Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Lang geleden bedacht door iemand in India om aan reincarnatie te kunnen ontsnappen. Dus iets gelijkaardig aan de Jains van de vorige topic. Maar nu vandaag zijn er weer nieuwe theorieen bedacht om daaraan te kunnen ontsnappen. Met de komtst van geloof in buitenaardse bezoekers is ook de reincarnatie theorie weer erg populair, maar heel anders benaderd & uitgelegd. Long ago thought by someone in India to escape reincarnation. So something similar to the Jains of the previous topic. But nowadays new theories have been invented to escape. With the coming of faith in extraterrestrial visitors, the reincarnation theory is again very popular, but approached and interpreted in a very different way.
2018-08-21 12:34:29 mijnavatar.punt.nl
Gisteren reed ik rustig naar mijn werk, geen records en ook geen tweede of derde beste tijden. Ik reed gewoon de hele weg in een gelijkmatig tempo. Daarom was het ook niet echt de moeite waard om er een stukje aan te wijden. Het is wel geschikt als introductie voor mijn stukje van vandaag. Ook geen records voor vandaag, wel een tweede en derde beste tijd. Op de 'Sprint Conradbrug - Koningin Emmakade' reed ik een tweede beste tijd, Dat was wel een verbetering van mijn vorige tweede beste tijd met 1 seconde, maar 5 seconden langzamer dan mijn record van afgelopen vrijdag. Op het segment Carnegielaan - Anna Paulownastaat reed ik mijn derde beste tijd, die ogenschijnlijk gelijk is aan mijn tweede beste tijd, maar blijkbaar toch een deel van een seconde langzamer was. Op het Sprintje Wassenaarseweg reed ik een tijd die ik vaker reed, maar niet in de top 3 staat. Over de 200 meter die dat lang is deed ik 44 seconden. 'Bos van Haag omgedraaid' leverde ook een tijd onder de top op, hoewel het maar 3 seconden met mijn record scheelde . Tot slot de treinsprint langs de Vliet, ook die kwam in de subtop terecht. Eigenlijk was ik van plan vrijdagavond naar 'Juliet, naked' te gaan, en ik had ook al gereserveerd voor de film van half acht. Maar ik had toch de puf er niet voor, dus deed ik een nieuwe reservering voor zaterdagmiddag kwart over twaalf. Voor ik naar de bioscoop fietste heb ik toch nog even hard gelopen, nog net geen half uur, maar toch mooi meegenomen.  
2018-08-21 10:21:19 opdefietsnaarjewerk.punt.nl
Rechters 6:25-40 25 Diezelfde nacht zei de HEER tegen Gideon: ‘Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht en hak de Asjerapaal die ernaast staat om. 26  Bouw voor de HEER, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asjerapaal een vuur om de stier te offeren.’ 27  Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de HEER hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen, daarom deed hij het ‘s nachts. 28  De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baäl was afgebroken en dat de Asjerapaal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd, en wel op een nieuw altaar. 29  Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben, en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. 30  Toen eisten ze van Joas: ‘Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baäl gesloopt en de Asjerapaal omgehakt.’ 31  Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen: ‘U wilt het voor Baäl opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baäl opneemt, zal nog voor de ochtend sterven! Als Baäl een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt.’ 32  En hij gaf Gideon de naam Jerubbaäl, en zei: ‘Laat Baäl het maar tegen hem opnemen omdat hij zijn altaar heeft gesloopt.’ 33 Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jizreël. 34  Toen kwam de geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen 35  en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voegden zich bij hem. 36  Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. 37  Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’ 38  En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. 39  Toen zei Gideon tegen God: ‘U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw.’ 40  Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. (NBV)   Je moet maar durven. Die Gideon ging in tegen alles wat het fatsoen, het geloof en de normen en waarden van de mensen om hem heen van hem vroegen. Hij sloeg het altaar van de hoofdgod van de vruchtbaarheid in stukken, hij hakte de heilige paal, die de vruchtbaarheid van het land van zijn vader moest garanderen, het was een soort bewaakgod, in stukken en stookte daarmee een vuur, hij offerde een stier maar niet de eerste de beste maar de tweede. Een stier met het symbool van de heerschappij van de Ene over de hele aarde, een stier van zeven jaar. Dat doe je niet zo maar, Gideon deed het in de nacht. Hij vernietigde alles waar de mensen van geloofden dat het hun bestaan op orde hield en het voortbestaan garandeerde, stiekum dus. Maar de mensen ontdekten wie het had gedaan en riepen hem ter verantwoording. Nou was de heilige paal van de vader van Gideon, dus die liep het risico. Het was die vader die de juiste keuzes ging maken. Als er een bewaakgod was die beledigd was dan moest die maar het juiste proces voeren. En als je de processen aan de afgoden overlaat dan komt er niets van terecht. Het achterna lopen van de afgoden van onze tijd kan overigens wel de nodige slachtoffers eisen. Al jaren worden misdrijven tegen kinderen groot opgeblazen. Alsof niet elk leven evenveel waard is wordt een moord op kind extra groot uitgemeten. De afgod van het succes en de afgod van de sensatie vragen een offer, een verdachte en een levenslange veroordeling. De veiligheid van onze kinderen zou de veroordeling van een dader vragen, maar als die veroordeling ingewikkeld is en het offer aan de god van succes in de weg staat gebeurt er niks. Zeker  als Kerkelijke gemeenschappen binnen hun gemeenschap met ernstige schendingen van kinderen worden geconfronteerd dan is er zo'n groot conflict met het beeld van fatsoen dat een kerk wil uitstralen dat je misbruik van kinderen maar liever in de doofpot stopt. Ook aanzien en fatsoen kunnen goden zijn met een altaar, soms worden er kinderen op geofferd.  Gideon ging nog eens na of de natuur wel echt zo natuurlijk was, een onbehandelde schapenvacht trekt alle vocht aan, ook al is de lucht droog, een gewassen schapenvacht blijft droog, ook al is de lucht vochtig. Inderdaad zo is het, het volk kan bevrijd worden van de afgoden. Laten we voor de veiligheid van onze kinderen hopen dat het opnieuw lukt.
2018-08-21 07:36:25 basalk.punt.nl
Goed dat ze niet in een almachtige geloven & geweldloos zijn, dus geen bedreiging voor me als moslims bijvoorbeeld! Wat stom is, is dat ze niet zelf denken zoals ik, ze laten zich ook domineren door een bepaald systeem van autoriteit. We zijn niet geboren met een bezem om insekten weg te keren of een lap voor onze mond, dat is een extreme overreactie tegenover het barbaarse gedrag van andere mensen. Ze geloven blind in de wetten van karma & reincarnatie. Je moet niets zomaar geloven, we moeten alles in vraag blijven stellen! Good that they are not in an all-powerful belief & non-violent, so no threat to me as muslims for example! What is stupid is that they do not think like me, they also allow themselves to be dominated by a certain system of authority. We were not born with a broom to turn away insects or a rag for our mouth, which is an extreme overreaction to the barbaric behavior of other people. They blindly believe in the laws of karma & reincarnation. You do not have to believe anything, we have to keep asking everything!
2018-08-20 19:48:23 mijnavatar.punt.nl
Hallo mama, Vijf weken ben je al weg. Het lijkt langer en toch ook weer niet. Raar is dat. Weggetoverd zo voelde het. En nog steeds. Ik geloof dat ik nog steeds niet kan geloven dat je er niet meer bent. Het was ook raar om je dood te zien. Je handen........zo wit. Ik wil er niet meer aan denken. Liever denk ik aan je, al zwaaiend, met een handkus voor J. Wist je echt dat je nooit meer wakker zou worden? Ik denk het niet. Misschien maar beter ook. We zouden met vakantie mam, maar het liep anders. Het voelde al onwerkelijk om alle spullen in te pakken. En toch pakte ik alles in. Want we zouden gaan, en desnoods teruggaan mocht het fout aflopen met jou.  In plaats van Duitsland werd het een weekje op een camping in de buurt van jou. De camping waar we vorig jaar ook waren. Waar J lekker kon helpen met de koeien. Vrijdag 13 juli bracht toch nog een beetje mazzel mee. Voor ons dan. Omdat we daar terecht konden, last minute.  Er is bij je gewaakt mam, door E en door AJ. Hoe lief! Ik heb ook nog een tijdje bij je kunnen zitten op zondag toen je in slaap was. Weet je dat er zomaar een kussen achter mij omviel? Ik schrok me wezenloos, kippenvel all over. Die maandag, 16 juli, ben je definitief gegaan mam. Verwacht maar toch een super verdrietig moment. Dat uitgerekend jij als eerste van ons gezin weg bent gevallen, dat hadden we nooit kunnen vermoeden. Maar het gebeurde toch. Ik vind het moedig van je, heel erg moedig, dat je de laatste 1,5 jaar zo hebt kunnen leven. Dat je van alles hebt ondergaan. Ongewild dat weet ik zeker. Er is geen pet groot genoeg om voor je af te nemen, wat mij betreft. Diep respect mam voor je, echt wel. Na je dood hadden we, E, AJ, papa en ik, intensieve dagen met elkaar over allerlei dingen die dan horen bij....doodgaan. Niet leuk maar we hadden veel steun aan elkaar. Je hebt het nooit geweten maar in de tijd na je hersenbloeding hebben we het best wel moeilijk gehad onderling. Ik trok meer naar AJ toe en AJ meer naar mij. We hadden allebei moeite met E. En E met ons. We werden geconfronteerd met elkaars verschillen. Meer dan ooit. We dreigden bijna uit elkaar te vallen mam. Niet te geloven toch? Gelukkig kwam het moment van besef: we willen elkaar niet verliezen, we moeten samen sterk blijven. En daarom elkaars verschillen accepteren. Dat is wel gelukt. Je kunt trots zijn op ons. De crematiedienst was verdrietig maar ook mooi. Mooi om R te horen over jou. Mooi om herinneringen aan jou te horen. Papa had hele mooie muziek uitgezocht. En na afloop hadden we gebak en koffie. Iets lekkers bij de koffie dus. Zoals jij dat altijd graag voor ons wilde: koffie drinken met iets lekkers erbij. Het was heel erg mooi weer die dag. En de omgeving.....prachtig. Ik was er nog nooit geweest. Jij wel. Echt mooi mam. Nu ik erover nadenk begin ik te begrijpen waarom papa wil dat je daar uitgestrooid wordt. Dat moment komt nog. Hopelijk is het dan ook mooi weer. Kun jij dat niet regelen mam, daarboven? Na de dienst is ieder zijns weegs gegaan zoals dat heet. Ook raar na zo'n intensief moment. Best wel. Maar zo gaat dat. Het leven gaat door. Een cliche maar heel erg waar.Die zaterdag, 21 juli, ben ik met J naar Frankrijk afgereisd. In alle rust. Van binnen dan. Ik had zoiets van: ik zie wel hoe ver (of niet ver) ik kom. En die houding bracht ons uiteindelijk laat op de avond op de plek van bestemming. De camping was leuk, J vond het geweldig om in een caravan te slapen. Met voortent. Nooit geweten dat een voortent zo heet kon worden trouwens. Rustig was het in het begin en dat maakte dat J en ik gingen badmintonnen met elkaar. En jeu de boulen. Gezellig! Maar op de 3e dag had J een vriendinnetje van 5 jaar oud. Ondanks het leeftijdverschil matchte dat heel goed. We zijn hier een week gebleven. En daarna zijn we nog een week op een andere camping geweest, meer zuidelijk. Daar was het nog leuker. Met veel vriendinnetjes voor J. Maar samen zijn we ook op pad geweest. Naar de grotten. Mooi mam! Ik moest aan je denken ook toen we daar waren. En we hebben gekanood. Superleuk! Nog 2 steden bezocht en ja, zo'n week is dan toch wel snel voorbij. Wat jij altijd zei (de vakantie nog zo lang mogelijk rekken op de terugweg)....dat lukt mij niet. Gas erop en na 15 uur rijden waren we weer thuis. Kapot (ik dan) maar dat was na een paar dagen weer over. Eh nee mam, dat gaan we niet meer zo doen. Je hebt gelijk, rekken is beter. In ieder geval voor mijn rug. Trouwens, volgend jaar ga ik het so wie so anders doen met de vakantie. Want ik en thuis....dat matcht niet zo. Twee weken thuis mam, wat een ramp! Dat had ik helemaal verkeerd bekeken. Bleek. Voor mezelf dan. Want J was blij, lekker spelen met vriendinnetjes, die was ook helemaal niet te porren voor nog een weekje ergens naar toe. En ik eigenlijk wel.  Afijn, volgend jaar.....dat is nog ver weg. Stiekem geloof ik dat je ons behoed hebt voor een week Duitsland. Raar he. En dat jij het was die ervoor zorgde dat toen het zo ging regenen, onze was werd binnengehaald en de voortent werd dichtgeritst op de eerste camping. En dat jij het ook was die regelde dat onze nummerplaat (die van de auto was gevallen) toch weer bij ons terechtkwam. Ik heb me afgevraagd waar ik je nu bent en waar ik je zou kunnen vinden. In de liefde? Ja, ik denk het. Love is all we are.   Love you mama 
2018-08-20 16:56:14 estrellademar.punt.nl
Recht totaal omgedraaid: Afkomst daders bespreken op internet is ‘haatzaaien’ en wordt wèl keihard aangepakt, maar de daders zelf niet - Volgend jaar wordt 40% voor terrorisme veroordeelde misdadigers weer vrijgelaten  Mensen die denken dat dit helpt negeren dat Londen en Groot Brittannië worden overspoeld door (migranten)criminaliteit en wetteloosheid, en de politie de strijd begint op te geven. (Afbeelding: Getty Images (4)). Vooral dankzij massa immigratie en forse bezuinigingen zinkt Groot Brittannië langzaam maar zeker weg in een poel van criminaliteit en anarchie. Het hoofd van de Britse politiefederatie, John Apter, waarschuwt in een interview dat zaken zoals winkeldiefstal, overtredingen met de auto en vernieling in de nieuwe richtlijnen voortaan onder misdrijven vallen die niet langer worden onderzocht en bestraft als de schade lager is dan (omgerekend) € 55-. Onlangs werd bekend gemaakt dat ruim 90% van alle criminaliteit in Groot Brittannië onbestraft blijft. De moslimburgemeester van London geeft wèl enorm veel geld uit aan het bestrijden van ‘haatzaaien’ tegen migranten op het internet.  
2018-08-20 15:15:15 xandernieuws.punt.nl
Spoiled Egg's new album "Creativity wont hurt you they said" is out now on Tanzmusic. It's a very eclectic album. The music is monotone-drone-techno-industrial related electronic music. You can download it here
2018-08-20 10:40:44 tanzmusic.com
Rechters 6:11-24 11 Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. 12  De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ 13  ‘Mag ik u vragen, ‘antwoordde Gideon, ‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ 14  Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’ 15  ‘Mag ik u vragen, ‘antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’16  De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ 17  Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. 18  Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.’ ‘Goed, ‘antwoordde de HEER, ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’ 19  Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedesemd brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. 20  De engel van God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem gevraagd was. 21  Toen raakte de engel van de HEER met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER verdwenen. 22  Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was geweest, en hij riep uit: ‘Nee, HEER! Nee, mijn God! Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de HEER!’ 23  Maar de HEER stelde hem gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ 24  Gideon bouwde op die plek een altaar voor de HEER, en noemde het ‘De HEER geeft rust’. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiëzer in Ofra. (NBV) Waar blijft die God van Israël die toch beloofd heeft in goede en kwade dagen met je mee te trekken? Een vraag die vaak wordt gesteld in grote nood. Waar is de God die het volk Israel uit de slavernij van Egypte heeft geleid. Nou was Mozes daar de grote leider van het volk dat van die God eigenlijk maar een paar simpele regels had gekregen, regels waar ze maar steeds van afweken. Toen Gideon dan ook de oproep hoorde om terug te keren naar die simpele regels stelde hij dezelfde vraag. En het antwoord was weer even simpel: " doe het zelf". Iets te simpel, Goden doen toch wonderen nietwaar. Dus haalde Gideon de gebruikelijke offeranden van huis, een beetje deftig, en het werd op een altaar gelegd. Maar de boodschapper van God stak er een vuurtje onder, at het op en verdween. Zo stond het ook in het verhaal over de richtlijnen uit de woestijn, met het altaar en de tafel met brood. De offers waren voor de priesters. Je hoeft de God van Israël niet in leven te houden met offers, Gideon was een slimme vogel, om de Midjanieten te misleiden dorste hij het graan in een wijnpers. En hij was ook zo slim om zich het oude verhaal van die richtlijnen uit de woestijn te herinneren. Die God was het, die God die geen beelden wilde, die de offers voor de priesters bestemde, die woonde in een tent waar alleen een kist in stond. Een kist met daarin de stenen waarop het contract stond dat die God met het volk had gesloten, hou van je naaste zoals je van jezelf houdt. Heel anders dan de goden van de volken om Gideon heen, die beelden hadden op de akkers. De goden van goud en beloften, van vruchtbaarheid en winst, de goden die mensen in alle tijden graag achterna lopen. Nog één obstakel was er. Gideon en zijn famillie waren maar gewone boeren, niks van aanzien en zeker geen erkende leiders. Maakt niks uit zegt het verhaal. Iedereen die er in geloofd kan er aan meedoen kan er tegen in opstand komen, tegen de onderdrukking, tegen de diefstal, tegen de profiteurs. Genoeg is genoeg. En dat is ook het motto van de demonstraties tegen de etnische tweedeling in onze samenleving. Willen we echt in een land wonen waar onze burgerrechten worden afgepakt omdat we bang gemaakt worden voor elkaar? Nee toch? Genoeg is genoeg. Je hebt voor het verzet tegen haat zaaien en tweedeling geen leiders nodig. Je kunt er gewoon mee beginnen door een maaltijd te houden met de armen, het personeel van je Kerk, en met de vreemdelingen die in de buurt wonen zeggen de richtlijnen uit de woestijn.
2018-08-20 08:37:22 basalk.punt.nl
Hier gaan de kinderen weer richting school, de vakantie is voorbij dus het is een tijd van veranderingen. Een andere juf of meester, voor sommigen een andere school of opleiding. Kortom alles veranderd. Zo ook in het taalgebruik valt me op. Vroeger was het duidelijk,eerst had je de kleuterjuf, iemand die op een lagere school les gaf was een onderwijzer, op de middelbare school had je leraren , op het hogere onderwijs en de universteit gaven docenten en eventueel professoren les. Als iemand dan zei ik ben leraar dan wist je hem te plaatsen in het middelbaar onderwijs. Maar tegenwoordig hebben ze het al over leraren en bedoelen er iemand mee die aan vierjarigen les geeft. Ik vind dat zelf erg verwarrend eerlijk gezegd. Waarom heeft men dat eigenlijk zo veranderd? Maar ja soms worden de bakens verzet misschien uit een gevoel van meer te willen lijken, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Maar zolang ze de bakens op zee maar niet gaan veranderen, want daar kunnen ongelukken van komen.
2018-08-20 08:26:50 habadroomt.punt.nl
Dat is de afkorting van de overgeorganiseerde Krishna's wereldwijd! Als er dan toch een almachtige volgens hen bestaat die in alles is, waarom moeten ze zich dan zo organiseren over heel de wereld? Ik zal het je zeggen, om te kunnen domineren over anderen! Ze gaan na een tijd allemaal op de stoel van een soort paus zitten, het zijn dus allemaal pausen van dat soort cult! That is the abbreviation of the over-organized Krishna's worldwide! If, after all, there is an omnipotent according to them who is in everything, why do they have to organize themselves all over the world? I will tell you, to be able to dominate over others! After a while they all sit on the seat of a sort of pope, so they are all popes of that kind of cult!
2018-08-19 17:32:17 mijnavatar.punt.nl
 Waarschijnlijk doe je dit ook weleens of misschien wel altijd. Je handen afdrogen aan je theedoek kun je het best per direct afleren en wel hierom: Een studie aan de Universiteit van Mauritius onderzocht vieze theedoeken die al een maand lang niet zijn schoongemaakt. Dat die theedoeken veel bacteriën bevatten kun je natuurlijk wel raden. Het onderzoek heeft aangetoond dat op alle vieze theedoeken die naast voor de afwas ook voor andere zaken gebruikt werden vervelende ziekteverwekkers voorkwamen. Bijvoorbeeld de E.coli-bacterie, die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Ook de grootte van het gezin en of er vlees gegeten wordt is van invloed. Met name theedoeken van gezinnen met kinderen en waar vlees gegeten wordt zaten vol met bacteriën. Raak je besmet met bacteriën via de theedoek dan kun je onder andere last krijgen van koorts en maagkrampen. Als het echt ernstig is zelfs longontsteking en levensbedreigende aandoeningen zoals hersenvliesontsteking. Toch gek dat we dit eigenlijk wel weten, maar dat lang niet iedereen netjes een theedoek gebruikt voor de afwas, een handdoek voor het afdrogen van de handen en een vaatdoek om het aanrecht mee schoon te maken. Bij deze een herinnering: haal die extra doeken in huis! Bron: Sciencedaily/MNS Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt? Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. 1 Timoteus 4:3
2018-08-19 15:47:57 leesbron.punt.nl
Barmhartigheid, tederheid, genade, liefde, ontferming. Hier zijn we in het hart van het christelijke geloof. Hier klopt het hart van de Vader. Hier zien we het gelaat van Jezus Christus. Geïnspireerd door de oproep van paus Franciscus om 2016 in het teken te stellen van barmhartigheid, besloot Jos Douma een aantal overdenkingen te schrijven over Gods barmhartigheid.    Het hart van de Vader Als we Kerst vieren, kijken we vaak naar baby Jezus in de voederbak. En dat is goed. God werd echt mens. Zo klein dat hij in een voederbak paste. En er was een moeder nodig om geborgenheid te geven. Als we nu ook door de ogen van Johannes kijken, zien we nog iets anders. We zien opnieuw Jezus. Hij is het licht voor de wereld. Hij is het woord van God. Deze Jezus rust hier aan het hart van de Vader. Hij ligt dus tegen zijn Vader aan, met zijn hoofd tegen zijn borst. Zo komen we door Jezus in aanraking met het hart van de Vader! Ken je dat hart? Het is vol genade en liefde en barmhartigheid! Gebed: Vader in de hemel, dank u dat uw Zoon rust aan uw hart. En dat hij ons zo laat zien wie u bent: een God van intimiteit en genade. Amen. Bron:Puurvandaag Bijbelgedeelte: Johannes 1:14-18/Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van Hem: "Dit is de man over wie ik het had. Hém bedoelde ik toen ik zei: 'De man die na mij komt, is belangrijker dan ik,' want Hij was er al voordat ik werd geboren." Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is Hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen, die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.
2018-08-19 15:14:54 debronenleven.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:5ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl