Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
2 Petrus 1:1-11 1 Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. 2  Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. 3  Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4  Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 5 ¶  Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6  uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7  uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 8  Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9  Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. 10  Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val 11  en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. (NBV) Vandaag beginnen we te lezen in het Bijbelboek dat de Tweede brief van Petrus wordt genoemd. Geleerden betwijfelen overigens zeer of de brief van de Petrus is die we kennen uit de Evangelieverhalen. Voor zover bekend is de brief namelijk ruim 100 jaar na de verhalen uit het Evangelie geschreven. De brief lijkt ook meer op de brief van Judas die in de Bijbel staat dan op de Eerste Brief van Petrus. Maar hoe het ook zij de Tweede brief van Petrus is een niet onbelangrijk Bijbelboek en sluit aan bij de boodschap die de Apostelen begonnen zijn te verspreiden in de wereld. In onze dagen is de brief nogal actueel. We hebben immers direct te maken met de gevolgen van de begeerte die in de wereld heerst. Onze totale samenleving lijkt vergiftigd te worden door de gevolgen van die begeerte. Na de exorbitante zelfverrijking door de top van het bedrijfsleven kregen we de ondoordachte en onverantwoordelijke producten van de banken en van de financiële sector die geleid hebben tot een economische crisis van ongekende omvang. De voedselcrisis die zich al eerder aftekende en die de armsten in de wereld treft is daardoor bijna uit het zicht verdwenen. Als we vandaag naar de armsten in de wereld kijken zien we oorlog en geweld en we mogen kennelijk niet horen dat de omvang van die honger ramp direct samenhangt met de armoede in de getroffen landen.  De schrijver van deze brief kent ook een dergelijke crisis in de samenleving en heeft voor de gemeenten aan wie hij schrijft een recept. Geloof in het Koninkrijk van God is natuurlijk goed, geloof dat het spoedig zal komen ook, maar het is noodzakelijk dat geloof te verrijken met deugdzaamheid. Dat betekent dat je jezelf in elk geval bewust moet zijn dat je je niet verrijkt ten koste van anderen, dat je deelt met de minsten. Om te weten wie de minsten zijn moet je kennis verwerven. Kennis over de situatie van de armsten, geld alleen geven is niet genoeg, geld geven kan zelfs tot meer armoede leiden. Daarom moet kennis met zelfbeheersing verrijkt worden, niet alle problemen van de armen zijn eenvoudig en direct op te lossen. Soms moet je inventief en creatief zijn om werkelijk te kunnen delen. Daarom is volharding nodig en volharding moet met dapperheid gepaard gaan. Vroomheid staat er in de vertaling, maar vroomheid is een oud woord voor dapperheid, een dapperheid die in oude tijden aan het geloof in het goede werd ontleend. Als je er van overtuigd bent het goede te dienen durf je er tegen aan te gaan. Maar dapperheid moet gepaard gaan met liefde, voor je broeders en zusters, maar uiteindelijk voor allen. Als ons dat met elkaar lukt dan komen we in dat Koninkrijk van God. Dapperheid is ook in het besef dat ook hulpverleners niet heilig zijn. De hulpvragenden centraal stellen en het kwaad uitroeien kan ons helpen. De vraag is natuurlijk of de plannen, die nu voor ons gemaakt worden, beantwoorden aan dat wat in deze brief geschreven staat. We zullen het recept van de liefde hardop en vaak moeten herhalen, want eigenliefde en begeerte blijft de wereld beheersen, aan ons om God te laten regeren.  
2018-02-24 08:35:44 basalk.punt.nl
Voor zondag 18 februari 2018 ben ik gevraagd om wat foto's te schieten. In Almere van er het -Netherlands National Pro- plaats. Wat een BJJ (newaza) wedstrijd is Het bestaat uit 2 categorieën namelijk het No-Gi (geen judo pak) en het Gi (met judo pak) Hoe dat eruit ziet kun je hier, No-Gi, en hier, Gi, bekijken.
2018-02-23 21:37:51 mmbj.punt.nl
NK 2018 Jiu Jitsu ... een van die dagen die vast op onze kalender staan. Het was een zware dag voor onze beide zonen. Bo stond na lange tijd afwezigheid weer op de mat om weer een toenooi te draaien. Helaas maar 1 tegenstander dit keer, waar Bo twee maal van verloor. Jammer maar je bent desondanks tweede van NL. Voor Job was het een soort gelijke wedstrijd. Welliswaar had hij twee tegenstanders maar verloor ze ook allebei. Maar toch ben je dan derde van NL. Ondanks alle emoties heb ik -best wel veel- Foto's van het toernooi kunnen maken. Deze kun je hier en hier bekijken.
2018-02-23 21:30:31 mmbj.punt.nl
 Tijdens de inloop staan er verschillende materialen klaar. Telspelletjes de populaire bloemenpuzzel  en de vertifix.  In de knipbak liggen kledingfolders. Welke schoenen vind jij de mooiste en welke trui wil jij kopen?  Op het digibord met letters spelen. De laatste bladzijden van het werkboekje worden afgemaakt.  Borduren.   Kiezen uit de kast.  Dit was ons "boek van de week" Floddertje is een "vies" en een beetje een slordig meisje, vandaar de naam. Ze doet echt haar best om schoon te blijven, maar helaas lukt dat gewoon niet. Ook haar hondje wordt vaak vies en dit verklaart de naam Smeerkees. Vorige week hebben we de wasmachine goed bekeken. Deze week kunnen we in de klas ook de was doen. Wel de handwas. Er wordt sop gemaakt en de poppenkleren krijgen (meerdere keren) een wasbeurt. Inzepen, uitspoelen, uitwringen en ophangen.   De temperatuur is deze week laag, maar echt koud is het niet.  Uit de wind en in het zonnetje voel je zelfs de zon een beetje branden. Zou je daar al bruin van worden? Even proberen.  Vrijdag maakt de koude wind daar een einde aan. Brrrr, nu is het echt koud. We gaan evengoed naar buiten, maar niet zo lang. In de gymzaal is het lekker warm.  Van je 1, 2...   3!!!!  Allemaal helpen met opruimen.  Een hele fijne vakantie allemaal.  Groeten,
2018-02-23 20:12:49 juffrouwria.punt.nl
Laurie Jane and the 45s is een band uit Louisville, Kentucky. De samenstelling is Laurie Jane Duggins (zang), Cort Duggins (gitaar, piano, lap steel), Jason Embry (staande bas) en Scott Dugdale (percussie). De band beperkt zich niet tot blues, maar combineert deze met rockabilly en soul, een mix die zorgt voor goed dansbare muziek. Op hun debuut cd “Midnight Jubilee” staan elf nummers, waarvan er acht zijn geschreven door Cort Duggins. Zoals al aangegeven is de dansbaarheid de grootste gemene deler van deze cd. In de uptempo nummers komt de band het beste tot zijn recht. Bij de ballads ontbreekt naar mijn mening wat diepgang. Laurie heeft een prettige stem, maar ze mist op de juiste plekken wat kracht. Opvallende nummers in de positieve zijn voor mij het jazzy gezongen “It’s Been A Long Time”, waar de stem van Laurie juist wel goed past, het bluesachtige “Couldn’t Cry Alone” en de swingende afsluiter “Not With You”. Elf leuke nummers op deze plaat. Ondanks wat kritiek van mijn kant toch een leuke cd. Ik denk dat Laurie Jane and the 45s wel voor een feestje kunnen zorgen tijden een liveshow. Website: www.lauriejaneandthe45s.com
2018-02-23 18:45:00 barnowlblues.punt.nl
Alle partijen in de maritieme sector gaan nog meer samenwerken om innovatiever te worden en sneller over te schakelen naar schonere brandstoffen.
2018-02-23 16:29:45 visserijnieuws.punt.nl
Volgende stap?: Mensen krijgen harde schijf met kopie van hun bewustzijn en geheugen in hun hoofd, waarna deze na overlijden in ander lichaam wordt geplaatst  Afbeelding: (2).  Zweedse wetenschappers zijn een project gestart waarmee wordt geprobeerd om kunstmatig intelligente robots –ook wel androïden genoemd- te ontwikkelen die exact op overleden mensen lijken. Mocht dit project succesvol zijn, dan lijkt de logische volgende stap het implanteren van mensen met een verwisselbare ‘harde schijf’ waarop je complete bewustzijn en geheugen wordt opgeslagen, zoals in de nieuwe Netflix cyberpunk serie ‘Altered Carbon’. Op deze wijze zouden mensen eeuwig kunnen leven, aldus het concept, dat er duidelijk niet vanuit gaat dat mensen (ook) een onzichtbare ‘geest’ of ‘ziel’ hebben, die niet kan worden gekopieerd.  
2018-02-23 16:03:11 xandernieuws.punt.nl
Een bijzondere gebeurtenis afgelopen zaterdag op Texel. Adrie en Ineke Vonk (TX 1) werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het vissersechtpaar kreeg de versierselen uitgereikt van burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel in de grote zaal van museum Kaap Skil.
2018-02-23 12:50:16 visserijnieuws.punt.nl
We wachten met spanning af hoe snel de ijslaag aangroeit.Afgelopen nacht is de ijsbaan voor het eerst helemaal dichtgevroren.
2018-02-23 11:43:39 ijsclub.punt.nl
Jona 4:1-11 1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2  Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3  Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4  Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ 5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6  Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7  Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8  En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9  Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ 10  Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 11  zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’ (NBV) We hebben God zo graag in onze binnenzak. We hebben een beeld van God en die moet daar dan maar aan voldoen. Jona had door dat zijn God nooit aan het beeld zou willen voldoen dat hij graag van God had gezien. Jona had het over een wraakzuchtig God die de kwaden verdelgde en de goeden beloonde. Maar zo was die God van Jona niet, die was genadig, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Tenminste als die God er zin had want die God was onvoorspelbaar. Natuurlijk hadden die lui van Nineve zich bekeerd, Jona was een goede profeet nietwaar. Maar blijft dat ook zo als de profeet weg is? Jona was aan de oostkant van de stad gaan zitten, daar waar de zon opkomt, om af te wachten wat er zou gebeuren. Hij had zelfs een hut gemaakt, een loofhut wellicht, om af te wachten wat er met Nineve zou gebeuren. En ja hoor, Jona behoorde tot de goeden en werd beloond, er schoot een wonderboom op die hem schaduw gaf. Maar in de nacht heb je niet zoveel aan schaduw en als zo'n boom verdord als de zon opkomt dan zit je nog te verbranden. Dat is nou typisch voor die God van Jona, de burgers van Nineve worden behouden maar Jona mag verbranden. In dit verhaal is het een les voor Jona. Van die boom hoef je niet te houden, die groeit en sterft al naar de natuur dat heeft bepaald. Maar die mensen in die grote stad, dat zijn je broeders en je zusters, die heeft God lief en waarom zou jij ze ook niet liefhebben? Jona geeft geen antwoord meer op deze vraag van God. Het verhaal van Jona eindigt met de vraag van God. Het roept voor ons natuurlijk de vraag op wat ons antwoord zou zijn. Leren we onze broeders en zusters een lesje? Een les zoals Jona een les werd geleerd, twee lessen eigenlijk, eerst op zee en daarna zonder de wonderboom? Of zorgen we er voor dat onze broeders en zusters zich bekeren en belonen we dat. Beide keuzes zijn in dit verhaal Gods keuzes. Als we de Weg van God willen gaan dan staan beide keuzes tot onze beschikking. Maar als we nauwkeurig lezen dan horen we God iets vertellen over de mensen in Nineve dat ons houvast kan geven. De mensen uit Nineve kennen het verschil tussen links en rechts niet eens. En als je het verschil tussen links en rechts niet kent hoe zou je het verschil tussen goed en kwaad dan kennen. Jona weet wel van dat verschil, hij was immers een zegsman van God, moest de mensen duidelijk maken dat ze verkeerd deden en oproepen het kwaad te laten varen. Maar hij wist ook dat de kennis van goed en kwaad de eerste zonde was. Van dat oproepen kun je niet weglopen. Maar je moet ook weten dat mensen niet direct door God gestraft worden. Als we mensen veroordelen omdat we onszelf beter vinden dan doen we zelf het kwaad. Als we mensen waarschuwen voor het kwaad omdat we ze liefhebben kunnen ze zich bekeren. Ook wij moeten soms een lesje leren.
2018-02-23 08:40:46 basalk.punt.nl
THUIS tip zie serie & klik daar dutch serie mix (niet 2) bij DJ hier lager? Je kan ook Thuis klikken, maar dat zijn meer lijsten van 200 waar niet het beste is uitgezocht, die bestonden al op YouTube ... Daarna kan je verder kijken op de Thuis lijst S 12 vanaf nummer van de lijst niet de echte nummer, nummer 161 ... Politics, God believers & via WordPress.com... https://darknews2012.wordpress.com Entertainment via Dark News 777 WordPress.com ... https://darknews777.wordpress.com YouTube playlists ... Niet allemaal via WordPress ... Not all via WordPress ... https://www.youtube.com/user/UFOTUBE7/playlists?view_as=subscriber https://www.youtube.com/channel/UCAvh3mDdCb605jy72ilPl4g/playlists https://djmttsingleman.wordpress.com/?s=MUSIC https://djmttsingleman.wordpress.com/2017/03/13/position-0/ Ik heb een blog van toen ik nog DJ op het internet wilde worden, maar niemand bezocht het, niemand was geinteresseerd ook al was het gratis, het was anti-business! Dit is nog steeds anti-business! .... I have had a blog when I wanted to become a DJ on the internet, but nobody visited it, nobody was interested even if it was free, it was anti-business! This is still anti-business! .... https://djmttsingleman.wordpress.com/2017/03/13/position-0/ Op de link zie je alles staan, het eninge wat je zelf te doen hebt is copycatten hetgeen je wil zien naar de blauwe link ... On the link you see everything, the only thing you have to do yourself is to copy which you want to see to the blue link: https://djmttsingleman.wordpress.com/POSITION%200 <<< De topics heb ik hier opnieuw geplaatst zodat je die direct naar dezelfde link kan copycatten, je kan dat daar ook doen. I've re-posted the topics here so you can copy them directly to the same link, you can also do that there. FILM – SERIE – HUMOR – MUSIC – KAMPIOENEN – DE COCK – INVADERS – HOT SUMMER – BEYOND – BONANZA – HIGHWAY – BEST DUTCH DANCE – BETTER THAN YOU THINK! – HUNTER – CONTACTEES? – DEBUNKERS – GREEN POWER? – LIVED BEFORE – URBANUS – BACKELJAU – SPACE – WARLORDS – KRISHNA’S – MYSTERIES – BLANCO! – DUTCH MOVIES – FLODDER – GOD – UFO – MUSLIMS – GUNSMOKE - THUIS - SF TV Het zijn allemaal playlists, dat kan ik hier op Pun.nl niet waarmaken want dat ondersteunen ze hier niet, maar de link onder de voorbeelden laat zien dat het bij WordPress wel gemakkelijk kan! ... They are all playlists, which I can not live up to here on Pun.nl because they do not support them here, but the link below the examples shows that on WordPress you can do it easily! ... https://djmttsingleman.wordpress.com/2017/09/29/dutch-movies/ https://djmttsingleman.wordpress.com/2018/01/06/ufo-hoax-hunters/ Ik ga ze niet allemaal plaatsen, dit zijn maar voorbeelden dat het gemakkelijk te doen is. Veel plezier ermee! I'm not going to post them all, these are just examples that it's easy to do. Have fun with it!
2018-02-23 00:18:21 mijnavatar.punt.nl
nieuwe naam voor mezelf :-( of ik hem ook aan mezelf te danken heb? misschien wel Aanjager dus voor mijn dochter voor haar vader als ik nou eens helemaal niks deed wat zou er dan gebeuren? ik denk........ niks Wat me in ene stoort is dat ik 2 weken geleden al heb voorgesteld aan E om het weekend van 24 feb te prikken. Stilte. Dus vandaag maar weer een sms zijn kant op of het 24 feb gaat lukken. Niet. E stelt het volgende weekend voor, op vrijdag, na school om 19.30 uur. Ik moet dat even overleggen typ ik terug. Krijg ik een sms terug: M, wij plannen en laten het haar weten, niet omgekeerd. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr      
2018-02-22 16:28:18 estrellademar.punt.nl
Prominente Italiaanse criminoloog en psychiater waarschuwt op TV dat Italië wordt ‘gekoloniseerd door de Nigeriaanse maffia, voor wie kannibalisme eerder regel dan uitzondering is’  – Twee oppositieleiders beloven bij verkiezingswinst 600.000 illegalen te deporteren  Met duizenden per week worden ze opgehaald door Europese hulporganisaties. Afbeelding: Getty Images (3). Het plaatsje Castel Volturno bij Napels, ooit een kustresort, is volledig overgenomen door Nigeriaanse migrantenbendes. Journalisten die erover willen schrijven, kunnen er alleen met politiebescherming komen. Van de 30.000 inwoners is 20.000 nu Nigeriaan. Drugshandel, diefstal, geweld en prostitutie, ook door kinderen (voor bedragen variërend van € 5,- tot € 15,-) , bepalen het straatbeeld. De prominente criminoloog en psychiater Alessandro Meluzzi waarschuwde vorige week op TV dan ook dat Italië ‘wordt gekoloniseerd door de Nigeriaanse maffia’. Dat was mede naar aanleiding van de gruwelijke moord op een Italiaans meisje door een Nigeriaanse migrant.  
2018-02-22 16:21:50 xandernieuws.punt.nl
  `    200 Getekende zelfportretten door kunstenaars wereldwijd.Ook participeren scholieren van Het Kwadrant Weert en Kennemer College Beverwijk.01 maart t/m 01 juni 2018.Kasteellaan 2 Herkenbosch.Dagelijks geopend van 11.00 – 18.00 uur en op afspraak.Gratis entree.December t/m maart op maandag en dinsdag gesloten. Een expositie met kunstenaars van over de hele wereld!Artiesten uit o.a. Iran, de VS, Finland, België, Portugal, Duitsland, Zuid-Korea, Italië, Mexicoen natuurlijk Nederland maakten meer dan 200 tekeningen en tonen deze in de KunstSalon.Ook zijn er zelfportretten van leerlingen van 2 scholen te zien. Namelijk van VMBO HetKwadrant Weert en VWO Kennemer College uit Beverwijk.Het project 'Selfportrait Drawing Community' is gestart door kunstenaar Ed Hanssen uitNunhem.In de huidige tijd van miljoenen selfies, gaat hij terug naar het "oude" handgemaakte werk:Zelfportretten maken met houtskool, oost-indische inkt, potlood enz., op het meest gebruiktepapierformaat: A4 DIN.Kijkend naar jezelf in een spiegel, gedwongen tot een perfecte oog-handcoördinatie, directaangebracht. Geconcentreerd en bewust.Het project was al te zien in Het Blauwe Huis te Heerlen, De School te Hillegom en inCultureClub Still Standing in Seinäjoki te Finland.Voor de vierde tentoonstelling deed curator en projectleider Carmen Heemels een nieuweoproep aan kunstenaars én nodigde twee scholen uit te participeren. Ook dit resulteerde in een succes. Al deze werken worden tentoongesteld in KunstSalon Kasteel Daelenbroeck teHerkenbosch, en zijn te zien vanaf 1 maart tot 1 juni 2018. Landgoed Kasteel Daelenbroeck toont in de non-profit KunstSalon wisselende exposities enperformances. Deze zijn voor iedereen gratis toegankelijk is. Hedendaagse nationale eninternationale kunstenaars exposeren hier hun werken. De focus ligt bij deze exposities opeen ontspannen en laagdrempelig verblijf binnen een oase van mooie, interessante en ertoe doende kunst.KunstSalon Kasteel Daelenbroeck is gelegen in de karakteristieke, mooie ruimtes van deoude gerestaureerde paardenstallen, Travalje- en de Heinsbergzaal van Landgoed KasteelDaelenbroeck.Projectleider en curator Carmen Heemels realiseert iedere twee á drie maanden een nieuwetentoonstelling met steeds een ander thema en eigen identiteit.
2018-02-22 15:41:06 nederlandtopvideo.punt.nl
Zoals ik zei heerlijk met Pepper gelopen,ging uurtje of half 9 weg Nu was ik al 20 min ofzo onderweg en kwam achter oeps de sleutels vergeten Gauw Jaap geappt en gelukkig was hij nog tjuis. Vertelde dat ik bijna bij andere winkelcentrum, was en hij kwam met sleutels. Daar wou ik ook even in de dierenwinkel met Pepeer voor botjes en poepkokertasje ding Deze zit vast aan riemhandvat en niet zoals andere met klittenband die wel goedkoper is maar altijd weer verlies Hier komen we in de steeg en hij kan niet wachten want zijn ontbijt is thuis,want hij wist dat we gingen lopen (hoe weet ik niet had wel gezegd maar tis een hond begrijpt hij dat?? Ja dus) En vrouwtje had leuke lekker dingen gekocht 4,45 km wandelen I burned 230 calories at an average pace of 13:57 per km. Runkeeper gelopen
2018-02-22 10:13:10 flop.punt.nl
Gisteren weer met de kleine meid naar de peutergym geweest ze vind het een geweldig uurtje, apekooien en een paar kringspelletjes met de andere kindjes blijft leuk. Nu had ik voor de terugweg maar de wandelwagen meegenomen, want de vorige keer was ze erg moe en wilde een stukje gedragen worden. Tja als je een uur lang druk bezig bent met rennen, klimmen, springen en meer dan ben je best moe en om dan weer een aardig stukje naar huis toe te wandelen is net teveel van het goede. Toen we weer thuis waren wilde ze eerst natuurlijk wat drinken, dus dat hebben we maar gedaan. Ik bood haar ook nog aan om een appeltje of een mandarijntje te schillen, maar dat wilde ze niet. Gek eigenlijk dat mijn beide kleinkinderen helemaal niet van fruit houden, terwijl hun moeder er wel dol op is, de fruitmand is dan ook altijd goed gevuld met allerlei soorten fruit. Niet allemaal die hier op de foto staan, maar ananas, sinaasappelen , mandarijntjes en appels zijn er meestal goed vertegenwoordigd. Dat doet me dan weer denken aan mijn kindertijd, ik kreeg wel altijd appels, peren en noten . Die kochten we via een oudoom die een fruitbedrijf had. In het najaar kwamen dan de jute zakken vol appels en peren in huis. Die werden dan op de zolder uitgelegd op kranten. Ook walnoten hadden we dan genoeg. De appels werden regelmatig uitgezocht en die met een plekje erop waren voor de appelmoes bestemd. Ook de verschillende soorten lagen op eigen kranten uitgespreid. Zoete appeltjes, goudreinetten, sterappeltjes, peren om zo te eten en peertjes om te koken. Kortom de hele zolder rook heerlijk naar al dat fruit. Druiven kreeg je alleen als je ziek was, en dan nog maar een klein trosje, sinaasappels kwamen rond de kerst wel eens in huis, maar die waren er niet altijd. De appels, peren en noten, daar mochten we gewoon zoveel van eten als we wilden. Ik herinner me nog dat we walnoten aten en de notendoppen een keer uit het zolderraam gooiden. Oeps daar was iemand door geraakt en die had bij mijn ouders aangebeld, we werden stevig toegesproken dat dit echt niet mocht. Wel bewaarden we ook doppen die heel bleven om mee te knutselen in de winter knutselden we vaak, ook tekenen en verven waren leuk om te doen in de tijd dat je toch binnen moest spelen. Tegenwoordig kun je allerlei fruit het hele jaar door kopen, exotisch of gewoon fruit het is er altijd. Dus nooit meer de iets gerimpelde winterappeltjes, al heb ik daar best goede herinneringen aan.
2018-02-22 10:05:23 habadroomt.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:5ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl