Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Galaten 6:1-18 1 ¶  Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2  Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3  Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4  Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 5  Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. 6  Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. 7  Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8  Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 9  Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10  Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 11 ¶  U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12  Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. 13  Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. 14  Maar ik-ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 15  Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. 16  Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. 17  En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. 18  Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. (NBV) Het “draagt elkaars lasten” was heel lang de naam van het sociaal fonds van het CNV. In het begin van de vorige eeuw was er bij Christelijke, of zogenaamd christelijke, werkgevers een sterk verzet tegen de vorming van vakbonden. Werknemers zouden toch moeten gehoorzamen aan de boven hen gestelde werkgevers en zich moeten houden aan de contracten die over het werk en de beloning gesloten waren? Het antwoord van de oprichters van de bonden was dat elke werknemer een eigen verantwoordelijkheid had tegenover God maar ook tegenover zijn collega’s. Een collega die ziek was geworden, had recht op de zorg van zijn kameraden. Ook de weduwen en wezen van collega’s die waren overleden hadden recht op ondersteuning. Dat recht ontleenden zij aan het christelijk zijn van die collega’s. Die collega’s konden nu eenmaal niemand aan de kant laten staan. Vandaar de oprichting van ziekenfondsen die betaalbare gezondheidszorg garandeerden en het steunfonds dat voor bijzondere noden ingeroepen kon worden. De tijden zijn veranderd. Het nut van solidariteit is ons uit het hoofd gepraat. De Bijbel is echter niet veranderd. De opdracht elkaars lasten te helpen dragen en daarmee de naaste lief te hebben als jezelf is nog steeds even dwingend als vroeger. Het is ook nog even hard nodig. Ontslagbescherming voor werknemers die zich jaar in jaar uit inzetten voor de opbouw van een bedrijf, hun kracht en creativiteit daarvoor inbrengen, de concurrentiepositie helpen versterken door genoegen te nemen met een gematigde beloning is niet een gunst maar een recht. Die ontslagbescherming is ook nodig om enige stabiliteit aan onze samenleving te verlenen, om betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor onze bedrijven te vergroten.  We sluiten hier de lezing van de brief aan de Galaten af. Paulus neemt hier zelf de pen ter hand. Er wordt verondersteld dat hij de meeste van zijn brieven heeft gedicteerd. Hier gaat het ook over twee belangrijke begrippen, vrede en barmhartigheid. Vrede niet alleen in de zin dat er geen oorlog is, geen gewapend conflict, maar vrede in de zin dat men elkaar niet verkettert in de gemeente. Barmhartigheid is dan de zorg voor de armen in de samenleving. Voor beide begrippen is ook in onze dagen de aandacht meer dan nodig. Je mag iemand best de waarheid zeggen. Paulus laat in deze brief aan de Galaten zien dat de waarheid hard aan kan komen en scherp kan worden geformuleerd. Maar Paulus laat ook zien dat het niet aangaat om personen in een kwaad daglicht te stellen maar juist om mensen helder te laten zien waar het eigenlijk om gaat, om vrede en barmhartigheid. Juist omdat de Liefde van God door de dood is heengedragen, door Jezus van Nazareth, die stierf immers aan het kruis terwijl zijn Liefde en daardoor hijzelf, bleef leven, mogen we ongeacht wie we zijn en waarvandaan we komen deelhebben aan die Liefde en daar dag in dag uit van uitdelen, ook op het internet, ook vandaag weer. Want telkens weer kunnen we mensen oproepen om anders te handelen, mee te gaan doen in die beweging van Liefde voor de naaste, opnieuw leven in solidariteit. Dat gaat niet met schelden en veroordelen van mensen, dat gaat met benoemen waarom bepaalde handelingen liefdeloos lijken en met oproepen liefde te laten zien. Dat kunnen we elke dag weer, ook op internet.
2017-09-24 08:37:35 basalk.punt.nl
Roddels, proets en andere nieuwtjes over snorharen, voor snorharen én langpoters. Glammer 'Grijsneus' van Brandevoort biedt een visje aan. Poolse Plien groeit. Haar buik wordt zichtbaar dikker. Met zo'n buik wil je ook wel even midden in de kamer languit op de vloer liggen. Glammer Grijsneus zag haar daar liggen. "Wat doet ze nu? Als je zo dik wordt moet je juist bewegen!". Hij bedacht zich geen moment en zocht in de hoek van de kamer een gehaakte vis op. Pootballend, met prima vis-beheersing, wist hij het geval naar het midden van de kamer te manoevreren. Tot op een katlengte afstand van Plien. Om daarna met een nauwkeurig schot de vis in de poten van Plien te schieten. Hij ging zitten en wachtte hoopvol op een reactie. Helaas, Plien had geen trek. Niet in vis, niet in een pootje pootballen of ander spel. Glammer heeft nog getracht om haar met een vriendelijke proetje te verleiden maar ook dat werd geen succes. Glammer: "Nou...dan niet. Ga ik wel buiten kijkenof daar wat te beleven is". De redactie van deze krant vroeg aan Plien waarom ze de vriendelijke actie afwees. Haar antwoord: "Ik heb mijn buik vol van katers...laat mij met rust!" Glammer Grijsneus na een nachtje muizen.... De moderne kater met ballen anno 2017 (artikel door de wetenschappelijke redactie) Stel, je bent een kater met ballen. Dan behoor je tegenwoordig tot een minderheid. Net als poezen die nog katerlust vertonen. Kom je als kater zo'n poes tegen dan is het even feest. Tientallen geleden was het voor zo'n kater wel iedere week feest. Kon je niet poes-trouw zijn en had je geen tijd om je te bekommeren over de gevolgen. Je zag later wel of er nakomelingen in je de omgeving liepen. "Die jonge rode kater...ja, ik herinner me een luidruchtige nacht met Rode Mientje. Is er vast een van mij". Maar tijden veranderen. De krant sprak met een hedendaagse kater met ballen. Hij heet Phoe. Een zwart-witte kater zonder (bekende) vaste verblijfmand. We vroegen Phoe hoe hij denkt over het huidige katerleven met ballen. Phoe: "Wil je tegenwoordig nog een leven met ballen dan moet je bijtijds gaan zwerven. Als vaste mandkater ben je namelijk snel het haasje. Zwerven heeft zo zijn nadelen maar ik heb geluk. Zwerf wat door tuinen en weiden. Maak vrienden die hun etensbak met je willen delen. En ja, kom je dan een knappe poes tegen die op zoek is dan loop je niet weg. Maar waar kom je nog een poes tegen die katerlust heeft? Ik had laatst geluk. Ze heet Plien en is heel knap. Een buitenlands geval. We hebben een ouderwets feestje gevierd op de wei. En daarna zag ik haar nog vrijwel iedere dag in een van de tuinen. Ze heeft het niet geproet maar ik zag het: het is raak. Er komen jonkies van mij. Dan laat je zo'n poes niet in de steek. Je wilt je kindjes zien en ze leren muizen. En een moderne kater anno 2017 wil ook bij de bevalling zijn! Pa Phoe...."Betrokkenheid moet een recht zijn voor anno 2017 katers met ballen" "Maar er valt nog veel te verbeteren...kom je de mand niet meer binnen..." Plien-nieuwtjes Plien is op papier uitgeteld maar niet heus. Dag 59 is gepasseerd, de eerste dag waarop je kleintjes veilig ter wereld kunt zetten. Al wachten de meeste poezen tot dag 65 is aangebroken. In de nacht van dag 60-61 heeft ze haar jongen in de buik gesorteerd. "Jij eerst, je moet vooraan liggen. Kruip maar vast tussen mijn dijen..." Dat sorteren was niet eenvoudig, een heel kneedwerk in de buik. Duidelijk zichtbaar en soms werd er een zuchtje gelaten. Tja, als je jongen net zo eigenwijs zijn de moeder dan begrijpen we die zucht wel! En ja, nummer 1 ligt nu duidelijk op zijn of haar plaats. Nadat ze alles had georganiseerd kon Plien weer rustig slapen. Haar vrouwtje eindelijk ook al was inmiddels het ochtendlicht aan de hemel verschenen. Ze regelde de rest. Voor het geval dat...kittenmelk, flesje, pipet, handdoeken, schaartje, steriel water en doekjes, noodnummer dierenarts en een fototoestel. Laat ze maar komen. Maar waar? Plien houdt van kranten: zo lekker om op te liggen. "Ik wil op tafel kramen...daar komen die katers niet.  O, een nieuw mandje? Prima. past perfect. Maar mag er wel een krant in?"   Plien sorteert voor op de bevalling... Nu alles geregeld is moet je wachten. Geduld hebben. Goed, Plien heeft 's ochtends nog wat last van misselijkheid en moet ze haar maagje even legen maar verder merk je niets aan haar. Ze heeft veel eetlust en geniet nog even van een lege mand-status. Om een hele lange dag met Pa Phoe, de vader, op stap te gaan. Plien, wat vond je personeel van dat uitstapje? "Weet niet...denk dat ze het niet fijn vonden. De hele zolder werd op zijn kop gezet...alsof ik daar zou durven kramen. Echt niet!. Veel poespas-paniek om niets". En wanneer ga je als Pers echt persen? "Als ik kramp krijg! Lijkt mij wel leuk om te wachten tot Panneman 10 jaar wordt. Dat is toch op 27 september? Ja, dat lijkt mij een prima dag" Dat wordt dus wachten tot dag 66. Als Plien het niet eerder op haar heupen krijgt. Panneman: gaat ze echt bevallen op mijn feestdag? Dan wordt het wel druk op mijn feestje.... Tot de volgende editie met meer nieuws
2017-09-24 00:36:42 mijnkrabbeltjes.punt.nl
Vandaag zijn de mannen verdergegaan met het uitgraven van onze kelder..in totaal 4 man (exclusief Rob) en twee graafmachines.
2017-09-23 17:40:45 daanenkoen.punt.nl
Afgelopen woensdag hebben Rob en Esther een kijkje genomen bij Koen's nieuwe school..
2017-09-23 17:39:10 daanenkoen.punt.nl
  Name: Agate IMO: 9549619 Flag: Russia MMSI: 273333440 Callsign: UBZE    
2017-09-23 17:08:35 brugbarendrecht.punt.nl
Name: Olympic Intervention Iv IMO: 9396854 Flag: Norway International Register MMSI: 257294000 Callsign: LAFQ3    
2017-09-23 16:49:18 brugbarendrecht.punt.nl
  Name: Jaume Ii IMO: 9116113 Flag: Spain MMSI: 224195530 Callsign: EAES Former name(s): - Seacat Rapide (Until  2006 Jun) - Rapide (Until  2005 Jun) - Holyman Rapide (Until  1998 Mar) - Condor 12 (Until  1997)    
2017-09-23 16:47:28 brugbarendrecht.punt.nl
Name: Maverick IMO: 8911372 Flag: Spain MMSI: 225377000 Callsign: EABC Former name(s): - Snav Auriga (Until  2011 Jun) - Solovki (Until  1997)    
2017-09-23 16:46:03 brugbarendrecht.punt.nl
Misschien is dit verhaal eng voor mensen die aan arachnafobie lijden, gelukkig heb ik daar geen last van.  Maar kom eerst even mijn verhaal vertellen. Als ik in het weekend vroeg wakker ben, heb ik meestal geen zin om gelijk mijn bed uit te springen, vaak lig ik nog even lekker te doezelen, of ik zet eventjes de tv op mijn slaapkamer aan en kijk in bed nog naar een programma dat er toevallig is. Nu deed ik deze ochtend het laatste, ik lag naar een aflevering van Dr Pol te kijken, toen er opeens een dikke spin vlak boven mijn gezicht aan zijn draadje naar beneden kwam. In een onwillekeurige reactie, gaf ik het onschuldige diertje een zwieper, waardoor hij opeens verdwenen was. Daarna dacht ik agossie dat arme beessie, ik zal hem maar even op gaan rapen en buiten zetten. Maar ondanks dat ik overal in mijn slaapkamer heb gezocht was Sebastiaan nergens meer te vinden. Ik had er gewoon een schuldgevoel aan overgehouden. Als ik gewoon het dier rustig in mijn hand had gepakt, was hem niets overkomen en was hij netjes buiten gezet, maar door die onbeheerste zwieper, weet ik niet wat er van hem geworden is. Stel dat hij ergens tussen mijn beddegoed is verdwenen, dan lig ik hem misschien vannacht wel plat, straks voor alle zekerheid mijn bed maar even verschonen al is het geen maandag, misschien red ik er een spinnenleven mee.
2017-09-23 15:45:44 habadroomt.punt.nl
Een aparte verschijning,is de ‘kurkiep', deze heeft opvallende kurklijsten langs de takken. Een ‘kurkiep’ is geen soort, maar een individueel bepaalde groeivorm. Kurkvorming treedt regelmatig op bij de Gladde iep (Ulmus minor), maar komt ook voor bij de Hollandse iep, een kruising van de Ruwe iep en de Gladde iep.Nature Today
2017-09-23 15:37:35 utrechtseheuvelrug.punt.nl
Rustig in het Kattengat.
2017-09-23 15:18:17 utrechtseheuvelrug.punt.nl
Rusland dreigt openlijk door Amerika gesteunde SDF in Syrië te vernietigen - Koerdisch referendum over onafhankelijkheid op 25 september verhoogt spanningen in giftige cocktail Syrië en Irak – Lid Koerdische commissie verwacht ‘spoedig een nieuwe oorlog’  De almaar verder oplopende spanningen rond Noord Korea, Iran en Syrië, waar de Amerikaanse president Donald Trump zich mee geconfronteerd ziet, zijn voor het grootste deel te danken aan zijn in Europa nog altijd verafgode voorganger Barack Hussein Obama, die er met fake verdragen en afspraken voor gezorgd heeft dat Iran en Noord Korea onbeperkt konden doorgaan met hun kern- en ballistische rakettenprogramma’s, en die in Syrië bijna de Derde Wereldoorlog met Rusland heeft veroorzaakt. Noord Korea testte vanmorgen vermoedelijk opnieuw een kernbom; Iran vuurde een ballistische raket af die ook delen van Europa kan raken, en in Syrië heeft Rusland gedreigd de door het Westen gesteunde Syrian Democratic Forces (SDF) te zullen vernietigen.  
2017-09-23 15:12:11 xandernieuws.punt.nl
Ze hebben ze in alle vormen, kleuren en maten. De uit Amerika overgewaaide gebreide borsten rollen sinds september vorig jaar ook in Zaandam van de naalden. Knitted Knockers heet de Amerikaanse borstenbreiclub. Het groepje dames dat in breiwinkel Zaans Geluk bijeen komt, heeft er ’Zaandam en omstreken’ aan toegevoegd. Het is een wat plat Engels woord voor borsten overigens, knockers. Maar het allitereert wel fijn én bovendien mag het best ’lekker brutaal’ klinken, vinden de dames die gestaag verder breien aan hun voorraad borstprotheses. „Je hebt geen idee hoe een vrouw onder een borstamputatie kan leiden”, vertelt Gerda Heijnen (53), die breilessen geeft. Goed gevoel Judith Zeeman is, samen met haar man, eigenaar van de winkel. Zij las over de Knitted Knockers op het internet en kreeg er gelijk een goed gevoel bij. „Wij wilden altijd al iets voor een goed doel doen, maar vaak voelde het niet helemaal goed. Dit wel. We hebben inmiddels al zo’n honderd breiprotheses mogen weggeven. Soms komen vrouwen echt voorovergebogen de winkel in en lopen ze even later kaarsrecht overeind weer weg. Dát is zo fijn om te zien.” Edith Noorman (72) vult lachend aan: „En altijd weer sjalen breien, wordt ook saai.” Serieus: „Dit kan ik altijd blijven breien, omdat het goed voelt. Je kunt er een ander blij mee maken. Op een heel andere manier dan met een sjaal in ieder geval.” Edith wordt op beurzen vaak al breiend op een podiumpje gezet. „Dan denken ze vaak dat ik mutsjes zit te breien, maar als ze horen dat het een borstprothese is, zijn de reacties positief. Veel vrouwen hebben er nog nooit van gehoord, terwijl er juist veel voordelen zijn.” De Amerikaanse Barbara Demorest is de initiatiefneemster van Knitted Knockers. Nadat bij haar een borst verwijderd was, hoorde ze dat een prothese zeker zes weken op zich zou laten wachten. Zij wist niet wat te doen om in ieder geval het uiterlijk gemis zo veel mogelijk op te vangen. Een arts vroeg haar vervolgens of ze misschien ook aan breien deed en opperde een borstprothese te breien. Dat was in 2011. Inmiddels worden overal ter wereld borsten gebreid.   Aanpassen „Ze zijn licht, nemen vocht op en je kunt de vorm makkelijk aanpassen”, doceert Judith. Door de vulling in de katoenen borst te verschuiven, kun je van een peervormige borst een druppelvormige maken.” En je kunt ze ook wat zwaarder maken, als je dat zou willen. „Sommige vrouwen willen juist het gewicht van een borst voelen. Dan doe je er gewoon een vissersloodje of knikker in.”   Om een borstprothese te maken hoef je geen breiwonder te zijn. „Iedereen die een sok kan breien, kan ook een borstprothese breien”, weet Gerda. Een kleine borst is zo gebreid, voor een groter exemplaar is soms acht uur breiwerk nodig. Ze breien met speciale katoen van King Cole. „Die komen ons met de kosten tegemoet, maar het kost uiteraard geld”, weet Gertrude van der Zee (53). Deels worden die kosten opgehoest middels een bijdrage van twee euro voor de breimiddagen. Judith: „En we verkopen breiwerk op beurzen. Maar extra geld is altijd welkom.” Zeker nu de borstprothese opeens ’booming’ is. „We worden continu gebeld. Door de media, maar ook door vrouwen die graag een borstprothese willen.” Meer breiers zijn van harte welkom, want vooralsnog is in Noord-Holland nog geen andere afdeling van Knitted Knockers te vinden. Judith: „Iedereen kan ook zelf een prothese breien, de patronen kun je zo downloaden. En wat is mooier dan zelf een borstprothese breien voor iemand waar je van houdt en die door borstkanker getroffen is.” Website:www.knittedknockers.org. Mailadres: knittedknockers@gmail.com Groeiend fenomeen De Zaandamse breigroep is een van de weinige breiclubs in Noord-Holland die borstprotheses maakt. Maar in Nederland zijn er meerdere breigroepen die zich hebben gestort op het maken van borstprotheses. Zoals Stichting Breiboezem in Den Bosch en Tricot Tieten in Oldenzaal. Maar ook in Hillegom en Noordwijk zijn er eenlingen die borsten breien. In alle gevallen worden de gebreide borsten gratis ter beschikking gesteld aan vrouwen die deze graag willen gebruiken. Op www.knittedknockers.nl staat een overzicht van alle groepen. Tevens kunnen geïnteresseerde breiliefhebbers zich op deze website opgeven om een nieuwe groep aan te melden. Bron:Noordhollandsdagbl
2017-09-23 13:29:19 leesbron.punt.nl
BOOSHEID EN BEZORGDHEID Boosheid en bezorgdheid zijn verwoestende emoties. Zij tonen een gebrek aan geloof dat God alles beheerst.  Er zijn vele mensen die hieronder gebukt gaan. Hebben slapeloze nachten. Wij moeten ons nooit zorgen maken, maar op God vertrouwen. Geef u aan Hem over om u door God te kunnen laten gebruiken en bewaard. Als u zich blijft overgeven aan uw problemen, zult u ongerust en boos worden. Maar als u zich gaat concentreren op God en zijn goedheid zult u vrede vinden.
2017-09-23 12:46:13 debronenleven.punt.nl
foto     irich fishing
2017-09-23 11:56:31 kotterfotos.punt.nl
Via WordPress geen YouTube reclame! Deze playlist gaat over bandstemmen, contact met buitenaardsen, vorige levens enzoverders ... https://djmttsingleman.wordpress.com/2017/09/23/mysteries/ http://therealdarknessnews.punt.nl/category/view/frontpage?pagefor=category_view_frontpage_10&pagenr=0 Watch my YouTube accounts! Most of my YouTube playlists: https://www.youtube.com/user/UFOTUBE7/playlists?view_as=subscriber https://www.youtube.com/channel/UCAvh3mDdCb605jy72ilPl4g/playlists  Wordpress Blogspot "SINGLEMAN" - INFO & ENTERTAINMENT  Admin
2017-09-23 10:26:47 therealdarknessnews.punt.nl
Na een lange periode van zeer lage aantallen, zijn de halfgeknotte strandschelpen (spisula) ineens weer massaal terug. Afgelopen voorjaar werd de hoogste biomassa ooit gemeten sinds de inventarisaties in 1995.
2017-09-23 09:42:17 visserijnieuws.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:2ms Retrieval time:5ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl