Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Xandernieuws had vandaag natuurlijk ook weer een topic geschreven, "er zijn geen democraten meer", of iets van die strekking, er zijn nooit democraten geweest! Zijn gelovigen democraten? Nee, want dat komt van demonen, van Satan, ze willen een regering met alléén een almachtige aan de knoppen! Xander's news had of course also written a topic today, "there are no more democrats", or something to that effect, there have never been any democrats! Are believers democrats? No, because that comes from demons, from Satan, they want a government with only an almighty one at the controls! http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/11/OECD-studie-Meeste-Europese-landen-ook-Nederland-geen-democratie-meer Als er dan een "christen" de opmerking schrijft dat ze ook niet in een democratie geloven krijgt die al direct rood onder zijn reactie de sukkelaar! "Vijgeboom, uw ongenuanceerde uitspraken maken dit forum ongeloofwaardig. U kunt de duivel wel van alles de schuld geven maar u vergeet dat de mens ook een eigen wil heeft en eigen keuzes maakt. Mod." If then a "Christian" writes the remark that they do not believe in a democracy, it immediately turns red under his reaction the loser! "Vijgeboom, your disagreeable statements make this forum unbelievable.You can blame the devil for everything, but you forget that people also have their own will and make their own choices."
2017-11-18 20:22:36 mijnavatar.punt.nl
Koen is samen met Deinze naar Dutch Comic Con in de jaarbeurshallen in Utrecht geweest..
2017-11-18 18:04:41 daanenkoen.punt.nl
UITGEBREIDE SAMENVATTING MET EROTISCHE DANSERES. SMARTVIDEO BOEKPRESENTATIE
2017-11-18 15:17:34 nederlandtopvideo.punt.nl
6 van 10 Nederlanders voelen zich genegeerd door tal van besluiten door politiek Den Haag  - Dramatisch: Slechts 12% Fransen denkt nog serieus genomen te worden  Met een kanselier die volledig op eigen houtje, zelfs zonder instemming van het parlement, besloot om de grenzen van haar land en Europa open te zetten voor miljoenen moslimmigranten, is het niet vreemd dat nog maar 24% van de Duitsers denkt enige invloed op de politiek te hebben. Uit een onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blijkt dat de meerderheid van de inwoners van de meeste Europese landen, inclusief Nederland, vinden dat ze geen invloed meer hebben op de regering, ook niet via vrije verkiezingen. Met andere woorden: deze landen zijn ondanks hun vaak hoge welvaart en parlementaire systeem niet langer democratisch, maar worden feitelijk totalitair geregeerd. Opvallend: de hetze van de politiek en massamedia ten spijt, is uitgerekend het Rusland van president Vladimir Putin één van de slechts 4 landen waar de meerderheid wèl de ervaring heeft dat de politiek naar hen luistert.  
2017-11-18 15:11:50 xandernieuws.punt.nl
Sitchin vertaalde de Soemerische kleitabletten, die zijn veel ouder dan de Joodse verhalen & dat was één van hun bronnen, eerder heb ik al geschreven over het woord god, dat niet in Genesis staat, daar staat Elohiym, meervoud welke goden betekent & niet 1 almachtige! Ik noem ze de Elohiyms om U direct de meervoudswaarde duidelijk te maken. Zij die uit de ruimte waren gekomen is beter gezegd eigenlijk. Sitchin translated the Sumerian clay tablets, which are much older than the Jewish stories & that was one of their sources, I have already written about the word god, which is not in Genesis, there is Elohiym, plural which means gods & not 1 almighty! I call them the Elohiyms to make clear to you the plural value. Those who had come out of space is actually better. De zogenaamde goden, in werkelijkheid wezens uit de ruimte kwamen hier voor grondstoffen, maar men werkte niet graag in de mijnen, daarom besloot een wetenschapper om slaven te maken door apengenen te mengen met die van henzelf, het waren dus experts in genetische manipulatie. De Joden hebben dat verdraaid naar de verhaaltjes over Adam & Eva. Dus de schepping van de mens was om slaaf te worden in de mijnen! Niet moeilijk te begrijpen dat die mensen ook liever van de slavernij los wilden komen & hun eigen weg gaan, maar dat was niet de bedoeling van de scheppers. http://hetuurvandewaarheid.info/2012/08/30/zecharia-sitchin-en-de-twaalfde-planeet/ The so-called gods, in reality beings from space came here for raw materials, but they did not like working in the mines, so a scientist decided to make slaves by mixing monkey genes with their own, so they were experts in genetic engineering. The Jews have twisted that into the stories about Adam & Eve. So the creation of man was to become a slave in the mines! It is not difficult to understand that these people would prefer to get rid of slavery and go their own way, but that was not the intention of the creators.
2017-11-18 14:46:02 mijnavatar.punt.nl
Matteüs 24:15-28 15  Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16  dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17  wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18  en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19  Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20  Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21  Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22  En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23  Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias, ”of: “Daar is hij, ”geloof dat dan niet. 24  Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25  Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26  Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn, ”ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen, ”geloof dat dan niet. 27  Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28  Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Jomanda is ooit voor de rechter gedaagd. Door haar optreden als medium en de pretentie boodschappen te krijgen zou ze medeschuldig zijn aan de dood van Sylvia Millecam. Het zelfbenoemde medium uit Deventer woont nu in Canada maar was in Tiel een tijd geleden een en al show, roepend over instralen en het midden te zijn tussen hemel en aarde. Vooral het midden zijn tussen mensen in nood en de bevrijding van de ellende. Jezus van Nazareth waarschuwt tegen dit soort valse messiassen. Ook al lijkt het dat ze grote werken kunnen doen geloof ze dan niet drukt Jezus zijn leerlingen op het hart. Zelf drukte hij de mensen op het hart te zwijgen als ze genezen waren. Natuurlijk gebeuren er dingen die we niet verklaren kunnen, maar zeker niet in grote daarvoor opgezette shows en met behulp van toverwater, zoals ook in Lourdes. Het zijn uiteindelijk zaken die afleiden van de komst van het Koninkrijk. Daar gaat het om rechtvaardigheid en vrede. Om eerlijk delen met armen. Niet om sommige mensen wel te genezen en anderen niet. Daar mag iedereen meedoen. Jezus is hard tegen dit soort valse messiassen. Waar een lijk is zullen de gieren komen luidt het bij hem. En inderdaad de souvenirwinkel en de collecteschaal zijn nooit ver weg bij dit soort valse messiassen. Het Hallelujageroep is er niet van de lucht en pas op, iemand die in een rolstoel zit kan best onder trance soms een paar meter lopen, iemand met krukken kan ze weggooien en naar zijn plaats lopen. Dat hoeft niets met genezing te maken te hebben. Er was ooit ook iemand die de volgende ochtend aan de andere kant van een weg werd gevonden waar zo’n genezer werkzaam was geweest. Toen het gezang en geroep was verstomd was de trance verdwenen en daarmee de genezing. De oorlog en de ellende zullen ons blijven omringen tot plotseling iedereen het inziet dat er maar één weg is die ons allemaal gelukkig kan maken. Voor het zover is zal het nog lang duren maar dat die tijd komt staat vast. En die komt ook als we er aan willen werken, als we er echt deel aan willen hebben. Tot die tijd komt zijn er vluchtelingen, zijn er slachtoffers, zijn er armen die op drift raken. Tot die tijd lopen we ook het gevaar zelf mensen uit te roepen tot messias, tot bevrijder van onrecht en geweld. In Amerika liep men het gevaar Barack Obama tot messias te maken. Hijzelf deed het niet. Maar er zijn mensen die van hem een ideale wereld hadden verwacht, hij beloofde immers de wereld te veranderen. Deze president zou een eind maken aan alle oorlogen, zou de honger in Afrika oplossen, zou het klimaatprobleem kunnen oplossen. Niets is minder waar. Ook Barack Obama kan alleen wat als iedereen op de hele wereld mee doet, als alle volken zich naar Jeruzalem wenden om de Wet van eerlijk delen uit te gaan voeren. Iedereen die zegt het zelf te kunnen is een valse messias.
2017-11-18 07:55:49 basalk.punt.nl
de paspoppen even verkleed Piet heb ik later overnieuw gesminkt De toonbank o kijk in de spiegel zie je mij hahaha Collega heeft op mijn aanwijzingen wat slingers en pieten opgehangen en nu naar bed want morgen weer om 9 uur rijles    
2017-11-17 22:36:21 flop.punt.nl
 Wat een drukke en gezellige week was dit. Tijdens de inloop wordt er gewerkt met wereldspelmateriaal,  kralenplanken  en de grote knex.  We hebben het thema Herfst inmiddels afgesloten. We kijken nog even terug op wat we allemaal geleerd hebben. En dat is veel. Wat een grote mindmap is er gemaakt.   De paddenstoelen zijn na het weekend helemaal verschrompeld. Als de paddenstoelhoeden voorzichtig worden opgetild zien we afdrukken op het papier. Dat zijn de sporen. Wat zijn ze maar klein. We kunnen ze nauwelijks zien. Gek idee dat daar weer nieuwe paddenstoelen uit kunnen groeien. Heel vreemd: bij één van de paddenstoelen zijn de sporen wit en bij alle anderen bruin. Het leek toch echt eenzelfde soort. ????  Onze gekleide paddenstoelen zijn gedroogd. Nu kunnen ze worden geschilderd. De paddenstoelen zijn inmiddels al mee naar huis. Ik ben helemaal vergeten om foto's te maken van het eindresultaat.  Vanaf donderdag zijn we volop bezig met het nieuwe thema. Ja, ja, dat is natuurlijk Sinterklaas. De klas komt langzaam maar zeker in sinterklaassfeer. Eerst pakken we het prikbord aan. Alle kinderen kleuren een Piet.   Daar gaat de optocht.  In de huishoek staat een open haard. Zoals u ziet zijn er al schoenen gezet.  In het sinterklaasjournaal zien we dat de stoomboot het behoorlijk moeilijk heeft met die hoge golven en de storm. De kinderen zijn er vol van. Het is dus logisch dat er voor gekozen wordt om een stoombootspeelhoek te maken. Maar waar gaan we hem zetten? Ook al is ons lokaal groot, er moet toch wel ruimte voor worden gemaakt. We besluiten dat de ontdekhoek tijdelijk wordt weggehaald, de trapkast verplaatst en de puzzelkast verhuist voor een paar weken naar de gang. Er wordt enthousiast geholpen met slepen en opruimen.  In de hele school wordt gezocht naar spullen om de boot mee te bouwen. We vinden kokers, korfbalstandaards, een extra tafeltje, een dikke rol ribkarton, een grote lap stof.  O, en kijk eens. Een kleine poppenkast. Daar kunnen we wel een kajuit van maken.  Werk in uitvoering. Volgende week gaan we hem afmaken.   Vrijdag wordt er getekend over sinterklaas. Ook hier komt de stoomboot steeds naar voren.  De tekeningen hangen te pronken op het prikbord, maar we hebben ze ook via het digibord opgestuurd naar het Pietenhuis. Eén voor één. Dat is leuk. Zie je je eigen tekening opgehangen worden. Ze staan te springen van enthousiasme. Sommigen letterlijk.  Even pauze met thee en een speculaasje.  Tussen de bedrijven door zwaaien we ook nog even de groepen paars en blauw uit die op schoolreis gaan.  Ze hebben gelukkig mooi weer gehad. Dat mooie weer komt ons ook goed uit, want er liggen de hele week al ongeveer 1000 bloembollen te wachten om gepland te worden. Nu het droog is kunnen ze eindelijk de grond in.   We gaan wel afspreken hoe je een bol moet planten. Het neusje moet naar boven wijzen en de wortels naar beneden. En hoe diep? Hmmm, 3 x de grootte van de bloembol.  Vorig jaar hebben we de bloembak op het kleine plein al helemaal vol gezet, daar kan echt geen bol meer bij. Deze bollen planten we daarom aan de voorkant van de school. Wat zijn het er véééél. Het is een heel karwei. Nu maar hopen dat er dit voorjaar wat opkomt, want eerlijk gezegd heeft niet iedereen zich helemaal aan de plantregels gehouden.   Er is nog tijd om even buiten te spelen. Wat is dat? Er liggen pakjes op het schoolplein. Zeker komen aanwaaien.  Er worden 3 pakjes gevonden. Er staan ook namen op: Luka, Yasmine en Midas. Wij hebben geen kinderen met deze namen op school. Wat nu? Deze pakjes moeten terug naar Sinterklaas. Maar hoe?  Na enig overleg wordt besloten om de pakjes bij de haard te leggen. We zetten meteen ook onze (gym)schoen. Dan is de kans groter dat Zwarte Piet langskomt en de pakjes ziet.   Als juf wil je natuurlijk ook graag je schoen zetten, maar helaas heb ik mijn gymschoenen niet bij me. Dan maar één schoen uit en op één schoen en één sok naar huis. Gelukkig regent het niet.    ♪Sinterklaas Kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje.♪♪  Tot volgende week.  Groeten,
2017-11-17 21:13:53 juffrouwria.punt.nl
De Vril groep bestond uit mediums die contact hadden met buitenaardsen, Hitler eiste dat iedereen hem gehoorzaamde & slaafs diende, de mensen moesten dus voor Hitler gaan werken of sterven! De Vril staat dus eigenlijk los van Hitler & zijn derde rijk, Hitler was er alléén maar lid van om hen te dwingen hem te gehoorzamen! De swastica staat ook los van Hitler maar dat symbool bekladden ze nog steeds met het nazisme! The Vril group consisted of mediums that had contact with extraterrestrials, Hitler demanded that everyone obey him & served slavishly, the people had to work for Hitler or die! The Vril is actually separate from Hitler & his third empire, Hitler was only a member of them to force them to obey him! The swastica is also separate from Hitler, but that symbol is still linked with nazism!
2017-11-17 21:03:53 mijnavatar.punt.nl
Zondag 19 november volbrenegn de businessrunners een basistraining. We vertrekken vanuit ons basiskamp Oldemeijer onder leiding van onze basistrainer Harry. Hiermee leggen we een goede basis voor de afsluitende koffie van basisloper (hij stond mede aan de basis van de BR) Hans Schuldink,
2017-11-17 20:05:06 businessrunners.punt.nl
Blues Goose is een Nederlandse band, die in 2014 is opgericht. De vijf leden ervan komen uit Dordrecht, Mijnsheerenland, Hazerswoude-Rijndijk, Bavel en Etten Leur. Naast covers van onder meer Cream, Stevie Ray Vaughan en Beth Hart spelen zij ook eigen werk. Blues Goose wordt gevormd door Ingrid de Nijs (zang). Willem van Kempen (drums), Frankie Vee (toetsen), Cynthia Pelealu (bas) en Daniël van Gaalen (gitaar, zang). De band staat erom bekend dat zij van ieder optreden een feestje maken. Onlangs is in eigen beheer hun eerste cd verschenen, getiteld “Questions”. Van de negen nummers zijn er zeven door de bandleden geschreven. De eerste indruk is dat de dames en heren niet alleen van hun optredens een feest maken. Ook op de cd spat het plezier ervan af. We horen wat ballads en wat uptempo nummers. Het swingt dat het een lieve lust is. Meteen met de shuffle “Flat Tire Blues” en “You’re Fine, You’re Mine” is duidelijk welke richting het op gaat en zit het goede gevoel er meteen in. Bijzonder mooi vind ik de ballad “Let It Out”, dat uitmunt door de mooie zang en het fraaie orgelwerk en gitaarsolo. Om nog eens duidelijk te maken waar Blues Goose goed in is hoor je in het laatste nummer, de bonustrack “Wooden Shoe (Pub Blues)”. Een leuke cd, waarmee duidelijk wordt overgebracht dat de band goed is voor een prima show. Website: https://nl-nl.facebook.com/bluesgooseband/
2017-11-17 20:04:09 barnowlblues.punt.nl
Comfortfood voor het najaar.. The making of..
2017-11-17 17:42:48 daanenkoen.punt.nl
Ik heb een ontwerp gemaakt voor een tattoo voor de linker-bovenarm. Een tribal aan de binnenkant. En aan de buitenkant een druiventros, een Ichtus-vis en een hart. Met een mooi eindresultaat:
2017-11-17 17:18:06 eb-artwork.nl
Nou het is me vandaag gelukt om een gedicht met het thema 'Vroeger'  te maken, dus ik ben niet eens erg laat :)
2017-11-17 17:09:20 habadroomt.punt.nl
Vandaag was het, na een reeks sombere dagen, eindelijk weer eens zonnig en dat zie je meteen aan de foto's, de kleuren spatten er van af.
2017-11-17 16:02:19 utrechtseheuvelrug.punt.nl
Op Wieringen is een zeldzame vondst uit de Vikingtijd gedaan. Een eigenaar van een metaaldetector stuitte op een stukje brons uit de negende of tiende eeuw, waarop twee raven staan afgebeeld. Zij verwijzen naar oppergod Wodan of Odin. ONTHULD De vondst is donderdagavond onthuld en getoond aan publiek in zaal Het Vikingschip in Den Oever. Dit gebeurde tijdens de najaarslezing van de Historische Vereniging Wieringen, verzorgd door Schager archeoloog Frans Diederik, over Vikingen.   WAARDE ,,Qua handelswaarde is het net wat de gek ervoor geeft. Maar de wetenschappelijke waarde van dit weegschaalgewichtje, ik denk dat dit plakje brons van nog geen dertig gram daarvoor is gebruikt, is heel erg hoog’’, aldus Diederik, lid van de archeologische werkgroep Kop van Noord-Holland.   RAVEN De raven Muninn en Huginn zijn volgens de mythologie metgezellen van Wodan of Odin. ,,Gewichten of munten met het hoofd van die god zijn bekend, met de koppen van zijn vogels voor zover ik weet niet.’’ Wie de vondst heeft gedaan en waar wordt door de archeologen niet prijsgegeven. ,,Voordat je het weet, graven ze heel Wieringen af.’’ Diederik hoopt dat het stuk een mooie plek in het provinciaal depot of een museum krijgt.   RIJKSMUSEUM Eerder op Wieringen aangetroffen Vikingschatten liggen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Huis van Hilde (Castricum) en Viking Informatiecentrum in Den Oever. Bron:NHDagblad
2017-11-17 15:15:56 leesbron.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:4ms Retrieval time:8ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl