Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Job 28:1-28 1 Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen, een plaats waar goud gewassen wordt. 2  IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten. 3  De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. 4  Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt en hij verloren in de leegte hangt. 5  Op de aarde schiet het koren op, maar diep in haar woelt een vuur. 6  Daar zijn de stenen van saffier, daar is het stof van gouden korrels. 7  De roofvogel kent niet het pad daarheen, het haviksoog ontdekt het niet. 8  De trotse dieren zullen het nooit betreden, ook de leeuw waagt zich er niet. 9  De mens zet het houweel in het gesteente, hij keert de bergen om vanaf hun voet. 10  In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden. 11  Hij damt de ondergrondse stromen in en brengt naar het licht wat diep verborgen is. 12  Maar de wijsheid-waar moet je haar zoeken, en het inzicht-waar is het te vinden? 13  Geen sterveling kent de weg erheen, de wijsheid is niet in het land der levenden. 14 De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij, ‘de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ 15  De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. 16  Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, dan de duurste onyx of saffier. 17  Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud. 18  Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. 19  Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, ze is kostbaarder dan zuiver goud. 20 Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht-waar is het te vinden? 21  De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. 22  De afgrond en de dood, ze zeggen beide: ‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’ 23  Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. 24  Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. 25  Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde, 26  toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, 27  zag hij de wijsheid en hij toetste haar, hij peilde en doorgrondde haar. 28  En hij sprak tot de mens: ‘Ontzag voor de Heer-dat is wijsheid; het kwaad mijden-dat is inzicht.’ (NBV) Mensen zijn tot zeer veel in staat, zegt Job. Hij is met name onder de indruk van de mijnwerkers die kostbare delfstoffen naar boven brengen. In een agrarische samenleving, Job was een zeer rijke boer, moet dat ook wel veel indruk maken. Mijnwerkers zijn immers niet afhankelijk van de seizoenen en het weer. Zon, regen en wind maken hen niet uit. Zij graven gangen, smelten ertsen en produceren op die manier kostbare stoffen van goud, zilver en edelstenen. Op de aarde schiet het koren op maar diep in de aarde is een vuur en daar komen die kostbaarheden vandaan. Ook vulkanen maken diepe indruk. Maar kan de mens die tot zoveel instaat is ook een ideale samenleving tot stand brengen?  We kunnen de armoede bestrijden, mensen die kunnen werken ook aan werk helpen, mensen die niet meer kunnen werken daar ook echt vrij van stellen, mensen die ziek zijn de kansen die er zijn op genezing laten krijgen, de dagloners in de arme landen een eerlijk loon voor hun arbeid garanderen, onze kinderen een veilig leven en een voor hen passende opleiding geven en een uitzicht op een leven van nuttig werk en alle mensen in ons land een passende en betaalbare huisvesting en het gevoel bij onze samenleving te horen en daarin volop mee te mogen doen. Het is nogal wat. Voorlopig worden de mijnwerkers die het metaal delven dat nodig is voor onze mobiele telefoons als slaven behandeld, zijn er oorlogen over diamanten en andere kostbare gesteenten. Als we een betere samenleving willen scheppen moeten we dat samen willen doen, want alleen samen kunnen we veel. Een enkele mijnwerker kan een klompje goud uit een rivier wassen maar zal nooit een mijn kunnen uitgraven en exploiteren. Daar is een gemeenschap van mijnwerkers van nodig die niet alleen bereid zijn Samen te werken en Samen te leven maar bovenal bereid zijn Samen te delen. Al die knappe mijnwerkers  hebben  niet de wijsheid en het verstand, of het inzicht, kunnen vinden. En met al die kostbaarheden, goud, zilver en edelstenen, zijn wijsheid en verstand ook niet te koop. Waar is dan het inzicht dat ons handelen bepaald, waar is de wijsheid die ons oordeel dient te kleuren? Waar haal je het vandaan?  Wij zeggen gemakkelijk dat de wijsheid en het inzicht van God komt. Het lijkt er op dat het ook in het laatste vers van dit hoofdstuk staat. Ontzag voor de Heer is immers wijsheid en het kwaad mijden is inzicht staat er. Nu zijn er mensen die zeggen dat ze voor het goede geen God nodig hebben. Liefde voor de mensen en een dosis gezond verstand, de rede en de redelijkheid, zouden genoeg moeten zijn. Dat zou natuurlijk ook wel genoeg moeten zijn maar dat is het meestal niet. Ook redelijke en liefhebbende mensen zitten met het feit dat er soms meerdere keuzes mogelijk zijn, dat er meerdere belangen spelen. Soms ook dat er geen tijd is om verstandige afwegingen te maken. Dat je maar op je gevoel moet handelen. De Bijbel spreekt dat niet tegen. Als er staat dat het ontzag voor de Heer wijsheid is dan zijn ook redelijk denkende en liefhebbende mensen het daar mee eens. Je handelen baseren op Liefde en niet op wie de baas zegt de zijn of op het recht van de sterkste is precies wat de Bijbel vraagt. Ook het kwaad mijden en, zoals elders gezegd wordt, het goede doen en niet dan het goede, is wat redelijk denkende mensen zullen omhelzen. En dan komt het verhaal over die God van Israel en van Jezus van Nazareth voor ons om de hoek. In elk stukje van dat verhaal, in elk hoofdstuk van de Bijbel staat iets dat ons bepaald bij het goede en niets dan het goede. We zien dat we vele "heren" in het dagelijks leven dienen en macht toekennen. We voelen ons gedwongen mee te doen met het minst kwade van twee kwaden in plaats van het kwaad te mijden en niets dan het goede te doen. Maar in dit verhaal weten we ook dat we elke moment opnieuw mogen beginnen NEE te zeggen tegen het kwade, Nee te zeggen tegen al die andere "heren" dan de ene God.
2018-06-18 07:29:53 basalk.punt.nl
Alles op de tuin vordert gestaag. De groente en het onkruid groeien net zo hard. Zo af en toe gebeuren er werkzaamheden en veranderen er  dingen. Zo ook dit weekend. Niemand kan er omheen, het staat vlak bij de ingang. Neem een kijkje in  het album Julialaantje en je ziet het vanzelf. Hou de site in de gaten , binnenkort nieuws over de Open dagen en het Strandwalfestival.
2018-06-17 20:23:44 schooltuinenrijswijk.nl
Hallo Snorharen en Langpoters, Heb ik jullie al geproet dat ik, Glammer Grijsneus, vorige week Plien een lesje heb geleerd? Gewoon een échte les: in jagen op muizen. Vraag het maar aan het vrouwtje: ze zag ons bezig in de tuin. Ik dook steeds onder de planten want daar kun je met wat geluk zo'n grijs geval aantreffen. Moet je wel vlak bij de klimop zoeken, daar vertoeven ze graag. Ik deed Plien voor hoe je onder zo'n plant duikt en hoe je dan met je poten gaat 'muis vegen'. Als ik weer onder dat gewas uitkroop dook Plienemien onder de bladeren. Ze vond het heel leuk en stoer. "Ja leuk, muizen vegen" Nu heeft vrouwtje alle overbodige planten uit de tuin verwijderd. Het oerwoud getemd. Heel tof: kun je beter muizen. Kan zo'n geval zich niet meer even snel verstoppen onder het woekerende onkruid.   En dan blijkt dat Plien goed heeft opgelet tijdens mijn les. Want gisteren kwam ze trots miauwend de mand binnen. Met een geveegde muis in haar bek. Iedereen moest haar veegvangst bekijken: gooide hem het personeel voor de voeten. Ze was hyper van de adrealine - niet zo'n stofje dat je van het kattenkruid krijgt maar wel van geslaagde vangsten - en nam daarna gretig weer haar vangst mee om die alle hoeken van de kamer te laten zien. Ze keek ook echt supertrots uit haar grote stralende oranje ogen. Het zal vast haar eerst muis in haar leven zijn want wij, Mica en ik, reageren niet meer zo. Zouden wij iedere dag hyper zijn. Bovendien - ik had Plien dat niet geproet - moet je je vangst niet naar binnen brengen. Daar wordt je vangst ontnomen....door de langpoters. Al mijn gevangen muizen die ik ook trots toonde zijn spoorloos verdwenen. Mica de Meester in Muizen weet al jaren beter: hij dropt zijn 'trots' buiten op het terras. Zelfs Pansy kwam van de bank af en kwam kijken. Pansy: "Plien, je vangt toch altijd vliegen...hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Vloog die door de lucht? Heb je die uit de lucht geklauwd? O, geleerd van Glammer? Oei, dan heeft hij je vast niet geproet dat je muizen niet mee naar binnen moet brengen!"Plien: "Nee...wist ik niet. Wat nu? Eten? Ik lust geen muis, jij wel?" Pansy: "Getver...muis. Nee, dank je! Kun je hem niet naar buiten brengen?Plien: "Ik heb een dee...ik veeg hem onder het vloerkleed! Dat lukt met balletjes ook, moet met muis ook lukken. Kan ik morgen weer met muis spelen" Pansy: "Plien, nog één keer vegen en hij ligt goed!" Plien kon toch geen afscheid nemen van de muis. Plukte die weer onder het kleed vandaan en ging nog even 'muis vegen' tussen de poten van de stoelen. Maar het muizen vegen met een doods exemplaar is toch niet zo leuk als met een levend geval. Liet ze de muis liggen, die vervolgens 'spoorloos verdween' in de groene container. Ging ze op zoek naar een nieuw exemplaar.... En over Pansy geproet. Sinds Plienemien hem in de mand gezelschap houdt wordt hij steeds moediger. Hij klom al uit het raam, het dak op. Gaat vaker in de tuin wandelen. En hij jatte deze week snoepjes. Op tafel gesprongen waar dat bakje vol lekkere dingen, nog onafgesloten, stond. Op het moment dat vrouwtje even niet keek sloeg hij toe... Nou, dat zou ik nooit doen. Nee, ik doe dat ook als het vrouwtje kijkt en ik de kans en snoepjes ruik! Eén ding weigert Pansy wel al deed hij dat vroeger met veel genoegen: de zoldertrap beklimmen. Gaat hij uren posten voor die trap als vrouwtje op de zolderkamer zit. De kamer vol leuke speeltjes: je kan er plakbandjes en papier jatten, vogels uit huisjes meppen. Bollen wol in de war maken en dutten op mooie lapjes. Mag officieel allemaal niet maar een snorhaar zonder een tikje kattenkwaad is geen echte snorhaar. Pansy wil wel naar die zolder maar durft niet meer. Omdat de trap eng is: je kunt tussen de treden naar beneden kijken... Geeft hij liever een uur lang 'n aandoenlijk miauw-concert om vrouwtje naar beneden te lokken...  Ruik ik snoepjes? Ik moest haast maken want voor je het weet zit er weer een deksel op! Groetzzz en Proetzzz van ons, Glammer Grijsneus de pootgevende altijd blije Britse kater, Mica de enige 'Meester in Muiskunst', bijna moedige Brit Pansy Panneman en nog steeds trotse Pers Poes uit Polen: Plien Plienemien
2018-06-17 18:37:37 mijnkrabbeltjes.punt.nl
VS wil niet langer meedoen met –door Europa gesteunde- geïnstitutionaliseerde Jodenhaat  De Amerikaanse VN ambassadeur Nikki Haley eiste vorig jaar dat de VN Mensenrechtenraad grondig wordt hervormd, maar daar wil geen enkel ander land aan meewerken. (Afbeelding: Getty Images (2)). De Amerikaanse president Donald Trump is het zat dat de VN Mensenrechtenraad UNHRC al tientallen jaren door islamitische en linkstotalitaire staten wordt misbruikt om eenzijdige veroordelende resoluties tegen de Joodse staat Israël aan te nemen. Trump denkt er daarom serieus over na om de VS compleet terug te trekken uit de raad. President George H.W. Bush deed dat ook al eens, totdat Obama kwam en besloot om weer mee te doen.  
2018-06-17 14:15:43 xandernieuws.punt.nl
Mijn bol heeft ook bij de tweede bloeistengel vier klokken geproduceerd. Ik had de oude bloeistengel afgeknipt en deze is niett zo hoog geworden als de eerst, maar de klokken zijn wel even groot en ook vier stuks dus ik heb dubbel plezier van de bol. Je ziet op de foto maar drie bloemen, maar de vierde is er ook echt wel , alleen staat die op de muur gericht.
2018-06-17 11:18:20 habadroomt.punt.nl
Psalm 55:13-24 13 Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen, zou hij mij haten en zich tegen mij keren, ik zou me voor hem verschuilen. 14 Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde! 15 Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. 16 Laat de dood hen onverhoeds treffen, laat hen levend neerdalen in het dodenrijk, want bij hen huist het kwaad, het heerst in hun hart. 17 En ik? Ik roep tot God, de HEER zal mij redden. 18 In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en hij hoort mijn stem. 19 Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen, mijn vijanden zal hij afweren, al zijn ze met velen tegen mij. 20 God hoort mij en vernedert hen. Hij troont van voor onze dagen, sela in hem is geen verandering, maar zij hebben voor hem geen ontzag. 21 Zo iemand verraadt zijn vrienden en verbreekt de broederband. 22 Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart, zijn woorden, zachter dan olie, zijn een getrokken dolk. 23 Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. 24 Maar hen, God, doet u neerdalen in de kuil der ontbinding. Die mannen van bloed en bedrog- zij zullen hun leven niet half voltooien, maar ik, ik vestig mijn hoop op u. (NBV) Je kunt uit de lezing van het boek Job leren dat het niet vanzelfsprekend is dat het met een rechtvaardige altijd goed gaat in het leven. Predikers en Priesters die beloven dat er vrede in je hart komt en dat het succes in je leven aanbreekt als je in God gaat geloven en Jezus in je leven toelaat hebben de Bijbel niet goed gelezen, niet goed begrepen, of ze houden bewust de boel voor de gek. Het spreekt mensen nu eenmaal meer aan succes en voorspoed te beloven dan de blues te zingen over vijanden die eerst afgemaakt en bedwongen moeten worden. Wie denkt dat de Koran er wat van kan in het oproepen om vijanden te bestrijden moet deze Psalm nog maar eens zorgvuldig doorlezen. De mannen van bloed en bedrog moeten neerdalen in een kuil van ontbinding, zij zullen hun leven niet half voltooien. Ga er maar aanstaan. Straks komt er nog een ongelovige die de Bijbel wil laten verbieden omdat die oproept tot haat. En er zijn heel wat Nederlanders op de brandstapel terecht gekomen omdat hun geloof wat anders was dan dat van de machthebbers in die tijd. Ons land is zelfs ontstaan uit het verzet tegen die machthebbers en voor het recht op een eigen geloofsovertuiging. De Vader des Vaderlands, Willem de Zwijger, schreef zelfs een pamflet waarin hij oproept het fundamentele recht op gewetensvrijheid te erkennen en te beschermen. Er zijn kennelijk mensen die hem uit onze geschiedenisboekjes willen schrappen. Toch hoeven we voor dit soort Bijbelteksten niet bang te zijn. Ze markeren aan welke kant we willen staan, aan die van de uitbuiters of van degenen die uitgebuit worden. Ze laten zien dat er uiteindelijk, in de toekomst, toch een rechtvaardige samenleving zal komen. Het Koninkrijk van eerlijk delen komt er echt. De baas van de wereld is God en wie daar op vertrouwt zal deel uit gaan maken van dat Koninkrijk. Uiteindelijk komt het goed. In dat vertrouwen kan de grootste ellende worden verdragen. Het uitzicht op de bevrijding maakt dat de onderdrukking te verdragen blijft. Het maakt het verzet er tegen niet minder. Het dempt de roep om gerechtigheid niet. Maar vrijwillig in een wereldwinkel staan, of tweede hands gereedschap weer bruikbaar maken voor mensen die nieuw gereedschap niet kunnen kopen wordt er wel een stuk plezieriger van. Het helpt, het zal helpen. De mensen in de Hoorn van Afrika die alles zijn kwijtgeraakt door droogte en oorlog en de kans moeten krijgen te overleven en een nieuwe samenleving op te bouwen. Daarvoor gaan ook wij aan het werk. Zulk werk kan elke dag weer opnieuw, ook vandaag.
2018-06-17 07:57:51 basalk.punt.nl
2018-06-17 07:48:29 dedichtboetiek.com
2018-06-17 07:47:13 dedichtboetiek.com
2018-06-17 07:38:01 dedichtboetiek.com
Gezin kompleet rond om de tafel. Zaterdagmiddag even nog snel naar stadje voor Jaap werkhorloge tekopen. Ja vaderdag dus alles lekker leuk geprijsd Daarna even langs Roast en Ilse gesproken die zei PP ja ik kom  uurtje of 5  hoor Ik denk had ik haar uitgenodigd dacht alleen Bjorn. Zew ist het wel dat hij kwam bbqen hahahha Oky gezellig ik gauw naar koffie gedronken te hebben naar huis en wat vlees  uit vriezer gehaald. En zo was het enorm gezellige avondje geweest
2018-06-17 07:25:53 flop.punt.nl
2018-06-17 07:06:04 dedichtboetiek.com
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:8ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl