Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
1 Korintiërs 4:1-13 1 ¶  Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2  Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3  Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4  Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5  Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. 6  Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. 7 ¶  Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? 8  Maar natuurlijk-u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn. 9  Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. 10  Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent; wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. 11  Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, 12  zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; 13  worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid. (NBV) Wie zouden daar nu mee bedoeld worden, wie wordt er uitgescholden voor uitvaagsel? Goed lezen, dit stuk uit de eerste brief aan de mensen in Korinthe. Dat uitvaagsel staat in de laatste regel van dit Bijbelgedeelte. Paulus heeft het hier over zichzelf, en over zijn directe medewerkers, waaronder Apollos. Die mensen uit Korinthe kennen we inmiddels uit de gedeelten uit deze brief die gaan over de verdeeldheid in de gemeente. De ene groep was van Paulus, de andere van Apollos en er waren er zelfs van Cephas, een andere naam voor Petrus. Paulus had die verdeeldheid veroordeeld en gaat er hier nog even op door. Er zijn kennelijk groepen die zich belangrijker vinden dan anderen. Soms gaat het grote gelijk de baas over je spelen en denk je dat je de baas bent omdat je het gelijk aan je kant denkt te hebben. Als je niet minder dan apostel bent, net als Paulus, dan mag je toch denken de belangrijkste te zijn?  Niks is minder waar schrijft Paulus hier. Wij staan het laagst op de sociale ladder, we moeten werken voor ons eigen brood en onze eigen reiskosten. Als we gevangen zitten dan zitten wij zelf in de gevangenis, kleren hebben we nauwelijks, regelmatig lijden we honger en worden we mishandeld. Kijk dan eens naar jezelf mensen van Korinthe. Jullie hebben het goed. Hoezo? Zelfs het cynisme ontbreekt in de Bijbel niet. Paulus spreekt ze aan alsof ze Koningen zijn, geweldig wijs, rijk en verzadigd. Was het maar waar, verzucht de arme apostel. Hij en zijn gezelschap worden voor dwaas uitgemaakt. Houd het beeld van de kleine hongerige Joodse geleerde in zijn versleten mantel voor ogen. Kijk dan eens naar de leiders van de grote kerken, of naar de leiders van naties. Zijn er voorgangers die er op lijken?  Wie van de denkers en machthebbers in de wereld zet zichzelf opzij ter willen van de armen en de zwakken? Wie zorgt echt voor een veilige plaats voor de opgejaagden? Het beeld dat Paulus van zichzelf schetst in dit hoofdstuk is voor ons de spiegel waarin wij de echt belangrijke mensen van onze tijd kunnen herkennen. In de discussie over religie, religiekritiek noemt iemand dat, gaat het over het al of niet bestaan van God. Voor en tegenstanders in die discussie vliegen elkaar in de haren. Maar in de Bijbel gaat het helemaal niet over het bestaan van God. Ongelovigen zijn zij die zich niet aan het gebod houden van heb Uw naaste lief als Uzelf. Want ook al roep je luid dat God de Heer is, als je je aan dat gebod niet houdt ben je evenzogoed een ongelovige. Geen wonder dat de religiekritiek onze Moslim broeders zo vaak onberoerd laat. Zij hebben geleerd zich over te geven aan hun God en zich zelf te richten op hun naaste, op de armen. Net als de volgelingen van Jezus van Nazareth en de profeten uit het Oude Testament hebben ze het over rechtvaardigheid. Daar zou de discussie over religiekritiek over moeten gaan. Houden we van onze naaste en hoezo dan? Hoe doen we dat dan? Dat is een discussie niet alleen met woorden maar ook met daden, laat die daden vandaag dus maar spreken.  
2017-02-27 08:44:11 basalk.punt.nl
Nu valt dat tegenwoordig gelijk. Maar ik weet nog de tijd dat ik op het Lyceum zat, daar kwamen kinderen uit de hele omgeving omdat er niet zoveel scholen waren in omliggende plaatsen, dat kinderen die uit een plaats kwamen waar carnaval werd gevierd, dat die pas op woensdag op school hoefden te zijn. Wij sukkelaars die in een plaats woonden waar carnaval geen gewoonte was, die moesten gewoon op maandag weer beginnen. Er was in die tijd geen vakantie, we kregen wel met Pasen een week en een paar dagen met Pinksteren. Dus ja wij waren jaloers op de carnavalsvierders. Die kwamen ook met mooie verhalen weer op school. Een van de jongens vertelde dat ze dronken en wel midden op een kruispunt de café tafel hadden gezet, hun stoelen erbij en daar verder waren gaan drinken en kaarten. Ze werden niet eens verwijderd door de politie, ach want het was carnaval en dus mocht zoiets. De auto's konden er gewoon omheen rijden. De kruising was als het ware een rotonde geworden. Ach wij hadden die zondag wel naar de stoet gekeken en meegedeind op de muziek, maar daarmee was voor ons het carnaval voorbij. Tja om echt carnaval te vieren, denk ik dat je er van baby af aan mee moet zijn opgegroeid. Ik vrees dat je anders nooit de ware geest van het carnaval kunt voelen en begrijpen. Maar nog even en het is weer aswoensdag, nu weet ik niet of alle carnavallers dan naar de pastoor hun askruisje gaan halen en de vasten ingaan, misschien is dat niet meer zo. Maar voor alle niet vierders, het wordt weer gewoon op straat en in het café, geen gehos, geen polonaise , kortom back to reality.
2017-02-27 08:07:36 habadroomt.punt.nl
Een vrouw was het helemaal beu dat haar man tijdens de carnaval telkens dronken thuis kwam. Ze besloot hem eens een lesje te leren en hem de stuipen op het lijf te jagen..... in de hoop dat hij tot inkeer zou komen. Op een avond trok ze een duivelskostuum aan en verstopte zich achter een boom. Toen haar man voorbij wankelde, sprong ze tevoorschijn en bleef met haar rode horens, drietand en lange staart dreigend voor hem staan. 'W-wie ben jij?' vroeg de man stomdronken met dubbele tong.   'Ik ben de duivel !!!', antwoordde de vrouw. 'Nou, k-kom dan effe g-g-gezellig mee' zei hij. 'Ik b-ben getrouwd met je zuster...' Jan en Mien zijn zijn naar het carnaval geweest. Als ze na het feest 's avonds willen gaan slapen, zegt Mien tegen Jan; 'Jan, 't is zo lang geleden, zullen we nog een keertje, 't hoort er toch bij met carnaval....?' Ze hebben de nacht van hun leven en  's ochtends zegt Mien tegen Jan; "Jan, je hebt me gisteravond heerlijk laten genieten, m'n borsten tintelen er nu nog van !" "Dat zou kunnen", zegt Jan. "De ene hangt in de koffie en de andere in de warme brinta!" Twee mannen lopen in carnavalsnacht over straat, zegt de een tegen de ander: 'mag ik in het midden lopen?'      
2017-02-27 04:24:32 blogzondernaam.punt.nl
Als kind, jongeren en (misschien juist) zelfs als volwassene lijk je soms steeds maar tegen dezelfde dingen aan te lopen; te blijven hangen in het zelfde patroon. Op school heb je steeds ruzie met dezelfde leraar en ook thuis lijken ze je totaal niet te begrijpen… en andersom. Woedend kun je erom worden; en dat wordt je dan jammer genoeg ook vaak. Of je wordt steeds weer opnieuw gepest…. Op school… op je werk... zelfs nu je volwassen bent lijkt het steeds maar door te gaan. Je wilt het zelf eigenlijk ook graag anders doen maarja… Verleg je focus en leer de kracht van positief denken kennen! Deze kracht heeft ieder in zich... soms heb je alleen even iemand nodig om je op weg te helpen.  Welkom bij  Mooi positief, kracht door positief denken! Mooi Positief is een trainings- en begeleidingsorganisatie welke zich onderscheidt door in de begeleiding en trainingen de direct omgeving te betrekken.  Mijn naam is Joyce van Vliet oprichter van Mooi Positief en sinds een aantal jaar werkzaam als begeleider en trainer. Positief denken gebruik ik als middel om vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen te vergroten. Wanneer het zelfvertrouwen groeit, worden angsten en beperkende gedachten verminderd en kan er een stevige (blijvende) basis worden gelegd voor het aanleren, oefenen en beklijven van vaardigheden.  Ik geloof dat positief denken voor iedereen verschil kan maken.Ik werk met kinderen, jongeren én (jong-) volwassenen en ik ben gespecialiseerd op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Mooi Positief biedt de volgende diensten:   ·         Begeleiding Individueel ·         Begeleiding Groep ·         Begeleiding Ambulant ·         Logeren / Kortdurend Verblijf ·         Zelfredzaamheidstraining (Mooi Zelfstandig) ·         Rots en Watertraining (Mooi Sterk)   Begeleiding en training bij Mooi Positief is mogelijk in de thuissituatie maar ook op de locaties in Zwolle (Mooi Samen) of locatie in Ommen (Mooi Zelfstandig). Op de beide locaties worden regelmatig activiteiten om de zelfredzaamheid te vergroten georganiseerd zoals jongerenavonden, koffieochtenden of (sport)activiteiten zoals yoga en zwemmen maar ook diverse trainingsweekenden. Wil je meer weten over de activiteiten? Klik dan  hier Een groot aantal diensten kunnen vergoed worden vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) en vanuit ZIN / WMO. U dient dan wel eerst contact op te nemen met de desbetreffende gemeente (Apeldoorn, Kampen en Zwolle). Op alle diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Klik hier voor downloaden. Voor meer informatie of het ontvangen van de tarieven of een vrijblijvende offerte kunt u hier contact opnemen met Mooi Positief, tel. 06 14 55 15 68, info@mooipositief.nl   Heel graag tot ziens,   Joyce van Vliet, Mooi Positief          
2017-02-27 02:01:27 mooipositief.nl
Er staat een nieuwe reis op de agenda, dus tijd voor een kort voorproefje. Al vanaf dat ik in 2008 naar Wit-Rusland gefietst ben, speel ik met de gedachte van een écht lange reis. Niet alleen iets in de zomervakantie, maar meerdere maanden. En buiten Europa. Maar ja, de fiets die ik toen had, met maar twee versnellingen, zou bij zo'n reis toch wel voor wat beperkingen zorgen, dus ben ik begonnen met voor een goede reisfiets te sparen, en te bedenken wat voor fiets dat dan zou moeten zijn (dat laatste was nog niet zo eenvoudig). In 2013 was het dan zover en werd ik de trotse eigenaar van een gloednieuwe "Long Haul Trucker" en kon ik in principe op weg. Alleen bereid ik me graag wat beter voor dan zomaar op de bonnefooi te vertrekken, en ben ik daarnaast heel goed in dingen uitstellen omdat er zogenaamd andere dingen nog eerst gedaan moeten worden (bijvoorbeeld een betere slaapzak kopen, en allerlei andere dingen die van pas komen op reis, en natuurlijk ook dingen die niets met deze reis te maken hadden), zodat we voor ik het wist drie jaar verder waren. Toen was het ineens september en was er weer een zomer voorbij en dacht ik: het duurt nu nog een half jaar voor het lente is. In een half jaar moet ik het kunnen redden om me voor te bereiden. Als ik het nu niet doe, ben ik weer minimaal een jaar verder. Komend jaar ga ik op reis!Op het werk had ik m’n teamleider al eens verteld dat ik ooit zo’n reis wilde gaan maken, dus toen ik haar vroeg wat ik eigenlijk moet doen om erachter te komen of ik 9 maanden onbetaald verlof kan krijgen, was ze alvast een beetje voorbereid. En toen ik het officiële verzoek aan mijn chef gaf (en dacht dat hij dat eerst nog bij HR moest navragen), zette hij er meteen een handtekening onder. Dus toen stond het vast. Ik kon niet meer terug. Inmiddels had ik min of meer bedacht via welke landen en waarheen ik wilde fietsen. Vladivostok was toch een beetje ver om voor de winter te halen, China teveel gedoe met het visum (omdat ze geen visum geven als je zegt dat je gaat fietsen of dat je door Xinjiang, een regio in het westen, wilt reizen, en je dus een hele fictieve reis op moet organiseren, naar het schijnt), maar Mongolië leek me goed te doen. En zo is dit het plan geworden: Heen met de fiets, terug met de trein.De route in Europa staat nog niet vast, die hangt af van de weersverwachting op het moment van vertrek. Aanvankelijk was ik van plan om alleen te gaan, want ik verwachte eigenlijk niet dat ik iemand zou kunnen vinden die ook zo maar toevallig 9 maanden vrij heeft en ook nog met mij naar Mongolië wil fietsen. Maar min of meer toevallig ben ik op een Pools internetforum toch een reismaatje tegengekomen, Maciek (spreek uit: Matsjek) uit Krakau. We hebben heel wat heen- en weer ge-e-maild en elkaar inmiddels ook ontmoet, en ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen samen met hem. De afgelopen maanden hebben dus in het teken gestaan van heel wat uitzoekwerk: waar is het veilig, welke grenzen zijn dicht, wat voor visa heb ik nodig en hoe kom ik daaraan, wat voor inentingen worden er aanbevolen, waar kan ik me verzekeren, hoe zit het met de trein terug? Een aantal laatste delen van de uitrusting moesten nog aangeschaft worden, de fiets heeft een grote beurt gehad, de huur van mijn appartement is opgezegd en het internet ook. Er komt nog heel wat bij kijken. Nu nog twee daagjes werken, drie dagen alles inpakken, één dag de spullen verhuizen naar de zolder van vrienden waar ze zolang mogen staan, en dan begint het avontuur!
2017-02-26 23:06:09 dorenda.punt.nl
De praktijk is gelegen op de tweede etage, niet toegankelijk voor rolstoelafhankelijke personen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
2017-02-26 22:49:08 praktijksaskiastolze.nl
Soms komt het ineens boven... dingen van vroeger. Ik zag ineens voor mij hoe ik als kind tuinbonen zat schoon te maken.... ik vond dat leuk werk.... dat zachte velletje aan de binnenkant van de boon... geweldig vond ik dat als kind! Ik lustte ze niet, maar ik lustte toen bijna niks. Ik had bijzonder weinig eetlust en was snel misselijk, dus dat zorgde ervoor dat ik ook kieskeurig was, want als je al geen trek hebt dan is het erg moeilijk om dingen te eten die je niet echt lekker vindt! (Ondertussen is nu het tegenovergestelde het geval.... ik lust helaas bijna alles en moet mij nu regelmatig inhouden.... het is mij aan te zien dat dat niet altijd gelukt is) Mijn moeder vond ze heerlijk en ook bij oma kwamen er nog wel eens tuinbonen op tafel.  Oma at ook vaak komkommer.... ze had een komkommersnijder waarvan ik de naam niet ken, die ik ook nooit meer gezien heb en die ik via Google niet heb kunnen vinden. Er ging een stuk komkommer in, dan klapte hij dicht en drukte de komkommer vanzelf naar voren en volgens mij moest je ergens aan draaien om steeds een stukje eraf te snijden (zoals ik mij dat denk te herinneren). Het zorgde voor mooie gelijkmatige plakjes en het werkte eenvoudig. Ik mocht dat ook wel eens doen! Ik ben gek op komkommer, maar snij het gewoon met de hand... nog altijd in plakken, zzoals ik dat gewend ben, maar ik laat de schil eraan zitten. Oma had ook een fijne slagroomklopper: Daar was het snel mee klaar en dat was ook een mooi klusje voor mij. Toen ik trouwde kreeg ik er één van iemand en ik was er erg blij mij, daar was geen mixer voor nodig, dit werkte net zo goed!  wij hadden thuis ook best wel een goede slagroomklopper, maar die was toch minder handig dan die van oma   Uit mijn vroege jeugd herinner ik mij de pruttelpot...... zag er wel leuk uit, maar ik kan mij niet voorstellen dat het lekker was:   De zeepklopper, ik heb hem zelf ook nog lang gebruikt..... een heerlijk sopje om mee af te wassen. Mijn moeder gebruikte het nog toen de flesjes afwasmiddel al lang te koop waren. Mijn vader had zijn bedenkingen over chemische afwasmiddelen, hij had twijfels of het allemaal wel zo goed en gezond was. Hij was chemisch analist (had ander werk, maar dat is een lang verhaal.... maar hij was afgestudeerd chemisch analist) dus wist wel veel van chemie, al wist hij natuurlijk niet van elk artikel hoe het gemaakt werd. Mijn moeder vond het geen probleem en gebuikte de zeepklopper.....  vaak tot verbazing van visite!  Het werd moeilijker om aan de stukken zeep te komen toen Sunlight het formaat veranderde (paste niet meer in de klopper) en het ging parfumeren (vonden we voor de afwas niet prettig). Stevig kloppen in heet water, dat kreeg je een lekker zacht sopje.... klopte je niet hard genoeg of was het water te koud dan werd het een vies prutje.  Toen ik trouwde kocht ik er ook één en ik heb hem nog jaren gebruikt. Geleidelijk aan zijn zowel mijn moeder en ik toch overgegaan op de flesjes afwasmiddel (ik heb geen vaatwasser, dus gebruik dat nog steeds)..... zowel klopper als de juiste zeep waren niet overal meer te koop, toch jammer.  Wat een feest, mijn moeder kwam een keer thuis met een tosti-ijzer..... kon zo op het gasfornuis.... heerlijk! Volgens mij had ze die gekocht op een huishoudbeurs, maar dat weet ik niet zeker. Tosti's met kaas of ham/kaas, maar ook tosti's met appel en kaneel stonden regelmatig op het menu.... ik was gek op wentelteefjes (opgebakken bolletjes noemden wij ze), maar dit was ook heerlijk.... wij hoefden nooit oud brood weg te gooien! Toen ik heel klein was maakten we er ook wel eens broodpap van (of beschuitpap van oud beschuit).... maar de wentelteefjes (liefst met kaas ertussen) en later de tosti's hadden toch mijn voorkeur.   Zelf heb ik nog steeds zo'n soort weegschaal.... weegt heel nauwkeurig.  Ik heb ook wel een modernere, maar die ouderwetse bevalt mij prima. Ik gebruik hem niet vaak, eigenlijk alleen als ik koek of gebak maak, maar dat doe ik zelden meer.    Wat ik ook prachtig vond bij oma was de suikerautomaat:   De was is natuurlijk een verhaal apart...... wij hadden vroeger wel al een wasmachine: Een Rondo... met  wringer! Oma en opoe hadden ook allebei een wasmachine, maar bij oma zag ik regelmatig de kookwas opstaan en buiten stond de was dan in een zinken wasteil met een stamper en een grote houten knijper.   Ze had wel een wasbord, maar ik kan mij niet herinneren dat ik haar die zag gebruiken. Bij veel mensen stond een houten wasrek om de kachel.      ****************** Alle foto's heb ik via Google gevonden, het was mij niet helemaal duidelijk door wie ze oorspronkelijk geplaatst zijn omdat ze vaak op verzamelsites stonden en ik heb dus geen toestemming kunnen vragen om ze te plaatsen. Mocht iemand bezwaar maken tegen het plaatsen van bepaalde foto's dan verwijder ik die natuurlijk onmiddellijk. 
2017-02-26 22:00:40 opoegaatdigitaal.punt.nl
          Evolution is Not Science https://evolutionisntscience.wordpress.com/evolution-frauds/ Evolution frauds Why are there evolution frauds. In 1859, in his book Origin of the Species, Charles Darwin said: “Why, if species have descended from other species by insensibly fine gradations,(why) do we not everywhere see innumerable transitional forms?”. This is from chapter six entitled Difficulties on the Theory. Scientists who believe evolution have been searching for transitional forms ever since but they have been not found. Therefore, fraudulent fossils have been made and presented as transitional forms. 8 Frauds of evolution (the link contains the complete text and illustrations, photographs, videos): Earnst Haeckel’s evolution embryo fraud. … despite Haeckel’s fraud conviction and early exposure, Western educators continued using the pictures for decades as proof of the theory of evolution. The matter was settled with finality by Dr. Michael Richardson, an embryologist at St. George’s Medical School in London. He found there was no record that anyone ever actually checked Haeckel’s claims by systematically comparing human and other fetuses during development. So Richardson assembled a scientific team that did just that – photographing the growing embryos of 39 different species. In a 1997 interview in The Times of London, Dr. Richardson stated: “This is one of the worst cases of scientific fraud. It’s shocking to find that somebody one thought was a great scientist was deliberately misleading. It makes me angry. … What he [Haeckel] did was to take a human embryo and copy it, pretending that the salamander and the pig and all the others looked the same at the same stage of development. They don’t. … These are fakes.” Today – believe it or not – Haeckel’s drawings still appear in many high school and college textbooks. Piltdown man, deliberate evolution fraud. England, 1912, 1915: At last, here was ‘proof’ that apes had evolved into humans in England. Almost forty years later, in 1953, Piltdown Man was exposed as a forgery, mainly through the work of Dr Kenneth Oakley.  He showed that the skull was from a modern human and that the jawbone and teeth were from an orangutan.  The teeth had been filed down to make them look human.  The bones and teeth had been chemically treated (and sometimes even painted) to give them the appearance of being ancient. In addition, it was also shown that none of the finds associated with Piltdown Man had been originally buried in the gravel that had been deposited at Piltdown.  The Piltdown Man fraud was a great embarrassment to the UK scientific community and questions about it were even asked in the House of Parliament.At the time that the discovery of Piltdown Man was announced, it was believed that the remains of the Neanderthals that had been found in Germany were ape-men and it was believed that the cave paintings that had been found in France had been painted by ape-men.  The British evolutionists, however, had other ideas.  They believed that apes had evolved into humans in the UK—preferably in England.  Piltdown Man was ‘proof’ that the first ape-man lived in the garden of England!  The desire to find the earliest Englishman had blinded the scientists of the day, so they uncritically accepted Piltdown Man as being genuine.  No scientist is a seeker after truth in some sort of idealized neutral fashion—in this case, they interpreted their finds within their (evolutionary) world view, fashioned by parochial prejudice. Nebraska Man. False evolutionary model made from a pigs tooth. The pig was still alive too. In 1922 Paleontologist Harald Cook found a single tooth in Western Nebraska USA in Pliocene deposits that were alleged to be 6 million years old. To find a “Missing link” in the USA is a big thing for a start as most humanoids were thought to be from Africa. Another example of “we will take any proof of evolution”.  This Nebraska man tooth was the reason that evolution started to be taught in schools. Before Nebraska man evolution had a hard time getting taught in schools but such was the fanfare of Nebraska man that evolution became the excepted norm. Even so this embarrassing oversight due to the rabidness  of evolutionists to “prove” their theory, only lasted a few years before it was found out as a “DUMB” mistake. The pig it belonged too is a species of pig called “prosthennops serus”, this pig was found still alive in Paraguay in 1972. Java Man [the “Pithecanthropus”]  is False! A later team of German scientists traveled to Java in 1907 to unearth more clues on human ancestry. They hired 75 workers and sent 43 crates of fossil material back to Germany, but no evidence of Pithecanthropus could be found. Instead the German scientists found modern flora and fauna in the strata where Dubois had found his Pithecanthropus. Dr. E. Carthaus, a geologist on the expedition concluded that Pithecanthropus was a modern human. Neanderthal man, another deliberate fraud by evolutionist scientists. But the Neanderthal skull was not the only forgery Oxford discovered. Protsch also had paraded “Binshof-Speyer” woman before the public, stating that she was 21,300 years old. Yet the new Oxford date puts this woman living at 1,300 B.C. Protsch also claimed that “Paderborn-Sande Man” walked the Earth 27,400 B.C., and yet the corrected figure reveals that he died only a couple hundred years ago—in A.D. 1750! Neanderthal man, just a modern human with disease. After discovering the first Neanderthal skullcap in 1856 in the Neander Valley near Dusseldorf, Germany, German anatomist Ruldolph Virchow said in essence that the fossil was the remains of a modern man afflicted with rickets and osteoporosis. In 1958, at the International Congress of Zoology, A.J.E. Cave stated that his examination of the famous Neanderthal skeleton established that it was simply an old man who had suffered from arthritis. Scientists have debated long and hard concerning whether there exists any difference between Neanderthal specimens and modern humans. One of the world’s foremost authorities on the Neanderthals, Erik Trinkaus, concluded: Detailed comparisons of Neanderthal skeletal remains with those of modern humans have shown that there is nothing in Neanderthal anatomy that conclusively indicates locomotor, manipulative, intellectual or linguistic abilities inferior to those of modern humans (1978, 87[10]:58). Lucy the hominid. Evolutionists are clueless. Lucy, a hominid ancester to modern man supposedly, is really just an extinct species of ape. As we can clearly see [from the video] evolutionary scientists do not let science do the talking. Scientists today enter their field of expertise as already converted atheist evolutionists. Subscribing to a theory of faith, they then set out on a lifelong mission to prove their personal beliefs, even to the point of fraud rather than let science speak for itself. Orce Man. 1984: A three-day scientific symposium had been scheduled, so that the experts could examine and discuss the bone which had already been named, Orce Man, Scientists from Paris showed that Orce Man was a skull fragment of a four-month-old donkey. The embarrassed Spanish officials sent out 500 letters canceling the symposium. Archaeoraptor is a faked evolution example of a missing link. In the last article of the October, 2000, issue [of National Geographic] is the embarrassing admission that the Archaeoraptor fossil was a fraud, a combination of fossils. This all happened because of inadequate scientific consideration of evidence. Horse evolution fraud My research has left me troubled. Why do science textbooks continue to use the horse as a prime example of evolution, when the whole schema is demonstrably false? Why do they continue to teach our kids something that is not scientific? Dr. Niles Eldredge, curator of the American Museum of Natural History, has said: “I admit that an awful lot of that (imaginary stories) has gotten into the textbooks as though it were true. For instance, the most famous example still on exhibit downstairs (in the American Museum) is the exhibit on horse evolution prepared perhaps 50 years ago. That has been presented as literal truth in textbook after textbook. Now I think that that is lamentable …”.
2017-02-26 21:07:05 trthndcptn.punt.nl
Tramrail is founded in 2008. Tramrail is a project between Kleikop, born in Holland, nowadays living in Dortmund (Germany) and Mr.Devo! Their music: Wild rhythms with fat basses. It's Tech-House that kicks your ass. Discography: Zijspoor [ONMP108][2008] Su mut it mar[ONMP149][2010]
2017-02-26 20:26:13 tanzmusic.com
Ekim's first track Triple 10 was inspired by some erotic movies. Ekim next track was SINSation, moved as he was by the movie Sin City and Sensation the White and Black edition. Mr. DeVo! and Zero V. remixed the songs with pleasure. Very hard to keep your feet on the ground. The music: Hardtrance, techno, trance, electronic music.
2017-02-26 20:19:49 tanzmusic.com
Het jaar van de demonen en ieder op het eigen eiland vermoeid na het lezen van de krant. Het wereldnieuws brengt weer wat nieuws Het jaar van de hormonen. De maand van het verlangen naar de mieren en de slangen. De week van het geheim. De dag van het moment. Het uur dat nauwelijks went.
2017-02-26 18:32:33 mobar.punt.nl
Gisteren haalde Rob met deze takken Prunus de lente in huis. De knoppen ontluiken al na een nacht in huis...
2017-02-26 18:05:04 daanenkoen.punt.nl
Esther wordt onderwijl door Rob gefotografeerd..
2017-02-26 18:02:50 daanenkoen.punt.nl
Wat apart om weer babyspeelgoed in huis te hebben...ter voorbereiding op het volgende logeerpartijtje hebben we een babygym, boekjes en dergelijke aangeschaft.
2017-02-26 18:01:44 daanenkoen.punt.nl
Gisteren is Rob met Jaap en Lia naar de voorstelling van Picasso naar het Scheveningse museum Beelden aan Zee geweest. Wat prachtig, die man kan keramiek maken!
2017-02-26 17:59:12 daanenkoen.punt.nl
In de gang naar ons appartement...
2017-02-26 17:57:09 daanenkoen.punt.nl
9 van de 10 landen van herkomst van niet-Duitse daders zijn moslimlanden, aangevoerd door Syrië – Hessen: 73 van de 77 vervolgde verkrachters afkomstig uit moslimlanden  ... maar met de islam heeft het natuurlijk helemaal níets te maken... Uit de officiële statistieken van het Duitse Bundes Kriminal Amt blijkt overduidelijk dat buitenlanders naar verhouding veel vaker betrokken zijn bij misdaden dan Duitsers. 9,5% van de bevolking bestaat uit migranten en asielzoekers, en is verantwoordelijk voor 33,1% van alle verkrachtingen, 36,1% van alle moorden, 38,4% van alle roofovervallen, en 43,3% van alle (zwaardere) diefstallen. De cijfers geven bovendien een vertekenend ‘positief’ beeld, want alle Duitsers met een migrantenachtergrond –nog eens 11,5% van de bevolking- zijn bij de autochtone Duitsers geteld. Als dat niet was gebeurd, zou het aandeel van migranten in de misdaad hoogstwaarschijnlijk nog veel hoger zijn geweest.  
2017-02-26 16:52:49 xandernieuws.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:4ms Retrieval time:8ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl