeilijk om te horen dat ik ‘ziek’ was, en een ‘patiënt’ van hen was geworden. Ik schaamde mij en voelde mij schuldig. Zelfs mijn ouders wisten het niet. ik heb het hen laten weten via een brief.    Na een weekje bleek het alleen thuis toch niet veilig genoeg, ik zorgde niet goed voor mijzelf en had een contract gesloten met mijn bed. ;-) Niet bepaald handig want ik viel ongeveer 5 kilo af.    Maar dat is ruim 3 maanden geleden. In al die tijd krijg ik goede begeleiding van artsen en ben ik al weer wat aangesterkt in de kilootjes. Medicatie maakt me soms wat ‘stoned’ haha, maar dat heb ik er wel voor over om een dag dragelijk te maken.   ‘Depression is living in a body that fights to survive with a mind that tries to die’. Bam. Die klinkt heftig. Maar het uitleggen van een depressie is zo moeilijk. De tegenstrijdigheid die ik voel geeft dus soms een onverdraaglijke pijn, ik weet soms niet welke stemmen in mijn hoofd nou daadwerkelijke de mijne zijn.    Misschien is het het best te beschrijven met de foto. Die heb ik te danken aan Annegien Schilling. We hadden elkaar slechts een paar minuten gezien tijdens een optreden, maar we spraken daarna af om eens gezellig samen foto’s te maken. De dag was oprecht gezellig! We kwamen aan de praat en ze vroeg me even later of de echte Laura durfde te laten zien, en die kwam naar boven. Deze foto zegt hoe ik me voel, het is de strijd tussen het zwarte en het witte.   Graag wil ik duidelijk maken dat ik dit bericht niet schrijf om medelijden te creëren. Alles behalve dat! Naast dat ik er nu voor uit wil komen, heb ik nog een doel: Ik hoop dat depressie eerder opgemerkt wordt zodat mensen op tijd hulp krijgen. Voordat mensen in de situatie komen waar ik mij in begaf… Gelukkig kwam de hulp voor mij net op tijd.    Ik kan beloven dat ik er alles aan doe om beter te worden. Om deze rotziekte uit mijn hoofd te krijgen. Het zal een moeilijk en zwaar proces worden, maar ik beloof mijn best te doen.   Ondertussen woon ik dus weer thuis in de Achterhoek. Dat doet me super goed. Ik heb fantastisch lieve mensen om me heen die mij hier doorheen sleuren. Daar ben ik mij ongelooflijk van bewust en ook erg dankbaar om. Binnenkort begint mijn behandeling en ga ik weer naar Den Haag. Om te zorgen dat ik niet alleen ben, heb ik mezelf een heeeeeeul lieve kitten cadeau gedaan die me daar gaat vergezellen…. Wat doet dat me goed!!!!! Ze kon natuurlijk maar 1 naam krijgen: Buddie! Mijn buddy!   GOED BERICHT: Ik blijf lekker muziek maken en optreden. Daar krijg ik energie van! En we zijn bezig met fantastische concerten plannen. Want ik doe mijn best om te zorgen dat het snel beter gaat en ik blijf gewoon doen waar ik voor gemaakt ben: muziek overbrengen!!   Lieve mensen, dit ben ik, Laura van kaam, 18 jaar. Ik ben op dit moment ziek maar dat zegt NIETS over hoe graag ik verder wil. Ik ga mij hier uit vechten en wil de depressie de baas worden!   Mensen die mij kennen weten wat ik om 12u ’s nachts zeg… 00:00 = Happy New Day! Elke dag is een nieuwe dag!   Ik hou jullie op de hoogte en blijf dus vooral lekker doorgaan met de muziek! En… Durf te praten! (Zegt dit 18 jarige meisje die met trillende vingers nu op ‘Plaatsen’ klikt….!)   Heel veel liefs, Laura
2016-12-06 18:25:12 lauravankaam.nl
Na de moord: Duitse overheid waarschuwt bevolking tegen islamofobie in plaats van tegen islam – Burgemeester München nodigt migranten uit op jongerenfeest, die randen vervolgens talloze meisjes aan – Sharia rukt op: Moslims vernielen in tientallen warenhuizen kerstbomen en kerstartikelen  Hoe politiek-correct gehersenspoeld moet je zijn als je zelfs je eigen dochter postuum offert op het altaar van de islamisering van je land? De brute verkrachting van en moord op de 19 jarige dochter van een Duitse EU official door een Afghaanse moslimmigrant deed veel stof opwaaien. Wat er daarna gebeurde grenst echter aan het ongelooflijke, om niet te zeggen waanzinnige: de ouders van het vermoorde meisje grijpen haar begrafenis aan om geld op te halen voor een pro-migrantenorganisatie, die ervoor ijvert om het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers geheel stop te zetten.  
2016-12-06 17:55:40 xandernieuws.punt.nl
Jawel hoor, ik ben weer eens ziek, niet zo erg hoor, er hoeven geen fruitbakken gestuurd te worden! Het zat er al een tijdje aan te komen, maar omdat het niet uitkwam negeerde ik de symptomen. En een paar weken geleden had ik al een muziekrepetitie gemist omdat ik ineens koorts had, dus nu kon ik even niet ziek zijn! Vorige week dinsdag was ik tijdens de repetitie bekaf..... oké, ik had veel geblazen.... eerst met het "jeugdorkest" (eigenlijk opleidingsorkest, sommige helpers van de jeugd zijn al lang en breed aan hun tweede jeugd bezig...... maar hoe meer beginnelingen erbij komen, van welke leeftijd dan ook, hoe minder hulp van de oude knarren er nodig is....  ik ben de oudste, maar op dit moment de enige sax daar), daarna het fanfare-orkest en na afloop nog even kerstliedjes met een kleine groep om bij het kerstfeest in "Swaensborch" te spelen..... best veel, maar de vermoeidheid was eigenlijk abnormaal, maar ja, ik heb dat wel eens vaker. De volgende dag was ik nog futloos en die avond kreeg ik steken in mijn hoofd.... auw.... dat was donderdags weer over, maar de fut was nog niet terug.... ik had plannen, ik zou cadeautjes kopen.... voor een verjaardag, voor Kerst en gewoon even lekker winkelen, ik was dat al eerder van plan geweest, maar toen kwam er iets tussen......  geen goed plan, dus ik bleef thuis.... vrijdags was ik nog minder fit, maar ging toch zwemmen.... ja ik weet het, dom, maar ja, ook dat had ik de laatste tijd al vaker overgeslagen en er was koffiedrinken na afloop en we vierden Sintfeest.... dus toch maar gegaan. 's Middags kreeg ik een beetje keelpijn.... ach, een beetje, gaat wel over. Ik ging 's avonds naar de kapelrepetitie, want binnenkort een kerstconcert en nog een ander kerstoptreden..... toch maar gaan. Een paar keer werd mij gezegd dat ik harder moest spelen, want wat ik speelde had niemand anders, dus ik moest te horen zijn.... het ging niet..... regelmaitg stopte ik even, als het mogelijk was op momenten dat het niet opviel, als ik een lange noot had bijv. die veel anderen ook hadden.... na afloop snel naar huis. Zaterdardag werd ik wakker met een stekende keelpijn aan één kant..... echt heftig.... dat leek toch echt wel op een keelontsteking... maar ja, 's morgens is zoiets altijd erger en ik had belooft foto's te maken voor iemand en dat vond ik zelf ook wel leuk.... dus dat deed ik en nam gelijk een paae boodschappen mee..... de rest van de dag hield ik mijn gemak onder een deken op de bank. Zondag..... nee, nog steeds niet winkelen.... dat moest gewoon weer even wachten..... en maandag.... nog steeds keelpijn, maar wel een stuk minder, niet fit, maar ook niet ziek (zoals het eigenlijk al dagen was), dus ik ging gewoon naar ons clubgebouw om koffie te zetten voor de yogagroep. Op de terugweg even wat boodschappen meenemen, ik kwam er toch langs.... en weer onder mijn dekentje..... het zal nu wel snel opknappen! Vandaag (dinsdag) belde ik mijn vriendin dat ik niet kwam....ik was nog steeds niet goed en zij past op haar kleinkind van ruim een half jaar.... ik wik dat ukkepukkie niet aansteken en voor mijzelf was het ook beter...... ik viel steeds un slaap.... kwartiertje wakker, een paar uur slapen..... vanavond wordt de beste Sint uitgezwaaid, hij gaat weer terug, altijd een mooi feest..... daarna een fanfarerepetitie..... ik had gisteren al bedacht dat ik de Sint beter kon overslaan en alleen naar de repetitie gaan......  maar vandaag had ik wel door dat dat niet slim zou zijn......  Pas in de middag lukte het mij om wat langer wakker te blijven..... maar ik blijf thuis! Echt, ik ben gewend te luisteren naar mijn lichaam, ik weet zo ondertussen hoe dat lichaam van mij reageert, als kind deed ik al met alles mee dat er heerste, ik ben het dus gewend.... maar soms komt het zo verschrikkelijk slecht uit en als ik alleen maar niet fit ben wil ik niet steeds alles afzeggen!!! Morgen zal ik nog steeds niet gaan winkelen..... nu heb ik nog keelpijn, maar ik heb het idee dat ik morgen een stuk fitter zal zijn..... ik merk dat er dingen anders zijn.... vaak een voorbode van opknappen.... maar  zelfs dan kan ik morgen beter nog even rustig aan doen. Hopelijk ben ik dan donderdag voldoende opgeknapt, ik heb dan een afspraak met kennissen.... als het doorgaat natuurlijk, want ook bij hen loopt het niet altijd volgens de planning..... maar als ik opgeknapt ben hoef ik niks af te zeggen.... dan vrijdag overdag weer rustig aan en dan zien we wel verder.  Nee, ik ben niet flink ziek, het valt allemaal wel mee, maar net te ziek om door te blijven gaan..... uit ervaring weet ik dat ik niet te lang moet doorlopen, want daar staat een straf op van maandenlang kwakkelen! Ik ben nou eenmaal een kneus.....  pech gehad. Welterusten    
2016-12-06 17:50:48 opoegaatdigitaal.punt.nl
Lenze Hofstee beste kerel, mag ik je een onbeleefde vraag stellen: ben je miljonair? Op de boot vanaf Vlieland kwam ik Lenze met Swarovski-kijker al eens tegen in 2009, zonder te weten hoe ontzettend gehaat hij is door vrijwel alle vissers.
2016-12-06 17:47:07 visserijnieuws.punt.nl
  Name: Talnakh IMO: 9404039 Flag: Russia MMSI: 273348820 Callsign: UBAF9  
2016-12-06 17:17:12 brugbarendrecht.punt.nl
  Name: Geneva Queen IMO: 9638642 Flag: Marshall Islands MMSI: 538004774 Callsign: V7YZ8  
2016-12-06 17:15:14 brugbarendrecht.punt.nl
  Name: Locomotion IMO: 9667423 Flag: Liberia MMSI: 636016044 Callsign: D5ED2  
2016-12-06 17:13:43 brugbarendrecht.punt.nl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ KANS OP (ZWARE) SMOG.WESTEN SMOG CODE ORANJEREST VAN NEDERLAND SMOG CODE GEELER KOMEN WAT SLUIERWOLKEN OP ONS AF.DE TEMPERATUUR DAALT WEER.IN MAASTRICHT WERD EEN TEMPERATUUR VAN 8,9º GEMETEN.IN HET OOSTELIJK DEEL KWAM DE TEMPERATUURNIET HOGER DAN EEN GRAAD OF 4.DOORDAT HET BIJNA WINDSTIL IS BLIJFT ER VEEL FIJNSTOFIN DE LUCHT HANGEN. HET IS VERSTANDIG ZOVEEL ALS MOGELIJKGEBRUIK TE MAKEN VAN HET OPENBAAR VERVOER OF DE FIETS.DE SCHAATSEN KUNNEN WEER IN DE KASTER IS EEN DOOIAANVAL INGEZET.ECHTER GOED NIEUWS VOOR DE SCHAATSLIEFHEBBERS WANT A.S. VRIJDAG WORDT DE SCHAATSBAAN IN KERKRADE-CENTRUMOM 18:30 UUR FEESTELIJK GEOPEND. (WINKTERSJPASS)JONG EN OUD KUNNEN DAN IN EEN TENT ONDER ALLEWEERSOMSTANDIGHEDEN BAANTJES TREKKEN OP DE SCHAATS.PLAATS IN KERKRADE-CENTRUM IS DE MARKT.SCHAATS NIET OP NATUUR IJS HET IS TE DUN.KERKRADE: 04:00 UUR BEWOLKT         -2ºKERKRADE: 09:00 UUR ONBEWOLKT -2,5ºKERKRADE: 12:00 UUR ONBEWOLKT   +2ºKERKRADE: 14:00 UUR ONBEWOLKT   +4ºKERKRADE: 16:00 UUR ONBEWOLKT +3,5º+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2016-12-06 16:18:35 nederlandtopvideo.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:5ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl